Als werkgever bent u verplicht om zieke werknemers door te betalen, ook als zij langdurig ziek zijn. Na 2 jaar kunt u ontslag voor een werknemer aanvragen bij het UWV wegens langdurige ziekte. U bent dan wel verplicht om de werknemer een transitievergoeding uit te keren. Werkgevers betalen dus eigenlijk dubbele kosten. Om de kosten voor werkgevers te beperken kunt u hier, vanaf 1 april 2020, compensatie voor aanvragen.  Dit is mogelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

Compensatie aanvragen
Heeft u een dienstverband wegens langdurige ziekte beëindigd na 1 juli 2015, dan kunt u compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. Het doen van aanvragen zal vanaf 1 april 2020 mogelijk zijn en moet binnen 6 maanden na het betalen van de transitievergoeding ingediend zijn. Wel geldt er een uitzondering voor de aanvragen die betrekking hebben op dienstverbanden die in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn beëindigd. Deze aanvragen moeten uiterlijk 1 oktober ingediend zijn.

Zodra de compensatieregeling ingaat, is het mogelijk om de aanvraag te doen bij het UWV. Er is wel een aantal voorwaarden waaraan een dossier moet voldoen. Mocht het dossier niet compleet zijn dan heeft u slechts een paar weken om dit te herstellen. Het is dus van belang om dit goed op orde te hebben. Wij raden aan tijdig alle dossiers samen te stellen, zodat u in het voorjaar 2020 deze dossiers kan indienen bij het UWV. De experts van Mercer kunnen u hierbij helpen.

Mercer helpt u verder
Mercer helpt u graag bij het aanvragen van de compensatie voor deze vergoeding bij het UWV. Onze experts kunnen deze aanvraag zelfs geheel voor u uit handen nemen door middel van een machtiging. 

De documenten die nodig zijn voor het dossier zullen door verschillende afdelingen in de organisatie moeten worden aangeleverd. Wij kunnen u een checklist sturen, zodat u zeker weet dat u het dossier compleet heeft. Ook kunnen wij het interne projectmanagement van u overnemen. U kunt denken aan de volgende benodigde gegevens (te verstrekken aan het UWV):
Kopie arbeidsovereenkomst.
Beschikking toestemming UWV ontslag óf beschikking kantonrechter óf VSO.
Bij tijdelijk dienstverband: verklaring ziek uit dienst.
Loonstroken (loon bij ziekte).
Bewijs van betaling transitievergoeding.

Graag gaan wij met u het gesprek aan om u inhoudelijk meer toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden. Daarnaast leggen onze experts graag uit hoe wij u ten dienst kunnen staan om uw compensatie vergoeding te realiseren.

Heeft u vragen over de compensatie voor de transitievergoeding? Wij helpen graag!
Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.


Aanverwante artikelen