Wij geloven dat sustainable investment (SI) de beste manier is voor asset owners om langetermijnwaarde te creëren. Bij het realiseren van beleggingsdoelstellingen zijn ESG-factoren (Environmental, Social, Governance) een pijler in de strategie, vanuit overtuiging en vanwege risico-afwegingen.

 

Mercer heeft eigen investment beliefs geformuleerd, die te vinden zijn in onze “Sustainable Investment Declaration” en die ook als leidraad dienen voor onze advisering:

 

 • SI-factoren hebben een belangrijke invloed op lange termijn risico en rendement en dienen daarom mee te worden genomen in het beleggingsproces;
 • Een breder en lange termijn perspectief op risico, inclusief het meenemen van SI-thema’s en trends, leidt tot beter risicomanagement en nieuwe beleggingsmogelijkheden;  
 • Klimaatverandering vormt een systeemrisico en beleggers zouden zowel de financiële impact van de transitie naar een CO₂-neutrale economie als de fysieke invloed van verschillende klimaatscenario’s moeten beschouwen;   
 • Stewardship helpt bij het creëren van lange termijn aandeelhouderswaarde. 

 

Voor institutionele beleggers is een pad ontworpen met vier stappen in de route naar Sustainable Investing. Deze route start met het vaststellen van de eigen beliefs, dan volgen eigen beleid en proces en uiteindelijk de implementatie in de portefeuille.


 

Beliefs vaststellen, beleid formuleren

Als pensioenfondsen een convenant ondertekenen of mede-signatory zijn van een duurzaamheidsinitiatief is het niet altijd duidelijk waar ze in de praktijk aan gebonden zijn. We vinden het onze taak om klanten goed te begeleiden in deze vaak complexe materie.. Wij starten met het formuleren van  beliefs en vertalen dat dan naar eigen beleid. Vervolgens worden de processen afgestemd op het beleid. Denk hierbij aan het begeleiden van managers, rapportage en monitoring om ervoor te zorgen dat de praktijk in overeenstemming is met het beleid. Als Mercer hebben we hier uitgebreide ervaring mee. SI kan via verschillende instrumenten worden geïmplementeerd in de beleggingsportefeuilles. :

 

a. Screening (uitsluiting)

b. Integratie

c. Stewardship (stembeleid en engagement)

d. Impactbeleggen

 

Mercer levert al bijna tien jaar ESG-ratings voor beleggingsstrategieën, doet research en ontwikkelt tools waarmee onze cliënten hun portfolio’s duurzaam kunnen structureren. Als consultant zijn we een van founding signatories van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties in 2006. Samen met de UN PRI maakten  we toen al de eerste stappen richting sustainable investment. Al bijna twintig jaar werken we samen met internationale organisaties om wereldwijd best practices voor het voetlicht te brengen. Waar helpt Mercer mee?

Pensioenfondsen weten niet altijd hoe groen hun portefeuille is of waar ze zich precies bevinden op het pad naar net-zero als het gaat om CO₂-uitstoot. Wij kunnen helpen met het vaststellen van het beginpunt en bekijken waar en hoe er bijgestuurd kan worden. Fondsen zien zichzelf in toenemende mate terug op ranglijsten en niemand wil daarbij onderaan eindigen.

 

Als strategisch klimaatadviseur doen we research, maken we berekeningen en lichten portefeuilles door om zo klanten te helpen om tot lange termijn klimaatdoelstellingen te komen. Hoe groen is de portefeuille op onderdelen? We bepalen samen met onze klanten hun targets voorde middellange termijn en voor 2050. Ook monitoren we in de tussentijd. Dit doen we met onze eigen tooling.

 

We kunnen bij het begin beginnen, maar Mercer kan net zo goed ingeschakeld worden om op specifieke onderdelen gespecialiseerde ondersteuning te bieden. Pensioenfondsen zijn in de huidige setting vaak afhankelijk van hun vermogensbeheerder. Wij geloven dat het ontwikkelen en uitvoeren van beleid niet afhankelijk zou moeten zijn van partijen die door fondsen worden ingehuurd. Onze ruime ervaring met manager selectie helpt hierbij.

 

Mercer's global manager research team beoordeelt namelijk meer dan 4400 investment manager strategieën op hun integratie van ESG-factoren en betrokken aandeelhouderschap (voting en engagement) op een schaal van ESG1 (de hoogste score) tot ESG4 (de laagste klassering). Deze benadering leverde Mercer in 2021 de titel Investment Consultant of the Year op bij de Sustainable Investment Awards van Environmental Finance. 


Internationale expertise

Bij Mercer Nederland werken we samen met onze collega’s in diverse landen om tooling en ranking op ESG-gebied verder te ontwikkelen. Mercer wil niet alleen een dataprovider zijn. Liever adviseren we onze klanten bv. inzake klimaatbeleid en hoe ze richting net-zero kunnen gaan voor het jaar 2050. We combineren de gegevens van verschillende dataproviders om de uitstoot van portefeuilles nauwkeurig en betrouwbaar te berekenen. De informatie over de hoeveelheid uitstoot in beleggingsportefeuilles wordt steeds belangrijker. Om risico’s te managen, maar ook om kansen te signaleren. 


De ACT-tool

Pensioenfondsen moeten een breed scala aan duurzaamheidsfactoren beheren en deze in hun portefeuilles opnemen om zo de beleggingsdoelstellingen te behalen. Ons toekomstgericht onderzoek, eigen- tools en oplossingen helpen klanten met:

 

 • Beleggingsdoelstellingen behalen door een bredere kijk op risico's en kansen.
 • De vooruitzichten van de bedrijfs- en marktomgeving te verbeteren door actief aandeelhouderschap.
 • Portefeuilles afstemmen om internationale milieudoelstellingen, sociaal- en maatschappelijke verplichtingen te ondersteunen.
 • Het meten van duurzaamheidsresultaten.
 • Evenwicht in risico, rendement, regelgeving en reputatie overwegingen.

Met onze Analytics for Climate Transition (ACT)-tool kunnen we institutionele beleggers helpen klimaatbestendige portefeuilles samen te stellen om te komen  tot een lange termijn doel. De tool biedt een stapsgewijze aanpak:

 

 • Vaststellen van de huidige CO₂-uitstoot
 • Verkennen van de mogelijkheden binnen de portefeuille
 • Doelstellingen en tijdslijnen formuleren
 • Implementatie 
Contact

Wilt u weten over hoe Mercer uw organisatie kan bijstaan op het gebied van investment management? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

*Required Fields