Pensioenen en Beleggen

Herorientatie Pensioenuitvoering

Zowel de werkgever als het pensioenfondsbestuur zien de laatste tijd meer en meer aanleiding voor een onderzoek naar de mogelijke alternatieven voor de pensioenuitvoering. In sommige gevallen op aangeven van toezichthouder DNB. De werkgever beslist hierbij over de uitvoering van de toekomstige pensioenopbouw en het pensioenfondsbestuur beslist over de opgebouwde aanspraken en pensioenrechten. Voor beide delen kan de toekomstige uitvoering anders worden ingeregeld.

Er zijn verschillende redenen om u te heroriënteren op de toekomst van uw pensioenuitvoering. In de basis wilt u vooral een toekomstbestendige pensioenuitvoering realiseren. Heroriëntatie van de pensioenuitvoering is echter een intensief en gecompliceerd traject, met verschillende fases en te nemen stappen die voor u wellicht nog niet allemaal inzichtelijk zijn. Daarbij heeft iedere fase binnen het traject weer haar eigen risico’s, uitdagingen, analyses en stakeholders die in kaart gebracht dienen te worden

"Ondersteuning van oriëntatiefase tot implementatie van uw nieuwe pensioenuitvoering"

Het Heroriëntatietraject met Mercer in beeld

 

Fase 1: Breng uw voorkeuren, waardes en risicoprofiel in kaart

De eerste stap in het heroriëntatieproces is de analysefase. U bent bereid uw verantwoordelijkheden te nemen door verschillende toekomstscenarios te analyseren, uw wensen in kaart te brengen, en zodoende de pensioenuitvoering bestendig te maken voor de toekomst. Om een bewuste keuze te maken moet eerst een profiel opgesteld worden van uw voorkeuren, waardes en hoe risicovol of -mijdend u bent.

Mercer kan u in deze fase bijstaan met:

  • De Game Changer; op interactieve, spelende wijze inzicht in de toekomst van uw ondernemingspensioenfonds.
  • Een analyse naar de kwetsbaarheden van het pensioenfonds aan de hand van de richtlijnen van DNB als het pensioenfonds in de huidige vorm blijft bestaan;
  • Een kernwaardematrix; Wij stellen op basis van de gekozen kernwaarden een matrix op met hoe (en of) de verschillende pensioenuitvoeringsvarianten passen bij de kernwaarden;
  • Een online vragenlijst die resulteert in een “keuzeadvies” met matchingsscores voor de verschillende pensioenuitvoeringsvarianten.
Fase 2: Vergelijking en analyse met pensioenuitvoerders vergelijkingstool

In de tweede fase ondersteunt Mercer u bij het onderzoeken van de verschillende toekomstscenario’s. Welke uitvoerder past het beste bij u op basis van uw profiel, en welke stappen dient u te nemen voor een overstap naar een andere pensioenuitvoerder.


Vergelijking en analyse met de unieke pensioenuitvoerders vergelijkingstool
Op basis van het afgesproken pensioenbudget en met behulp van een scenarioanalyse berekent onze unieke tool de verwachte pensioenuitkomsten van de verschillende uitvoerders.  We houden hierbij rekening met alle facetten die de hoogte van het pensioen bepalen, zoals indexatieverwachtingen en de kansen op korten (voor zover van toepassing). Wij maken voor u inzichtelijk welke uitvoerder het beste resultaat biedt tegen een voor u acceptabel risiconiveau.

Aan de hand van deze vergelijking kunt u samen met uw stakeholders op basis van harde data een weloverwogen beslissing nemen over uw toekomstige pensioenuitvoering. 

Toekomstige pensioenscenario's

Als u denkt aan een toekomstscenario voor uw pensioenuitvoering zijn er verschillende mogelijkheden.

Ondernemingspensioenfonds

Het voortzetten van de huidige uitvoeringswijze middels het ondernemingspensioenfonds, ofwel het fuseren met een ander ondernemingspensioenfonds.

Gesloten pensioenfonds

De toekomstige pensioenopbouw wordt elders ondergebracht. Het pensioenfonds gaat verder als gelsoten pensioenfonds zonder actieve deelnemers en zonder pensioenopbouw.

APF

Het huidige ondernemingspensioenfonds wordt geliquideerd en zowel de opgebouwde pensioenafspraken als de toekomstige opbouw gaan over naar een APF waarin ook andere ondernemingen deelnemen.

Verzekeraar

Het huidige ondernemingspensioenfonds wordt geliquideerd en zowel de opgebouwde pensioenaanspraken als de toekomstige opbouw gaan over naar een verzekerde regeling bij een verzekeraar.

PPI

De toekomstige pensioenopbouw wordt ondergebracht bij een Premiepensioeninstelling (PPI) middels een individuele dc-regeling.

Bedrijfstakpensioenfonds

Het huidige ondernemingspensioenfonds wordt geliquideerd en zowel de opgebouwde pensioenaanspraken als de toekomstige opbouw gaan over naar een bedrijfstakpensioenfonds

IORP

Het huidige ondernemingspensioenfonds wordt geliquideerd en bij voorkeur gaan zowel de opgebouwde pensioenaanspraken als de toekomstige opbouw naar een IORP waarin ook andere ondernemingen (al dan niet van hetzelfde moederbedrijf) deelnemen.

Fase 3: Transitie naar een nieuwe uitvoeringswijze

De derde fase betreft de implementatie van het genomen besluit. Gedurende deze fase staan wij u bij door:

  • Een duidelijk stappenplan waarin alle stappen zijn opgenomen die u moet nemen om te komen tot een andere uitvoeringswijze;
  • Een duidelijk stappenplan met tijdlijnen en actiehouders voor de verschillende te doorlopen stappen in het geval van liquidatie van een ondernemingspensioenfonds;
  • Begeleiding bij de transitie van de beleggingen van de ene uitvoerder naar de andere uitvoerder, inclusief analyse van risico’s en liquiditeit.
De toekomst van uw pensioenuitvoering

Mercer begeleidt veel partijen bij hun heroriëntatie voor de toekomstige uitvoering. Hierbij gebruiken we methoden waarmee we binnen relatief korte tijd de verschillende alternatieven vergelijken en één of twee best passende alternatieven selecteren.

Voor iedere werkgever en pensioenfonds hangt de uiteindelijke keuze uit de zeven alternatieven af van de specifieke situatie en voorkeuren. Het afwegen van alle voor- en nadelen (kosten, risico’s, het verwachte pensioenresultaat, de mate van invloed op het beleid, accounting consequenties, etc.) is complex en dient zorgvuldig te gebeuren. Belangrijk daarbij is dat de voorkeur voor de toekomstige uitvoeringswijze, de gevolgen voor de verschillende stakeholders, evenals de gebruikte aannames en overwegingen goed worden vastgelegd zodat die duidelijk zijn voor de stakeholders en toezichthouder.

Mercer begeleidt u van A tot Z, gedurende het gehele heroriëntatietraject. Vanaf de analyse van de mogelijkheden tot aan de eventuele liquidatie van uw huidige ondernemingspensioenfonds heeft Mercer experts voor u in dienst die u met gedegen advies, handige tools en interessante kennissessies bij kunnen staan.

Contact
Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.


Pensioenen en Beleggen dienstverlening