Internationale arbeidsvoorwaarden, de basis ligt in het uitzendbeleid

In uw uitzendbeleid ligt de basis voor arbeidsvoorwaardelijke afspraken met werknemers die een internationale opdracht (gaan) vervullen.

In de praktijk zien internationale opdrachten er verschillend uit door de duur en de doelstellingen. Grofweg onderscheiden we:

  • permanente/‘one-way’-overplaatsingen;
  • kortetermijnopdrachten;
  • langetermijnopdrachten (vaak met meereizende familie).

In alle gevallen worden zowel werkgevers als werknemers geconfronteerd met vragen over de compensatie van verschillen in koopkracht, verschillen in levensstandaard, dubbele (huisvestings)lasten, aanvullende en vaak duurdere verzekeringen en extra administratieve verplichtingen op het gebied van inkomstenbelasting.

Een goed uitgewerkt mobiliteitsbeleid maakt onderscheid tussen de verschillende soorten uitzendingen. Zo voorkomt u als werkgever dat er lacunes in voorzieningen ontstaan. Bovendien legt u hiermee een basis voor snel en consistent handelen.

Arbeidsvoorwaarden en (verzekerbare) benefits

De (juridische) band tussen de uitzendende werkgever en de mobiele werknemer blijft bestaan. In het uitzendcontract worden naast afspraken over beloning ook regelingen getroffen voor ‘tax-equalisation’ en de voortzetting van sociale zekerheid of alternatieve voorzieningen die de belangen van de werknemer beschermen ten aanzien van welzijn, (medische) zorg en inkomen.

Mercer implementeert de benefitprogramma’s die voortvloeien uit de arbeidsvoorwaardelijke toezeggingen. Van strategie naar praktijk. Samengevat: definieer, ontwerp en lever.

Standaard arbeidsvoorwaarden zijn niet voldoende

Werken met Mercer betekent dat u de oplossingen voor arbeidsvoorwaarden op maat kunt maken. Wij werken met multinationals van elke omvang, in alle regio's en landen.

Contact

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Required Fields

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.