GRIP OP VERZUIM EN INVESTEREN IN WERKGELUK

Werknemers verwachten steeds meer dat werkgevers aandacht besteden aan hun well-being en werkgeluk. Wanneer u als werkgever op een juiste manier in de gezondheid van medewerkers investeert, neemt de kans op zowel ziekteverzuim als arbeidsongeschiktheid af. Mochten uw medewerkers toch ziek worden of zelfs arbeidsongeschikt raken, dan bent u een groot aantal jaren financieel verantwoordelijk. Van re-integratie tot uitkeringen.

Als deze rekening bij u komt te liggen, is het begrijpelijk dat u invloed wilt uitoefenen op de uitvoering en kwaliteit van deze re-integratie en niet volledig afhankelijk wilt zijn van het UWV. Op deze manier zorgt u voor uw personeel én wordt uw schadelast lager.

DATA EN ANALYSE BASIS VOOR GOED BELEID

Om grip te krijgen op verzuim- en arbeidsongeschiktheid kosten is een goed beleid van vitaal belang. Dit begint met inzicht in data. Heeft u inzicht in de kosten? Heeft het UWV zowel het ZW- als WGA-percentage voor uw organisatie correct berekend? Zitten er voormalige werknemers arbeidsongeschikt thuis, waarvan de gezondheid mogelijk gewijzigd is waardoor een herkeuring door het UWV zou kunnen plaatsvinden?

Kortom: heeft u alle processen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid op orde? En weet u waar en hoe u invloed kunt uitoefenen om hier grip op te krijgen?

MAAK TOEKOMSTGERICHTE EN STRATEGISCHE KEUZES

Wanneer data en analyse u inzicht hebben gegeven, is het tijd om strategische keuzes te maken over hoe u om wilt gaan met verzuim en arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kunt u voor zowel de Ziektewet als voor de WGA kiezen tussen publiek verzekeren bij het UWV of zelf het risico te dragen. Beiden opties leggen we voor u uit.

Publiek verzekeren

Wanneer u kiest het risico van arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers publiek te verzekeren, betaalt het UWV de uitkering aan de zieke (ex-)medewerker. Ook is zij verantwoordelijk voor het  re-integratietraject. U betaalt het UWV in de vorm van een gedifferentieerde premie. Bij de vaststelling van deze premie wordt rekening gehouden met de hoogte van de toegerekende uitkeringslasten aan uw organisatie van twee jaar eerder. Mocht uw organisatie vallen onder een klein of middelgroot bedrijf (loonsom lager dan € 3.370.000) dan speelt ook de gemiddelde uitkeringslast binnen uw sector een rol bij de vaststelling van de premie.

Bij deze optie wordt er echter wel rekening gehouden met het feit dat het UWV slechts beperkt invulling kan geven aan re-integratie.

Eigenrisicodragerschap

In dit geval bent u direct financieel verantwoordelijk voor de uitkeringen. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie. Dit risico kunt u (deels) laten verzekeren, waarbij Mercer en de verzekeraar u ondersteuning kunnen bieden bij de re-integratie.

Door eigenrisicodrager te worden voor de ZW en de WGA creëert u (zo nodig daarbij ondersteund door Mercer en uw verzekeraar) meer grip op verzuim en arbeidsongeschiktheid binnen uw onderneming. Als u kiest voor het eigenrisicodragerschap zijn er verschillende smaken om uit te kiezen. 

HOUD DEZE DEADLINE IN DE GATEN

Om te kunnen kiezen voor eigenrisicodragerschap bent u gebonden aan een aantal termijnen. De belangrijkste is dat u een keuze moet maken vóór 1 oktober 2020 als u per 1 januari 2021 eigenrisicodrager wilt zijn. Deze deadline geldt als u nu publiek verzekerd bent en overweegt om dit risico privaat te verzekeren. Uw keuze dient namelijk 3 maanden voor het daadwerkelijk overstappen bij het UWV bekend te zijn. Kom dus nu in actie! Dit geeft u de meeste tijd om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Bent u privaat verzekerd? Dan heeft u te maken met een contractvervaldatum. Ook hier geldt een termijn voor, welke in de polis wordt genoemd. We raden u ten zeerste aan, om tijdig na te gaan of deze verzekering nog passend is bij uw organisatie. 

MAAK GEBRUIK VAN HET GRATIS ONDERZOEK VAN MERCER
Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.