ESG  |  Private Markets  |  ALM


Bij Mercer geloven we dat het uitbesteden van taken op het gebied van investment management moet leiden tot meer overzicht, een betere controle en een gevoel van rust. Dat kan, als de taak in vertrouwde handen is, bij een partij die uw waarden deelt. Wij hebben de ambitie om een langetermijn partner te zijn, niet alleen van onze klanten maar voor de samenleving als geheel. Ons doel: het met zorg beheren en met impact laten groeien van duurzame vermogens. De financiële sector heeft in onze ogen de fiduciaire plicht om leidend te zijn in de huidige transitie naar een duurzame maatschappij. 


Fiduciaire capaciteit vrijmaken

Veel beleggers zoeken begeleiding bij het bepalen van een strategie, manageronderzoek en toewijzing en de dagelijkse bedrijfsvoering van een beleggingsbeleid. We noemen dit “beleggingsoplossingen”. Er zijn veel namen voor beleggingsoplossingen over de hele wereld, waaronder OCIO, delgated solutions, fiduciair management, Maar, ze draaien allemaal om hetzelfde: institutionele beleggers ondersteunen in een poging hun doelen efficiënter te bereiken

 

Het outsourcen van afgebakende onderdelen van het investment management maakt noodzakelijke capaciteit vrij in organisaties. Zodat aandacht besteed kan worden aan risicomanagement, of er gelegenheid ontstaat om sneller in te spelen op kansen die zich voordoen. 

 

Ongeacht op welke onderdelen u een investment consultant inschakelt, voorwaarde is dat de partij waar u mee samenwerkt een vertrouwde langetermijn partner is. Mercer is sinds 1978 actief op de Nederlandse markt en bestaat als firma meer dan 75 jaar. Met activiteiten in 130 landen op het gebied van financiële dienstverlening, investment en wealth management is er expertise in huis op bijna ieder gebied. 

U of uw opdrachtgever heeft een visie op fiduciair management en (wellicht) een eigen organisatie om deze vorm te geven. Maar het kan zijn dat de investment beliefs aanscherping behoeven. Of u heeft uw ESG-beleid scherp geformuleerd, maar de invulling vergt veel capaciteit en gaat langzaam. Of er is een wens om te gaan beleggen in private markets, maar geen verlangen of mogelijkheid om intern een team te formeren.  Dan is het uitbesteden van deze onderdelen aan de specialisten van Mercer een welkome optie. 

 


Mercer levert van oudsher specialistische kennis aan institutionele partijen. Onze mensen hebben de ervaring en het overzicht om op hun specifieke terrein klanten te ontzorgen. Omdat we niet alles voor iedereen willen zijn en kiezen voor een duidelijke focus, bieden wij op de Nederlandse institutionele markt services aan op het gebied van:

Investor podcast

Critical thinking, critical issues

 

Hear about the latest market themes, new ideas, opportunities and what’s shaping the future of asset management in our investor podcast series.

Investor blog

Yield point

 

Our specialists provide their point of view on the latest investor themes and market movements in our investor blog series.

Strategic research

MercerInsight® Community

 

MercerInsight® Community offers free personalized, curated content to help you make informed decisions about your investments.

Manager research

MercerInsight®, an alliance with eVestment

 

MercerInsight®, an alliance with eVestment, is a powerful digital platform designed to help sophisticated investors make better-informed decisions


Contact

Wilt u weten over hoe Mercer uw organisatie kan bijstaan op het gebied van investment management? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

*Required Fields