June 22, 2020

Het  jaar 2020 (tot nu toe) kunnen we vrij uniek noemen. Aandelenkoersen onder druk, rentestanden historisch laag en kredietopslagen voor bedrijfsobligaties zijn toegenomen. Er is veel om over na te denken bij het maken van beleggingskeuzes. Hoewel wij ook niet alle antwoorden hebben, denken wij dat nu een goed moment is om de mogelijkheden voor uw pensioenfonds te inventariseren.

Het belang van herbalanceren?

Wij hechten aan een gedisciplineerde aanpak ten aanzien van herbalanceren. Zeker op het moment dat koersen sterk onder druk staan. Voor pensioenfondsen, die beleggen met een lange termijnhorizon, is tussentijds herbalanceren de eerste stap om de beleggingsportefeuille weer in lijn te brengen met het strategische beleid.

Het is altijd goed om procesmatig terug te sturen naar de strategische allocaties. Eventueel zou u dit behoedzaam kunnen doen, zeg binnen een periode van enkele dagen of weken. Wij geloven niet dat het mogelijk is om het dieptepunt van de markt te voorspellen. Wellicht hebben we het al gehad. Misschien komt het nog. 

Kunnen pensioenfondsen meer belggingsricico nemen om de dekkingsgraden te herstellen?

De huidige marktsituatie heeft een forse daling veroorzaakt van de dekkingsgraden van pensioenfondsen. De twee voornaamste marktrisico’s zijn aandelenrisico en renterisico. Veel fondsen hadden het renterisico niet volledig afgedekt. De pijn was nog groter als een aanzienlijk deel van het vermogen is belegd in aandelen. De vraag is nu of het nemen van meer beleggingsrisico kan bijdragen aan het herstel. 

 

Lees in onze point of view enkelijke mogelijkgheden met belangrijkste voor- en nadelen.

Vul uw gegegeven en ontvang de pdf versie direct in uw email. 

*Required Fields