Gezonde medewerkers
Worden zieke werknemers minder duur?

In Nederland betaalt de werkgever twee jaar lang het loon van zijn zieke werknemer door. In geen ander land betalen werkgevers zieke werknemers zo lang door.

Volgens De Telegraaf (16 augustus 2017) zijn de werkgevers en vakbonden dicht bij een akkoord om deze loondoorbetalingsverplichting bij ziekte terug te brengen van twee tot één jaar. Met name MKB’ers zouden vaak niet in staat zijn om zieke werknemers het tweede jaar loon door te betalen en te voldoen aan de re-integratieverplichtingen. Maar worden zieke werknemers door deze maatregel echt minder duur?

Invoering van de maatregel

De uitbreiding van de loondoorbetalingsverplichting naar twee jaar is één van de vele maatregelen om Nederland weer gezond te maken, sinds Ruud Lubbers zijn uitspraak “Nederland is ziek” in 1990 deed. Het ziekteverzuim moest omlaag en er moest voorkomen worden dat zieke werknemers arbeidsongeschikt worden. Volgens Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de loonbetalingsverplichting "…ervoor gezorgd dat werkgevers op grote schaal zijn gaan investeren in de gezondheid van hun werknemers."

Kans op hoger verzuim en lagere re-integratie

Een legitieme vraag is dan ook of het laten vervallen van deze maatregel tot gevolg gaat hebben dat werkgevers weer minder gaan investeren in de gezondheid van hun werknemers. Waardoor de kans bestaat dat werknemers sneller en langer verzuimen en de instroom in de WIA zal stijgen. Hierbij nemen wij aan dat de instroom in de WIA nog steeds pas na 2 jaar zal plaatsvinden. In dit geval zal het terugdraaien van de loondoorbetalingsverplichting naar één jaar verzuim niet minder duur maken, maar de rekening zal voortaan via een ander loket binnenkomen. Het verzuimmanagement binnen een organisatie bepaalt grotendeels de kans op WIA-instroom en daarmee de extra kosten.

Zowel de Wet Verbetering Poortwachter als de Wet WIA als de Participatiewet hebben bevordering van de arbeidsparticipatie als doelstelling. Gebleken is dat het zonder werkgever een stuk lastiger is om te re-integreren. Dus hoe en waar gaan we deze mensen dan na twee jaar re-integreren nadat ze bij hun huidige werkgever uit beeld zijn geraakt? En wie is er verantwoordelijk voor de re-integratie? Het UWV?

Veel onduidelijkheden

Er is nog heel veel onduidelijk over de uitvoering van het verkorten van deze loondoorbetalingsverplichting. Wat zijn de gevolgen hiervan voor alle betrokken partijen? Zullen medewerkers inderdaad minder snel re-integreren en wat zal de directe invloed zijn op verzuim en de WIA-instroom?

En hoe zit het met de transitievergoeding wanneer medewerkers uit dienst gaan? Moeten MKB’ers deze (niet gedekt op een verzuimverzekering) dan nog steeds betalen? 

Gaan medewerkers überhaupt uit dienst of keren ze na het ‘tussenjaar’ en WIA-beoordeling WGA 35-80 wellicht terug bij de werkgever? Wie neemt de loondoorbetaling over in het tweede ziektejaar? En blijft de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters bestaan voor het MKB?

Kortom, er zijn nog heel veel vragen die nog moeten worden uitgewerkt. Wij pleiten in elk geval voor een oplossing waarbij ook gekeken wordt naar de effecten op de langere termijn. Ook moet de doelstelling (bevordering van de arbeidsparticipatie) hierbij niet uit het oog worden verloren.

Wit u ook geholpen worden bij dit vraagstuk? Neem voor meer informatie contact met ons op.
Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.