Mercer l wetgeving verzuim en arbeidsongeschiktheid

Mercer l wetgeving verzuim en arbeidsongeschiktheid

Gezonde medewerkers

Wetgeving verzuim en arbeidsongeschiktheid: hoe zit het ook alweer?

1e en 2e jaar van ziekte

De eerste twee jaar (104 weken) dat een vaste medewerker ziek is, bent u wettelijk verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen, maar vaak betaalt u, vanuit CAO-verplichtingen, meer. Om de kans op langdurige ziekte te verkleinen heeft u ook een re-integratieverplichting naar uw medewerker.

Wordt een tijdelijke medewerker ziek, dan gelden dezelfde regels tot de medewerker ziek uit dienst gaat, daarna valt hij/zij in de Ziektewet. Bent u voor de Ziektewet verzekerd bij het UWV, dan betaalt zij de uitkering aan uw ex-medewerker en vervalt uw re-integratieverplichting. U betaalt hiervoor wel een premie aan het UWV.

3e t/m 12e jaar van ziekte

Na 104 weken worden zieke (ex-)medewerkers gekeurd door het UWV. Wordt de (ex-) medewerker 35-80% arbeidsongeschikt, of volledig arbeidsongeschikt mét kans op herstel verklaard, dan heeft hij/zij recht op een WGA–uitkering. De WGA-uitkering wordt door het UWV doorbelast aan u als werkgever

3e t/m 12e jaar van ziekte

Na 104 weken worden zieke (ex-)medewerkers gekeurd door het UWV. Wordt de (ex-) medewerker 35-80% arbeidsongeschikt, of volledig arbeidsongeschikt mét kans op herstel verklaard, dan heeft hij/zij recht op een WGA–uitkering. De WGA-uitkering wordt door het UWV doorbelast aan u als werkgever