DC plan management bestaat uit vier onderdelen waarop wij adviseren en online inzicht geven zodat u niet voor verrassingen komen te staan:

1.    Ontwerp van de regeling
2.    Uitvoering van de regeling
3.    Communicatie van de regeling naar deelnemers
4.    Beleggingen binnen de regeling

Bent u geïnteresseerd in DC plan management, bestaande uit advies van onze pensioenexperts en 24/7 online DC plan manager? Onze pensioenconsultants leggen u het graag persoonlijk uit en laten u graag een demo zien. Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.  

 

Ontwerp

Uw huidige pensioenregeling

Met de DC plan manager heeft u lle gegevens van uw pensioenregeling altijd bij de hand.

Op basis van het pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst en informatie van de uitvoerder van de pensioenregeling wordt de DC Plan Manager gevuld met informatie over de (uitvoering van)  pensioenregeling.

De kosten van uw pensioenregeling in de toekomst

Hoe zullen uw pensioenlasten in de toekomst zich ontwikkelen? In de DC Plan Manager geven wij u inzicht in de toekomstige pensioenpremie uitgesplitst in de relevante onderdelen. Door middel van overzichtelijke grafische weergaven krijgt u inzicht in de opbouw van uw deelnemersbestand en de ontwikkelingen hiervan in de afgelopen jaren en in de toekomst, inclusief de gevolgen hiervan op de pensioenpremie.

Pensioen als onderdeel van uw Employee Value Proposition

De pensioenregeling maakt onderdeel uit van uw Employee Value Proposition. Door een juiste afstemming met de wensen van uw werknemers en met de andere onderdelen van uw Employee value proposition kunt u vaststellen welk pensioenaanbod het aantrekkelijkst is voor het aantrekken en behouden van werknemers.

Pensioen als onderdeel van uw Employee Value Proposition

De pensioenregeling maakt onderdeel uit van uw Employee Value Proposition. Door een juiste afstemming met de wensen van uw werknemers en met de andere onderdelen van uw Employee value proposition kunt u vaststellen welk pensioenaanbod het aantrekkelijkst is voor het aantrekken en behouden van werknemers.

Wetswijzigingen

De wetswijzigingen in pensioenland volgen elkaar de laatste jaren snel op. Mercer zorgt ervoor dat u ruim op tijd op de hoogte hiervan bent zodat u hierop kan anticiperen. Bij aanvang van DC plan management, controleren wij standaard of uw pensioenregeling voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. De resultaten van deze controle kunt u makkelijk terugvinden in de DC Plan Manager.

Trends en ontwikkelingen

Jaarlijks wordt u op de hoogte gehouden van de trends en ontwikkelingen in pensioenland. In de periodieke gesprekken met uw pensioenconsultant worden deze naast de wettelijke wijzigingen besproken. Op deze wijze kunt u de pensioenregeling altijd op tijd aanpassen aan gewijzigde omstandigheden.

Benchmarking

Mercer kan uw pensioenregeling vergelijken met de DC markt. Hiervoor gebruiken wij de Mercer DC database waarin een groot aantal ondernemingen is opgenomen. De diverse onderdelen van de pensioenregeling worden vergeleken met de markt en afwijkingen worden hiermee inzichtelijk gemaakt zodat eventueel actie kan worden ondernomen.

 

Beleggingen

Rendementen

Beleggingen zijn het belangrijkste onderdeel van de DC regeling, maar hoe voert u controles uit op de behaalde rendementen door de uitvoerder?

Mercer benchmarkt jaarlijks de belangrijkste beleggingsfondsen (aandelen- en obligatiefondsen) van uw uitvoerder en geeft u inzicht in de relatieve performance van deze fondsen op basis van een tijdsperiode van 1, 3 en 5 jaar. Op deze wijze weet u of de uitvoerder in vergelijking met de relevante benchmark goed presteert op beleggingsgebied.

Naast de relatieve performance geven wij u ook inzicht in de absolute performance van de belangrijkste beleggingsfondsen van de DC-aanbieders op basis van een tijdsperiode van 1, 3, 5 en 10 jaar. Deze rendementen zijn ‘absolute rendementen’, en worden dus niet vergeleken met een benchmark. Dit vanwege het feit dat de aanbieders een verschillend beleid en daarmee andere benchmarks hanteren binnen eenzelfde categorie.

Lifecycles

Uitvoerders beleggen in een mix van onder andere aandelen, vastgoed en obligaties en hanteren lifecycles om de mate van belegginsrisico af te stemmen met onder andere de risicohouding en leeftijd van de deelnemer.

Mercer beoordeelt de lifecycles van alle uitvoerders in Nederland en informeert u hoe de lifecycles (standaard de default lifecycle) van uw uitvoerder zijn ingericht (het design van de lifecycle). Bij het design van de lifecycle beoordelen we onder andere de diversificatie, de afbouw van de risicovolle beleggingen, de afbouw van het renterisico en de kosten van de Lifecycle en daarbij worden aangegeven of dit wel of niet marktconform is.

Voor 3 verschillende leeftijden van deelnemers (35, 55 en 66) wordt inzage gegeven in de performance van de Lifecycles bij de uitvoerder en vergelijken wij deze met de lifecycles van andere uitvoerders. Meestal zijn dit de performances van de defensieve, neutrale en offensieve Lifecycle.

 

Communicatie

Deelnemers keuzes

Bij een beschikbare premie regeling moet een werknemer keuzes maken, echter uit Mercer onderzoek blijkt dat gemiddeld gezien maar maximaal 10% van de werknemers bijvoorbeeld actief een beleggingskeuze maakt.

Hoe kunnen werkgevers voldoen aan hun zorgplicht en ervoor zorgen dat werknemers wel actief aan de slag gaan met bijvoorbeeld de keuze voor een juiste lifecycle? In de Mercer DC plan manager worden de keuzes van de werknemers bijgehouden en weet u precies waar u de nadruk op moet leggen. Door afgestemde communicatie aan de deelnemer kunt het keuzegedrag van uw deelnemers bijsturen.

Deelnemers communicatie

Pensioenregelingen zijn ingewikkeld en lastig te begrijpen. Hoe leggen werkgevers hun regelingen helder en duidelijk uit naar hun medewerkers? Een goede communicatie over pensioen zal het bewustzijn van werknemers over deze waardevolle arbeidsvoorwaarde vergroten. Mercer kan u hierbij bijstaan met diverse vormen van communicatie zoals pensioen workshops, “life events” communicatie, deelnemerspresentaties, individuele gesprekken / inloopspreekuren, informatiebrieven, filmpjes etc.

Ondernemingsraad / Pensioencommissie

De Ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht ten aanzien van een aantal besluiten van de werkgever bij de arbeidsvoorwaarde pensioen. Samen met de werkgever is zij medeverantwoordelijkheid voor onder andere het pensioenbeleid.

Voor een ondernemingsraad / pensioencommissie is het daardoor van belang om periodiek op de hoogte te worden gehouden van alle ontwikkelingen, trends, wetswijzigingen etc. Mercer kan hiervoor periodiek overleg inplannen met de commissie of ondernemingsraad zodat deze altijd volledig op de hoogte is van de laatste stand van zaken en hierop adequaat kan acteren.

Mercer kan tevens een pensioencursus geven waar de hiervoor genoemde punten helder zullen worden toegelicht. Deze pensioencursus duurt maximaal vier uur en kan op locatie worden gegeven.

 

Uitvoer

Benchmark uitvoerder

Hoe zorgt u ervoor u altijd de beste uitvoerder uw pensioenregeling heeft?

Eens in de 3 of 5 jaar benchmarkt Mercer uw huidige uitvoerder met de markt van aanbieders zodat u te allen tijde de juiste uitvoerder met de beste beleggingsresultaten voor uw DC regeling heeft. De benchmark kunt u op de door u gewenste wijze inkleden. De benchmark kan plaatsvinden ten opzicht van twee voorgeselecteerde goed presterende uitvoerders uit de Mercer DC uitvoerdersdatabase of een maatwerk marktonderzoek. De resultaten van de benchmark of het marktonderzoek worden vastgelegd in de juridische stukken die vanzelfsprekend door Mercer worden gecontroleerd.

Administratieve controle

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Is garantie van een foutloze administratie en dus beperking van de aansprakelijkheid dan niet prettig? Mercer zorgt ervoor dat de administratie van de uitvoerder jaarlijks wordt gecontroleerd en houdt de voortgang en de uitkomsten hiervan bij in de Mercer DC navigator. Op deze wijze weet u altijd wat de status en de voortgang is.

Bent u geïnteresseerd in DC plan management, bestaande uit advies van onze pensioenexperts en 24/7 online DC plan manager?
Onze pensioenconsultants leggen u het graag persoonlijk uit en laten u graag een demo zien. Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld