Pensioenen en Beleggen

Diversificatie van uw beleggingsportefeuille met de Global Portfolio Toolkit

Mercer richt graag uw aandacht op de onderliggende drivers van uw rendement en hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw beleidsbeslissingen daarover. Wij bieden een benadering die u helpt om het fundament onder uw allocatiebeslissingen te verbreden en te verbeteren. Voorheen, en zeker bij de introductie van het nFTK, is er veel aandacht geweest voor de risicohouding. Voor de (jaarlijkse) vertaling van risicohouding naar beleggingsmix (risico, rendement en diversificatie) is meer nodig. Met inzicht in het illiquiditeitsbudget, risicofactoren en strategische asset allocatie wordt onderbouwing van investment beliefs en beleid verkregen. Tevens is daarmee een goed evaluatieraamwerk ten behoeve van verantwoording (verantwoordingsorgaan en RvT) en toezicht (DNB) beschikbaar.

De aanpak die Mercer hanteert kan als volgt worden weergegeven:
                                                      

 

Illiquiditeitsbudget

Met het illiquiditeitsbudget wordt, op basis van uw toleranties, duidelijk hoeveel illiquide beleggingen het pensioenfonds kwantitatief kan aanhouden, gegeven uitgaande en ingaande kasstroomprojecties alsmede het beleggingsbeleid en bestaande minder liquide beleggingen.

Illiquide beleggingen zijn een belangrijk onderdeel van echte beleggingsdiversificatie en volgens Mercer een essentieel onderdeel van de lange-termijn strategie. Samen met u beginnen wij de zoektocht naar rendement in laag rente omgeving en benutten uw lange termijn beleggings-horizon.  

  1. Toets de algemene liquiditeitsbehoefte;
  2. Kwantificeer uw capaciteit en uw  tolerantie voor illiquiditeit;
  3. Bepaal het liquiditeitsbudget.

Factor Analyse

Op basis van onze wereldwijde research zijn 16 unieke rendements- en risicofactoren onderscheiden waarmee u volledig inzicht krijgt in hoe de diversificatie van uw rendement en risico onderliggend aan de beleggingsfondsen of –mandaten is vormgegeven. Door beleggingen te analyseren vanuit deze risicofactoren wordt inzicht gegeven in de werkelijke diversificatie van uw portefeuille en heeft u een look-through naar rendements- en risicofactoren.

Strategische Asset Allocatie

Door met u het gesprek aan te gaan wordt op basis van kwalitatieve overwegingen en de uitgevoerde kwantitatieve analyse (illiquiditeitsbudget en de factoranalyse) het beleggingsuniversum voor uw fonds vastgesteld. Een Strategische Asset Allocatie studie (SAA) bouwt vervolgens voort op de bepaalde risicohouding en dit vastgestelde beleggingsuniversum en levert een kwantitatieve onderbouwing van de samenstelling van de portefeuille. Een SAA is dan ook de volgende stap in het bepalen van de optimale invulling van uw beleid.  

Mercer voert jaarlijks diepgaand onderzoek uit naar de bewegingen van institutionele beleggers op de beleggingsmarkt en de kansen en mogelijkheden voor beleggers. Deze onderzoeken dienen als basis om tot een geschikt beleggingsuniversum te komen voor de invulling van uw risicobudget, die voldoende diversificatie en rendementspotentieel biedt.

Hoe Mercer kan helpen

Mercer helpt u bij het realiseren van echte beleggingsdiversificatie en het optimaliseren van het bredere beleggingsproces.  

Contact
Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld

Pensioenen en Beleggen dienstverlening