Zorgverzekering | Pensioenstelsel | Mercer

Gezonde medewerkers

Zorgverzekeraars lossen nu al een schot voor de boeg

Zorgverzekeraars lossen nu al een schot voor de boeg

Eind maart hebben een aantal grote zorgverzekeraars al aankondigt dat de premies per 1 januari 2019 flink worden verhoogd. Natuurlijk hebben de kosten van nieuwe (dure) medicatie, vergrijzing en vernieuwde behandelmethodes een prijsverhogend effect. We worden allemaal ouder met een stijging van de zorgbehoefte als gevolg. Dat is al decennia lang een trend.

Zorgverzekeraars doen hun best om de kosten te beperken door betere zorginkoopF maar ook de eventuele opbrengsten vanuit beleggingen hebben een positieve invloed. Voor de goede orde het merendeel van de zorgverzekeraars is een “onderlinge waarborgmaatschappij zonder winst oogmerk”.

Om ook aan de verplichtingen te kunnen voldoen in mindere tijden, zijn verzekeraars wettelijk verplicht reserves te bezitten. Over het algemeen omvatten deze reserves 125% à 130% van de gemiddelde schade. Op basis van de gemiddelde zorgconsumptie per verzekerde van € 2.285,- per jaar, moet een zorgverzekeraar dus circa € 3.500,- per verzekerde per jaar aan reserves aanhouden. Succesvol beleggen met deze reserves heeft bij veel zorgverzekeraars geleid tot meer eigen vermogen dan noodzakelijk. De laatste drie jaren hebben zorgverzekeraars dit in kunnen zetten voor premieverlaging. Na drie jaar premieverlaging uit het eigen vermogen is bij zorgverzekeraars de grens van het minimum eigen vermogen bereikt; zo stellen zij.

Is dat dan voldoende reden voor de aangekondigde forse premieverhogingen?

Ja, deels wel. De zorgkosten stijgen en de reserve-eisen zorgen voor een zware last bij de verzekeraars. Eisen die overigens wel wat minder hoog mogen zijn gezien de hoge mate van voorspelbaarheid in kosten. Maar hebben verzekeraars wel het maximale gedaan om efficiency in de zorg te verbeteren en hoe lang staan we nog toe dat de kosten in de zorg blijven stijgen?

Vanzelfsprekend heeft iedereen recht op goede zorg. Veel Nederlanders zijn waarschijnlijk wel bereid om een tientje extra per maand te betalen als daarmee de ‘handjes aan het bed’ geborgd zijn, de nieuwste medicatie beschikbaar is of de arbeidsvoorwaarden voor het verplegend personeel verbeteren. Maar dat is niet waar het geld aan op gaat. Verzekeraars zouden hun (financiële) middelen en invloed  meer kunnen inzetten om bij te dragen aan het efficiënter maken en verbeteren van de zorg. Als dit bepalend zou zijn voor hun resultaat worden verzekeraars vanzelf gestimuleerd om hiermee aan de slag te gaan. Zo is er veel meer winst te behalen voor alle partijen.  Door de stijgende kosten alleen maar af te wenden op de consument hebben verzekeraars slechts een uitvoerende rol en laten ze de rol van ondernemer en bepaler/zorginnovator liggen.

In welke mate de zorgverzekeraars individueel ook echt voet bij stuk houden als gaat om de forse stijging die zij nu voorspellen, weten we pas medio november wanneer de premies bekend worden gemaakt. De onderlinge verschillen in premie en voorwaarden zouden zomaar eens een stuk groter kunnen worden in 2019. Dit verdient zeker aandacht.

Wilt u meer lezen over Health, ga dan naar de volgende pagina's:

De ontwikkelingen op een rij

Door het bieden van een collectieve zorgverzekering voldoet u als werkgever niet alleen aan uw zorgplicht, het is ook een middel dat ingezet kan worden voor het inzetbaar houden of maken van medewerkers.

Lees meer
Sturing op re-integratie in 3e WIA jaar moeilijker

Sinds 1 januari 2016 is het, indien vastgelegd in de geldende cao, mogelijk voor werknemers om zich privaat te verzekeren voor een aanvulling van maximaal 14 maanden op de WW of loongerelateerde WGA na 2 jaar.

Lees meer
Mercers Blik op 2018

Het zijn fascinerende tijden. Ons land staat er op veel terreinen goed voor. Ons pensioenstelsel en ons zorgstelsel behoren tot de beste in de wereld. Inmiddels is onze arbeidsmarkt aanzienlijk flexibeler dan die van de meeste omringende landen.

Lees meer
Gezonde medewerkers

In Nederland betaalt de werkgever twee jaar lang het loon van zijn zieke werknemer door. In geen ander land betalen werkgevers zieke werknemers zo lang door.

Lees meer