Oververzekerd via een gesloten collectief? Onzin!

Gesloten collectieve zorgverzekeringen bieden extra (preventieve) dekkingen voor werknemers, gepensioneerden en patiënten. Deze worden op basis van maatwerk aangeboden, zónder dat daar extra premie tegenover staat. De bewering dat deze verzekeringen minder goed zijn afgestemd op de persoonlijke situatie en er sprake is van oververzekeren, is onjuist. 

Het pleiten voor het afschaffen van collectieve zorgverzekeringen getuigt van een bekrompen en naïeve visie. Het volledig bevatten van de effecten van zorgcollectiviteiten vraagt om inzicht in het grotere plaatje.

Extra dekkingen collectieven zijn een meerwaarde

Maar hoe ziet dat grotere plaatje er dan uit? Daarvoor is iets meer achtergrond nodig. Meer dan 60% van de Nederlandse samenleving ondervindt financiële problemen. Onder meer veroorzaakt door hoge huizenprijzen, pensioenverlaging, stijgende zorgkosten en toenemende energiekosten. Dit leidt tot stress en andere gezondheidsklachten. Een direct voordeel van gesloten zorgcollectiviteiten, is dat zij preventieve ondersteuning bieden voor deze gezondheidsklachten. In de huidige discussie rondom de collectiviteitskorting wordt voorbij gegaan aan deze preventiemaatregelen, zoals eHealthoplossingen en programma’s om gezond gedrag te stimuleren.

"Juist dergelijke extra dekkingen zijn een meerwaarde en dragen bij aan een betere gezondheid. Als niet-collectief verzekerde zijn deze opties zeer beperkt beschikbaar. "

Collectieve verzekeringen bieden snel toegang tot kwalitatieve zorg

In de discussie over de collectieve zorgverzekering, spelen verzekeringsvergelijkingswebsites een prominente rol. Deze tonen echter niet de extra’s van collectieve zorgverzekeringen. Met als gevolg dat niet iedereen op de hoogte is van deze opties - en daarmee dus de voordelen - die een collectieve zorgverzekering biedt.

Bovendien zijn er voor collectief verzekerden meer maatwerk zorginterventies beschikbaar bij meerdere zorgverleners. Dit is mogelijk omdat het collectief kijkt naar de gemeenschappelijke deler van specifieke klachten en op basis daarvan meerdere zorgverleners contracteert. Een enorm toegevoegde waarde in tijden van wachtlijstproblematiek en een continu groeiende zorgbehoefte.

Holistische blik op zorgcollectiviteiten noodzakelijk

In de huidige discussie over de collectiviteitskorting wordt dus voorbijgegaan aan de voordelen van gesloten collectieve zorgverzekeringen. En wordt er te veel gefocust op één onderdeel – de korting – waardoor de breedte van de kwalitatieve zorg voor verschillende groepen en verenigingen wordt gemist. Het is simpelweg niet eerlijk om alle verschillende collectief-verzekerden over één kam te scheren. Daarmee worden de specifieke voordelen die gesloten collectieve zorgverzekeringen voor diverse doelgroepen met zich meebrengen gepasseerd. En zijn verzekerden dus helemaal niet goedkoper uit.

Rick Wijsman, senior consultant health & workforce risk management bij Mercer Nederland

 

Ontdek de stappen die vandaag gezet kunnen worden op weg naar 'age-ready'.

Neem contact op met het Next Stage team van Mercer om aan de slag  te gaan.

*Verplicht veld