Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de zaken rondom alle uitzendingen goed geregeld zijn. Een goed mobiliteitsbeleid is belangrijk om het vervolgens in de praktijk te kunnen uitvoeren. Lees hoe Mercer in de praktijk klanten hierin heeft ondersteund. 

Praktijk voorbeeld 1

Een klant heeft vragen over de arbeidsvoorwaarden voor een aantal expats dat zij gaat uitzenden.

'Wij hebben expats in China toegezegd dat wij AOW-derving zullen compenseren. Bovendien stellen wij ons garant voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid tot de pensioendatum. Nu blijkt dat het onduidelijk hoe we de AOW-compensatie precies moeten berekenen.

Bovendien berekende Mercer dat wij t.a.v. arbeidsongeschiktheid een risico lopen dat in het ergste geval kan oplopen tot wel € 1.000.000,-- Euro per werknemer.

Wij willen dit repareren en herhaling in de toekomst voorkomen. Kan Mercer ons helpen om beter zicht te krijgen op wat een internationale uitzending voor de sociale zekerheid betekent?'

Onze oplossing

Voor deze relatie herschreven wij een deel van de arbeidsovereenkomst. Wij maakten een beslisboom waarmee de werkgever voortaan kan bepalen welk sociaal zekerheidsstelsel van toepassing is. Met de Mercer landeninformatie gaven wij inzicht in relevante nationale zekerheidsstelsels.

Met private verzekeringen zorgden wij voor aanvulling van dekkingen tot het niveau dat in de arbeidsovereenkomst wordt toegezegd.

'Wij hebben expats in China toegezegd dat wij AOW-derving zullen compenseren. Bovendien stellen wij ons garant voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid tot de pensioendatum. Nu blijkt dat het onduidelijk hoe we de AOW-compensatie precies moeten berekenen.

Bovendien berekende Mercer dat wij t.a.v. arbeidsongeschiktheid een risico lopen dat in het ergste geval kan oplopen tot wel € 1.000.000,-- Euro per werknemer.

Wij willen dit repareren en herhaling in de toekomst voorkomen. Kan Mercer ons helpen om beter zicht te krijgen op wat een internationale uitzending voor de sociale zekerheid betekent?'

Onze oplossing

Voor deze relatie herschreven wij een deel van de arbeidsovereenkomst. Wij maakten een beslisboom waarmee de werkgever voortaan kan bepalen welk sociaal zekerheidsstelsel van toepassing is. Met de Mercer landeninformatie gaven wij inzicht in relevante nationale zekerheidsstelsels.

Met private verzekeringen zorgden wij voor aanvulling van dekkingen tot het niveau dat in de arbeidsovereenkomst wordt toegezegd.

Een klant wil een second opnion voor verlenging van de huidige benefits.

'Kan Mercer binnen drie weken een marktonderzoek doen voor Expat Group Health? We zijn niet tevreden met het huidige verlengingsvoorstel en willen alternatieven.'

Onze oplossing

Binnen de gestelde tijd realiseerden wij voor deze relatie een directe kostenbesparing van € 75.000,-. Bovendien lieten wij zien hoe je slimmer kunt omgaan met dubbele verzekering als gevolg van overlap van sociale zekerheid en private verzekering. Ook dat bespaart kosten zonder de aanspraken van werknemers aan te tasten.

Een klant is van mening dat expats en medewerkers die op zakenreis zijn, niet goed geholpen kunnen worden door het crisisteam in geval van nood.  

'Ons crisisteam is niet goed in staat om snel en adequaat te reageren op catastrofes die onze expatriates en zakenreizigers kunnen raken. We denken hierbij niet alleen aan medische hulp en evacuatie, maar ook aan terrorisme, criminaliteit, ontvoering en natuurrampen. Onze zorgplicht nemen wij serieus. Wat kan Mercer voor ons doen?'

Onze oplossing

Na een workshop rondom veiligheid en crisis-organisatie, realiseerden wij voor deze relatie een ‘single point of contact’ en goede communicatieprotocollen. Bovendien werden allerlei preventieve maatregelen genomen die de veiligheid van werknemers bevorderden.

Van beleid naar praktijk

Met een uitgebreid team van ervaren specialisten is Mercer marktleider op het gebied van benefits en arbeidsvoorwaarden voor zowel lokale als mobiele werknemers. Onze specialisten faciliteren werkgevers in meer dan 150 landen.

Mercer beschikt over eigen data, organiseert toonaangevende wereldwijde onderzoeken en beschikt over geavanceerde tools. Hierdoor kunnen wij voor onze opdrachtgevers:

  • effectieve en concurrerende benefitprogramma’s realiseren;
  • uitgaven aan arbeidsvoorwaarden optimaliseren;
  • mobiliteitsbeleid ontwikkelen en ondersteunen;
  • wereldwijde arbeidsvoorwaarden evalueren;
  • lokale marktgegevens en benefits benchmarken.

'Wij sturen vier managers naar Spanje om kwartier te maken voor een nieuw kantoor in Madrid. Wat betekent dat voor AOW/ANW en pensioen, wat voor WIA, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten? Hoe zorgen wij ervoor dat we een marktconform  uitzendsalaris betalen zonder te genereus te zijn? Hoe voorkomen wij dat de werknemer geen onevenredig voordeel of nadeel heeft?'

Onze oplossing

Voor deze relatie maakten wij ‘cost of living’ berekeningen en legden wij de basis voor een uitgebalanceerd uitzendingsbeleid.

Daarna zorgden wij ervoor dat de verzekerde benefits, sociale zekerheid en arbeidscontracten goed op elkaar aansloten.

Praktijkvoorbeeld 2

Een klant heeft vragen over de gevolgen van internationale uitzendingen voor de sociale zekerheid van werknemers die worden uitgezonden.

'Wij hebben expats in China toegezegd dat wij AOW-derving zullen compenseren. Bovendien stellen wij ons garant voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid tot de pensioendatum. Nu blijkt dat het onduidelijk hoe we de AOW-compensatie precies moeten berekenen.

Bovendien berekende Mercer dat wij t.a.v. arbeidsongeschiktheid een risico lopen dat in het ergste geval kan oplopen tot wel € 1.000.000,-- Euro per werknemer.

Wij willen dit repareren en herhaling in de toekomst voorkomen. Kan Mercer ons helpen om beter zicht te krijgen op wat een internationale uitzending voor de sociale zekerheid betekent?'

Onze oplossing

Voor deze relatie herschreven wij een deel van de arbeidsovereenkomst. Wij maakten een beslisboom waarmee de werkgever voortaan kan bepalen welk sociaal zekerheidsstelsel van toepassing is. Met de Mercer landeninformatie gaven wij inzicht in relevante nationale zekerheidsstelsels.

Met private verzekeringen zorgden wij voor aanvulling van dekkingen tot het niveau dat in de arbeidsovereenkomst wordt toegezegd.

Praktijkvoorbeeld 3

Een klant wil een second opnion voor verlenging van de huidige benefits.

'Kan Mercer binnen drie weken een marktonderzoek doen voor Expat Group Health? We zijn niet tevreden met het huidige verlengingsvoorstel en willen alternatieven.'

Onze oplossing

Binnen de gestelde tijd realiseerden wij voor deze relatie een directe kostenbesparing van € 75.000,-. Bovendien lieten wij zien hoe je slimmer kunt omgaan met dubbele verzekering als gevolg van overlap van sociale zekerheid en private verzekering. Ook dat bespaart kosten zonder de aanspraken van werknemers aan te tasten.

Praktijkvoorbeeld 4

Een klant is van mening dat expats en medewerkers die op zakenreis zijn, niet goed geholpen kunnen worden door het crisisteam in geval van nood.  

'Ons crisisteam is niet goed in staat om snel en adequaat te reageren op catastrofes die onze expatriates en zakenreizigers kunnen raken. We denken hierbij niet alleen aan medische hulp en evacuatie, maar ook aan terrorisme, criminaliteit, ontvoering en natuurrampen. Onze zorgplicht nemen wij serieus. Wat kan Mercer voor ons doen?'

Onze oplossing

Na een workshop rondom veiligheid en crisis-organisatie, realiseerden wij voor deze relatie een ‘single point of contact’ en goede communicatieprotocollen. Bovendien werden allerlei preventieve maatregelen genomen die de veiligheid van werknemers bevorderden.

Van beleid naar praktijk

Met een uitgebreid team van ervaren specialisten is Mercer marktleider op het gebied van benefits en arbeidsvoorwaarden voor zowel lokale als mobiele werknemers. Onze specialisten faciliteren werkgevers in meer dan 150 landen.

Mercer beschikt over eigen data, organiseert toonaangevende wereldwijde onderzoeken en beschikt over geavanceerde tools. Hierdoor kunnen wij voor onze opdrachtgevers:

  • effectieve en concurrerende benefitprogramma’s realiseren;
  • uitgaven aan arbeidsvoorwaarden optimaliseren;
  • mobiliteitsbeleid ontwikkelen en ondersteunen;
  • wereldwijde arbeidsvoorwaarden evalueren;
  • lokale marktgegevens en benefits benchmarken.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
*Required Fields