De tijd dringt voor investeren in het klimaat 

 

Hoe integreren we wereldwijde systeemrisico’s in beleggingsportefeuilles? Dat is een dringende vraag van asset owners als pensioenfondsen, verenigingen, stichtingen en verzekeraars. Het zijn deze risico’s die grote invloed hebben op zowel de opbrengsten als de langetermijn doelstellingen. Een goed proces voor besluitvorming is dan zeer welkom.

 

De gevolgen van klimaatverandering zijn een wereldwijd probleem en asset owners voelen de druk toenemen om hun bijdrage te leveren aan de oplossing. Beleggers zoeken naar geschikte benchmarks, werken aan standaardisering van data en verslaglegging en de mogelijkheid om resultaten te vergelijken met peers.

 

Overzicht houden bij complexe klimaatissues - die ook onderling effect op elkaar hebben – is niet eenvoudig, zelfs niet voor institutionele beleggers met veel faciliteiten. Om die reden hebben Mercer en het World Economic Forum samen onderzocht wat de meest voorkomende uitdagingen zijn bij beleggingen die impact hebben op klimaatverandering. Het doel? De meest prangende problemen identificeren en mogelijke oplossingen aandragen die door de sector benut kunnen worden.

 

In Pacesetters – Setting the Tempo of Advanced Climate Investing beschrijven we praktische oplossingen voor vier uitdagingen op het gebied van klimaatbeleggen en delen we wereldwijde best practices van grote asset owners, die gebruikmaakten van onze nieuwe Climate Benchmark tool. Vier grote uitdagingen bij klimaatbeleggen

 

Dit zijn, volgens gebruikers van de Climate Benchmark, de meest actuele en dringende issues bij klimaatbeleggen. Hieronder vindt u een korte samenvatting, in het artikel staat de volledige analyse en worden deze vier uitdagingen in detail besproken.


 • transition roadmap for climate investing

  1.

  1.  Een transitie-stappenplan maken en implementeren richting klimaatbeleggen

   

  Transitie-stappenplannen vertalen complexe en onderling verbonden uitdagingen van een CO₂-vrije wereldwijde economie in overzichtelijke, toepasbare onderdelen voor beleggers. En komen tegemoet aan de individuele doelen van asset owners en de wensen van stakeholders. Met een duidelijk stappenplan kunnen de normen en waarden van de organisatie gewaarborgd worden. Tegelijk kan toekomstgericht beleid worden opgesteld en tijdig bestuurlijke actie worden ondernomen.

   

 • Measuring achievement and success for climate investing

  2.

  2.  Resultaten en successen meten bij klimaatbeleggen

   

  Standaard benchmarks en performance indicators kunnen geen resultaten meten van klimaatbeleggen. Beter is het om goed te kijken en te begrijpen hoe andere beleggers omgaan met klimaatgerelateerde beleggingen. Hoe omschrijven zij, monitoren ze en hoe rapporteren ze over de resultaten? Zo kunnen beleggers hun eigen resultaten vergelijken en het succes bepalen.

   

  Onze Climate Benchmark tool legt die activiteiten vast die klimaatbeleggen integreren met het besluitvormingsproces. Volledige aandacht voor deze twee zaken leidt tot aanzienlijke verbeteringen in het meten van resultaten en het bepalen van succes. 

 • Engaging investee companies actively and effectively

  3.

  3.  Actief en betrokken aandeelhouderschap 

   

  Asset owners die langetermijnwaarde willen creëren in de bedrijven waar ze in investeren, maken gebruik van hun bestuurlijke middelen. Wij geloven dat de belangrijkste ingrediënten van succesvol aandeelhouderschap - in-house of gedelegeerd naar externe managers - bestaan uit: proactief grote risico’s identificeren (in plaats van een reactieve houding) en engagement met de focus op kwaliteit, in plaats van kwantiteit. 

 • climate-reporting metrics

  4.

  4.  Per manager en beleggingscategorie klimaatrapportage definiëren en bijhouden

   

  De grootste uitdagingen voor een goede rapportagestandaard zijn het gebrek aan standaardisatie in de sector, transparantie en te weinig kennis van best practices. Voorlopende asset owners zijn hier actief mee bezig en integreren mogelijke obstakels en beschikbare data al in hun besluitvormingsproces.  

   

  Alert zijn op het financiële belang van data, en de hiermee samenhangende beperkingen, is van essentieel belang om klimaatbeleggingen goed af te kunnen zetten tegen transitie-stappenplannen, de prestaties van managers en verplichtingen.Klimaatbeleggingen benchmarken 

De werkwijze van voorlopers in klimaatbeleggen heeft geleid tot onze climate-investing benchmarking tool en een raamwerk met praktische protocollen. Met de tool evalueert u tien verschillende activiteiten. De voortgang wordt gescoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor ‘niet begonnen’ tot 5 voor ‘volledig ontwikkeld’.

 

De tool beoordeelt de huidige werkwijze, waardoor u kunt ontdekken waar ruimte is voor verbetering bij klimaatbeleggen. Tientallen asset owners gebruikten de tool al om te bepalen welke activiteiten meer aandacht konden gebruiken. Met de resultaten van deze wereldwijde spelers heeft Mercer de vier uitdagingen geïdentificeerd. “Deze peer-to-peer vergelijkingstool is de eerste in zijn soort, en is speciaal ontworpen zodat asset owners klimaatfactoren kunnen integreren in hun belegingsstrategieën” – Rich Nuzum, President Investments & RetirementOnderzoek samen met het World Economic Forum

 

In een partnership met het World Economic Forum, hebben we gedurende drie jaar onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in hoe asset owners omgaan met de belangrijkste transformationele beleggingsuitdagingen, zoals klimaatbeleggen. Met grote asset managers werkten we wereldwijd om te ontdekken hoe zij komen tot hun visie, het beleid, en hoe ze die implementeren in de praktijk. Hoe vertalen zij complexe klimaatrisico’s in beleggingskansen? Door intensief onderzoek en interactie, brachten we meer dan tachtig beleggingsgerelateerde activiteiten in kaart waarbij de afweging om te investeren in het klimaat, geïntegreerd werd in het besluitvormingsproces dat leidde tot een investering.

 

In het derde, en finale, transformationele investing paper Pacesetters – Setting the Tempo of Advanced Climate Investing, bieden we mogelijke oplossingen voor de vier grootste uitdagingen waar beleggers mee te maken krijgen, gesignaleerd door asset owners. In een langeafstandsrace zoals een marathon, bepalen de voorlopers het tempo. Zij zetten de standaard voor het totale deelnemersveld en vergroten de mogelijkheid dat iedereen in de groep het doel bereikt. Introducing our team


Raelan Lambert 

Rich Nuzum

President, Investments and Retirement

Fiona Dunsire 

Fiona Dunsire

Investments and Retirement Leader, AMEA and LATAM


Peter Grant 

Peter Grant

Partner and Senior Investment Consultant

Jonathan Cross 

Jonathan Cross

Principal and Investment Consultant

MercerInsight® Community

Connecting investors for richer insights.
Join our community for complimentary access to Mercer's latest insights and those of the broader asset management industry. Everything you need in one place to help you make informed decisions about your investments.

 


 


Contact

Vul dan uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

*Required Fields