Goed bestuur heeft een toegevoegde waarde voor beleggingsprogramma's, zeker bij marktcorrecties en crises. Dit rapport belicht het bestuursbeleid van  grote, gediversifieerde institutionele beleggers tijdens de COVID-19 crisis. Onze stelling is dat vooraanstaande institutionele beleggers op zoek zijn naar aantrekkelijke risico-gecorrigeerde beleggingsrendementen, terwijl ze ook investeren om de impact van de pandemie te verzachten en aan te pakken.

 

Het World Economic Forum en Mercer hebben onlangs het eerste deel van een meerjarig onderzoek naar  investeringen en bestuur met betrekking tot wereldwijde systeemrisico's afgerond. Het raamwerk dat tijdens dit onderzoek is gecreëerd, kan worden toegepast op de COVID-19-pandemie.

Governance-overwegingen om door een marktcrisis te navigeren

Het World Economic Forum Global Risks Report 20202 belicht de belangrijkste risico's waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd. In dit rapport concentreren we ons op zes belangrijke wereldwijde systeemrisico's die het meest relevant zijn voor lange-termijn beleggers. Het belang van deze zes risico’s verschilt voor de verschillende institutionele beleggers, gebaseerd op de doelstellingen, beleidsmandaten, solvabiliteit en bestuursstructuren van elk fonds.


Klimaatverandering

Vermogen voor overheden en bedrijven om de klimaatverandering aan te pakken, de bevolking te beschermen en zich aan te passen.


Waterveiligheid

Blootstelling aan afnemende kwaliteit of kwantiteit van zoet water, met gevolgen voor de menselijke gezondheid of economische activiteit.

Geopolitieke stabiliteit

Implicaties van toenemende wereldwijde ongelijkheid, populisme, protectionisme, conflicten tussen staten en bedreigingen voor de vrije handel.


Technologische evolutie

Risico's en kansen in verband met technologische vooruitgang, ontoereikende infrastructuur en netwerken, cyberaanvallen.


Demografische verschuivingen

Gevolgen van wereldwijde vergrijzing, demografische onevenwichtigheden tussen snel vergrijzende regio's en regio's die de demografische transitie ingaan, en de impact van migratie.


Lage en negatieve reële lange rente

Gevolgen voor monetair beleid en rendementseisen voor beleggers en belanghebbenden met aanhoudende bijna nul of negatieve reële lange-termijn rentetarieven.

Het Navigating a pandemic-driven market crisis report  heeft een tweeledig doel:

 

1. Evalueer het nut van bestuurlijke ontwikkeld voor de aanpak van geleidelijke maar destabiliserende systeemtrends tijdens de COVID-19 marktcrisis.

2. Overweeg praktische investeringen door lange termijn beleggers die het economisch herstel ondersteunen en bijdragen aan het genereren van aantrekkelijke risico-gecorrigeerde rendementen. We noemen dergelijke investeringen 'transformationeel'.


Tijdens een crisis moet betrouwbaar bestuursbeleid tekortkomingen van een beleggingsprogramma aanpakken met een toekomstgerichte strategie, waardoor de besluitvorming en samenwerking van belangrijke belanghebbenden wordt verbeterd.

1  World Economic Forum, Transformational investment: Converting Global Systemic Risks into Sustainable Returns, May 2020.
2 World Economic Forum, The Global Risks Report 2020, 15th Edition, 2020.

 

Bekijk onze belangrijke opmerkingen

Laat hier uw gegevens achter als u het volledige rapport wilt ontvangen.

Dit is een bijgewerkte versie van het eerder gepubliceerde rapport, bijgewerkt op 16-07-2020

*Required Fields