April 21, 2020

Mercer helpt al een aantal jaar klanten om op een meer verantwoorde manier te beleggen. We bieden al bijna tien jaar lang enviromantel, social en corporate governance (ESG) ratings1 voor investeringsstrategieën. Obligatiemarkten zijn hierin geen uitzondering. Verantwoord beleggen (RI) speelt een steeds belangrijke rol in de strategie voor vermogensbeheerders. Wij zien dat er een opwaartse trend  gaande is in de ESG-ratings voor de vastrentende strategieën die wij beoordelen.

 

Vastrentende strategieën maken een inhaalslag op de integratie van ESG. Wij geloven dat de opwaartse trend van beheerders van vastrentende activa waarin ESG is geïntegreerd zal voortzetten op basis van een aantal factoren, waaronder een grotere regelgevingsfocus en de vraag naar activa-eigenaren.

 

Er zijn vier belangrijke manieren waarop beleggers hun visie over verantwoord beleggen kunnen opnemen in hun vastrentende portefeuilles.

  1. De integratie van ESG-factoren in vastrentende beleggingsprocessen
  2. Investeren in duurzaamheidsthema's of impactinvesteringen
  3. Rentmeesterschap of betrokkenheid
  4. Screening 

Klik hier om het rapport Responsible inevestment in Fixed Income te downloaden. Lees over hoe wij denken over de vier benaderingen en over  hoe Mercers ESG-ratings beleggers in staat stelt beter te begrijpen hoe vermogensbeheerders ESG-factoren in overweging nemen bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

 
1 Aan elke strategie wordt door een onderzoeker een ESG-beoordeling toegekend die deel uitmaakt van onze standaardrapporten.
2 Dit raamwerk is in overeenstemming met onze benadering van andere activaklassen, zoals uiteengezet in "The ABC of ESG", hier beschikbaar.

Download het rapport Verantwoord beleggen in Fixed Income.

Vul hieronder uw gegevens in om het rapport in uw inbox te ontvangen. Als u uw pop-upblokkering niet hebt ingeschakeld, wordt u door uw browser gevraagd om de whitepaper te downloaden of in een nieuw venster te bekijken.

*Required Fields