Gezonde medewerkers
WETGEVING VERZUIM EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID: HOE ZIT HET OOK ALWEER

1e en 2e jaar van ziekte

De eerste twee jaar (104 weken) dat een vaste medewerker ziek is, bent u wettelijk verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen. Vaak betaalt u, vanuit CAO-verplichtingen, echter meer. Om de kans op langdurige ziekte te verkleinen heeft u ook een re-integratieverplichting naar uw medewerker.

Wanneer een tijdelijke medewerker ziek wordt, gelden dezelfde regels tot het moment dat de medewerker ziek uit dienst gaat. Daarna valt hij/zij onder de Ziektewet. Bent u voor de Ziektewet verzekerd bij het UWV? Dan betalen zij de uitkering aan uw ex-medewerker en vervalt uw re-integratieverplichting. U betaalt hiervoor een premie aan het UWV.

Ook als u AOW gerechtigde werknemers in dienst hebt, geldt hier een loondoorbetalingsverplichting voor. Deze periode is beperkt  tot 13 weken.

3e t/m 12e jaar van ziekte

Na 104 weken worden zieke (ex-)medewerkers gekeurd door het UWV. Wordt de (ex-) medewerker 35-80% arbeidsongeschikt, of 100% arbeidsongeschikt mét kans op herstel verklaard, dan heeft hij/zij recht op een WGA–uitkering. De WGA-uitkering wordt door het UWV doorbelast aan u als werkgever.

3e t/m 12e jaar van ziekte

Na 104 weken worden zieke (ex-)medewerkers gekeurd door het UWV. Wordt de (ex-) medewerker 35-80% arbeidsongeschikt, of volledig arbeidsongeschikt mét kans op herstel verklaard, dan heeft hij/zij recht op een WGA–uitkering. De WGA-uitkering wordt door het UWV doorbelast aan u als werkgever

MAAK GEBRUIK VAN HET GRATIS VOORONDERZOEK VAN MERCER
Door te investeren in een gedegen onderzoek en analyse kunt u een gefundeerdere strategische beslissing maken. En zo bouwen aan gezonde workfoce voor de toekomst.

Onze experts helpen u hier graag bij. Mercer zet voor u alle financiële en operationele opties van het eigen risicodragerschap op een rij zodat u een goede afweging kunt maken. In sommige gevallen kunnen wij het onderzoek gratis* aanbieden.
*Verplicht veld