Schadelastbeheersing bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

 

De Nederlandse wetgeving rond verzuim en arbeidsongeschiktheid is complex en veranderlijk. Veel partijen binnen én buiten uw organisatie kunnen betrokken zijn bij een verzuim- of arbeidsongeschiktheidsdossier. De kosten lopen vaak behoorlijk op en de kans op langdurige schade (WGA-uitkering, verhoogde verzekeringspremie, doorlopende arbeidsovereenkomst, sanctie of claim) neemt toe naarmate het verzuim of de arbeidsongeschiktheid langer duurt en daar onvoldoende grip op is.

Global Scope, Local Experience

Wij helpen u de regie te nemen

Holistic and Client-Focused

Wij helpen u bij de re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemers. Wij geven u advies bij frequent verzuim en helpen u in het nemen van de regie en aansturing van onder andere de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeraar. Wij adviseren bij loonsancties, vangnet, regres, no risk, bezwaar- en beroepsprocedures en andere gerelateerde zaken. Niet in de laatste plaats regelen wij cofinanciering bij uw verzekeraars bij de inzet van re-integratieactiviteiten (bijvoorbeeld op uw verzuim- en WGA verzekering).

Contact
Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.


Health, Workforce and Risk Management