Blogserie grip op verzuim en arbeidsongeschiktheid
Verzekeren voor Ziektewet of WGA? Laat u niet verleiden door een lage UWV-premie.

Als u zich als werkgever wilt verzekeren voor de kosten van werknemers die in de Ziektewet of WGA belanden, heeft u twee keuzes. U kunt kiezen voor het UWV of eigenrisicodragerschap (ERD) bij een verzekeraar. De verleiding kan groot zijn om uw keuze te laten leiden door een lage premie. Maar wees u ervan bewust dat u op de lange termijn een heel andere rekening gepresenteerd kan krijgen. Het uitgangspunt moet dan ook niet die lage premie zijn, maar het op lange termijn realiseren van de laagste lasten.

Lastige vergelijking: publiek of privaat

Er is hard gewerkt om het hybride stelsel voor arbeidsongeschiktheid meer in balans te brengen. Toch blijven werkgevers in de praktijk moeite hebben met het vergelijken en kiezen tussen het UWV of private verzekeraars. Het onlangs verschenen rapport in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ('Beweegredenen werkgevers Keuze WGA- en ZW-markt'), laat zien dat de markt in beweging blijft: werkgevers blijven bij het UWV, kiezen juist voor ERD of keren weer terug bij het UWV. De rode draad is dat voor blijvers bij het UWV financiële overwegingen doorslaggevend zijn. En laat nu juist het financiële vergelijken van beide opties zo lastig zijn.
 

Toekomstige risico’s dekken of achteraf de rekening krijgen

Premies van private verzekeraars dekken toekomstige risico’s. Bij publiek, ofwel het UWV, is de premie afhankelijk van de toegerekende schadelast twee jaar eerder. Is er geen instroom van zieke of arbeidsongeschikte werknemers? Dan betaalt u dus een minimum premie. Dat laatste lijkt natuurlijk heel aantrekkelijk, zeker op korte termijn. Maar onderaan de streep kan een keuze voor het UWV toch ineens een stuk kostbaarder worden. Want is er wel instroom? Dan heeft dat consequenties voor de premie. Daarbij komt dat het UWV achterstanden heeft bij het herbeoordelen van zieken, terwijl dit soms wel zinvol is om te doen. Immers, hoe langer een werknemer ‘bij het UWV’ loopt, hoe zwaarder dat weegt op uw premie. Misschien nog wel belangrijker is dat het UWV zich niet bezighoudt met preventie en daartoe ook geen financieel belang heeft. Dat blijkt ook uit het feit dat de uitstroom bij de WGA bij ERD hoger ligt dan bij het UWV.

Voorkomen is beter dan genezen

Die focus op preventie is cruciaal. Want zoals we in ons vorige blog al benoemden, is het ziekteverzuim in 2018 inmiddels 4,3% van de gewerkte uren. Bij grote bedrijven (200+ werknemers) is dat 5,2% (CBS). En laat dat nu juist iets zijn waarin verzekeraars de laatst jaren hebben geïnvesteerd; zij hebben er tenslotte wél wat mee te winnen om de instroom te beperken. Verzekeraars verwachten van werkgevers, in tegenstelling tot het UWV, een actieve houding ten aanzien van werknemers die integreren. Dat lijkt misschien een belasting, maar verzekeraars ondersteunen werkgevers hierbij. En uiteindelijk maakt die betrokkenheid de kans op vlotte re-integratie groter.

Grote verschillen in premies

Het is natuurlijk niet gezegd dat privaat verzekeren altijd de beste keuze is. Maar zeker grotere werkgevers doen er verstandig aan hun opties goed af te wegen. Het ERD kan voor hen wel eens een geschikte optie zijn. Om die keuze te maken, is een goede vergelijking essentieel. Maar door de verschillende rekenmethodes en voorwaarden die gelden bij publiek en privaat, vergelijk je al snel appels met peren. Voer dus een goede financiële analyse uit. Want bij ERD zijn er niet alleen veel mogelijkheden, de verschillen in premies kunnen ook nog eens enorm zijn. Waar je als werkgever ook voor kiest, maak in elk geval een weloverwogen keuze zodat je niet aan het eind van de rit voor verrassingen komt te staan.

By Marieke Jesse
Senior Consultant

 

MAAK GEBRUIK VAN HET GRATIS ONDERZOEK VAN MERCER

Door te investeren in een gedegen onderzoek en analyse kunt u een gefundeerdere strategische beslissing maken. En zo bouwen aan gezonde workfoce voor de toekomst.

Onze experts helpen u hier graag bij. Mercer zet voor u alle financiële en operationele opties van het eigen risicodragerschap op een rij zodat u een goede afweging kunt maken. In sommige gevallen kunnen wij het onderzoek gratis* aanbieden.

*Verplicht veld