Bijlage 2

 

Dit zijn de belangrijkste wettelijke gronden die ons gebruik van uw informatie rechtvaardigen:

 

Toestemming: wanneer u hebt ingestemd met ons gebruik van uw informatie, heeft u een toestemming gegeven  met betrekking tot een dergelijk gebruik en kunt u uw toestemming intrekken zoals aangegeven door het van toepassing zijnde formulier in te vullen of door ons een e-mail te sturen op privacycoordinator@mercer.com.

Contractprestatie: daar waar uw informatie nodig is om een contract met u aan te gaan of dit uit te voeren.

Wettelijke verplichting: indien wij uw informatie moeten gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Gerechtvaardigde  belangen: wanneer wij uw informatie gebruiken om een rechtmatig belang te bereiken en onze redenen voor het gebruik daarvan zwaarder wegen dan enig nadeel voor uw gegevensbeschermingsrechten.

Juridische claims: daar waar uw informatie nodig is om ons te verdedigen, te vervolgen of voor het indienen van een claim tegen u, ons of een derde partij.