Blogserie grip op verzuim en arbeidsongeschiktheid
Zo blijft u verzuim én arbeidsongeschiktheid de baas


Het ziekteverzuim in Nederland stijgt. De cijfers van 2019 wijzen richting een gemiddeld verzuimpercentage van 4,4% over het gehele jaar. En in het eerste kwartaal van 2020 is het zelfs gestegen naar 5,2%. Overigens is het gemiddelde verzuimpercentage in het eerste kwartaal altijd het hoogste van de vier kwartalen, maar het is lang geleden dat deze boven de 5,0% lag (CBS). Dit zal zeker te maken hebben met de pandemie die door Covid-19 is veroorzaakt. Echter, deze stijgende lijn was de afgelopen jaren al ingezet.   

Deze stijging is niet slechts een gegeven, als werkgever kunt u hier invloed op uitoefenen. Het hebben van grip hierop is hier cruciaal en kan leiden tot een besparing van kosten. En vergeet niet dat dit er ook toe kan leiden dat u een betere werkgever bent voor uw werknemers. Immers, niemand is graag ziek of zit graag ziek thuis. Ga dus nu aan de slag en wees deze cijfers de baas. Hieronder staat uitgelegd hoe u dit kunt aanpakken.

Stap 1: Breng huidig verzuim in beeld

Zorg voor een goed inzicht in het huidige verzuim binnen uw organisatie. Uit onderzoek van TNO blijkt dat ongeveer 25% van al het verzuim arbeid gerelateerd is. Hiervan is 11 à 12% door de werkgever beïnvloedbaar. Een groot deel hiervan is namelijk niet medisch gerelateerd. Denk aan een hoge werkdruk, disbalans werk/privé of een verstoorde arbeidsrelatie. Juist hier kunt u als werkgever een rol spelen. Toch blijft deze kans vaak onbenut, doordat werkgevers onvoldoende zicht hebben op de verzuimdata. Bijvoorbeeld door enkel te kijken naar het gemiddelde verzuimpercentage binnen de organisatie. Terwijl het verzuim per afdeling veel hoger kan liggen.

Niet alleen het financiële plaatje, ook interne verzuimprocessen zijn in dit kader relevant. Data zijn een belangrijke informatiebron om deze aspecten inzichtelijk te krijgen en vormt daarmee de basis voor uw verzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid.

 

Stap 2: Zet instroom naar arbeidsongeschiktheid op een rij

Nadat het verzuim in kaart is gebracht, brengt u de potentiële instroom naar arbeidsongeschiktheid binnen uw organisatie in beeld. Pak de huidige verzuimdossiers erbij en stel vast welke een risico vormen op de instroom naar arbeidsongeschiktheidsregelingen. Stel hierbij vragen als: ‘wat is de prognose dat een werknemer weer terug keert naar het eigen werk?’

Denk ook na over de mogelijke consequenties: wat moet u doen als uw werknemer na het oordeel van het UWV  in de WGA instroomt? Om deze potentiële instroom te beperken kunt u bij het UWV of uw verzekeraar navragen welke ondersteuning zij u bieden.

 

Stap 3: Breng verzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart

Wanneer u een duidelijk beeld heeft van de huidige verzuimdossiers en de arbeidsongeschikte werknemers, neemt u uw beleid omtrent deze zaken onder de loep. Is uw WIA-protocol op orde? Zijn alle 42e weekmeldingen tijdig gedaan? En nog belangrijker: wordt er ook daadwerkelijk uitgevoerd wat er is vastgelegd in de protocollen en de wetgeving van u vraagt?

In uw verzuim – en arbeidsongeschiktheidsbeleid is de communicatie met uw werknemers cruciaal. Het is vanzelfsprekend uw werknemers tijdig te informeren over wat er gaat gebeuren, zeker op financieel gebied. Daarnaast is het verstandig om advies in te winnen bij experts over uw verzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid. Zij kunnen u begeleiden bij het opstellen en/of optimaliseren van uw beleid.

Stap 4: Overweeg eigenrisicodragerschap

Het re-integreren van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers, kan werkgevers frustratie en behoorlijk hoge kosten bezorgen. Volgens het UWV is meer dan 50% van de grote Nederlandse bedrijven publiek verzekerd. Zij hebben hierdoor geen grip op dit proces. Het eigenrisicodragerschap (ERD) is voor deze werkgevers een interessante optie. Het UWV verzorgt in dat geval de uitkering aan de zieke (ex-)werknemer en belast deze door aan de werkgever. U bent zo zelf verantwoordelijk voor de re-integratie. Als werkgever kunt u zich hiervoor verzekeren. Deze constructie dwingt u om kritisch te kijken naar de kosten en processen rondom arbeidsongeschiktheid. Hierdoor kunt u deze beter inrichten en het arbeidsvoorwaardenpakket optimaal laten aansluiten.

*Deze blog maakt onderdeel uit van de blogreeks ‘Grip op verzuim en AO’ waarin werkgevers handvatten worden geboden om grip te krijgen op verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Contact

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Required Fields