Schadelastbeheersing bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

In de Nederlandse sociale wetgeving is er veel vastgelegd over verzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze regels zijn complex en veranderen voortdurend.

 

Ook zijn er veel partijen betrokken bij een verzuim- of arbeidsongeschiktheidsdossier. Zowel binnen organisaties (leidinggevende, casemanager, HR-functionaris) als daarbuiten (de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, interventiebedrijven, UWV, belastingdienst en verzekeraars).

 

Een andere uitdaging is grip te houden op de financiële kant van het verzuim. Denk aan de oplopende kosten bij (loondoorbetaling bij ziekte, WGA-uitkeringen, een verhoogde verzekeringspremie, doorlopende arbeidsovereenkomst, sanctie of claim) naarmate het verzuim of de arbeidsongeschiktheid langer duurt en daar onvoldoende grip op is.

 

Wij helpen organisaties om de regie te nemen over het verzuim en de arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Door zowel het juridische en het financiële kader als goed werkgeverschap mee te nemen in onze adviezen helpen om de WGA-instroom te beheersen en de financiële gevolgen van het verzuim te beperken.

Contact

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Required Fields

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.