Investing In A Time Of Climate Change — The Sequel

Investing in a Time of Climate Change

Tony English, Senior Investment Consultant and Jillian Reid, Senior Responsible Investment Specialist, discuss the findings of Mercer’s recently published report – Investing in a time of Climate Change.

Investing in a Time of Climate Change - The Modelling

 

Rob Bailey, Director of Climate Resilience, MMC Insights, and Steven Sowden, Senior Investment Consultant, Mercer, discuss the modelling that has underpinned Mercer's "Investing in a Time of Climate Change - The Sequel" report.

 

Karen Lockridge, Responsible Investment Consultant, explains the key milestones for Mercer’s 2°C, 3°C, and 4°C scenarios to New York senior investment consultant, Neeraj Baxi. Karen gives examples that illustrate the pace of change for the low-carbon transition and the severity of physical damages for each of the three Mercer scenarios.

 

In 2011 publiceerde Mercer, in samenwerking met een aantal van haar institutionele beleggingsklanten, haar eerste wereldwijde onderzoeksrapport over klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor strategische vermogensallocatie. In juni 2015 kwam er een vernieuwde versie van het rapport uit, genaamd Investing in a Time of Climate Change. Nu publiceren we het nieuwste rapport Investing In a  Time of Climate Change — The Sequel.

 

Investing In a Time of Climate Change — The Sequel documenteert Mercers nieuwste klimaatscenariomodellen voor het beoordelen van de effecten van zowel fysieke klimaat-gerelateerde schade (fysieke risico's) als de overgang naar een koolstofarme economie (overgangsrisico's) op de rendementsverwachtingen van investeringen. In ‘The Sequel’ komen drie klimaatscenario's aan bod, een opwarming van de gemiddelde temperatuur van de aarde ten opzichte van de pre-industriële niveaus met 2°C, 3°C en 4°C, op drie termijnen in 2030, 2050 en 2100.

    Sinds 2015 zijn er veel ecologische, wetenschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen geweest die ons helpen investeringen in de context van klimaatverandering steeds beter te begrijpen. In reactie hierop hebben wij ons klimaatscenariomodel bijgewerkt. Met gepaste trots publiceren we deze in het nieuwste rapport ‘The sequal’. Dit rapport richt zich op wat er nieuw is voor beleggers en het "waarom, hoe en wat” met praktisch advies en heeft een aantal peer casestudy's.

    Klik hier om de samenvatting te downloaden
    De bevindingen bevestigen het belang voor investeerders om rekening te houden met klimaatverandering. Daarnaast suggereert het rapport dat er meer aandacht nodig is voor hoe beleggers de overgang naar een scenario van 2°C opwarming actief zullen ondersteunen – als "Makers van de toekomst". Trustees – gemotiveerd door de economische en sociale belangen van hun begunstigden en klanten – hebben de mogelijkheid, en misschien zelfs de plicht, om hun portefeuilles en hun invloed te gebruiken om ons te begeleiden naar deze economisch stabielere toekomst. We kijken ernaar uit om onze klanten te ondersteunen bij het opnemen van klimaatverandering in hun investeringsproces en het opbouwen van klimaatbestendige portefeuilles.

     

    Mercers werkt op het gebied van klimaatverandering is een organisatie brede samenwerking, onder leiding van het Responsible Investing team. Mercers Responsible Investing Pathway brengt de volledige omvang van de RI-diensten die Mercer aanbiedt in kaart, deze zijn gestructureerd rond het integreren van RI in de kernfasen van investeren: Overtuigingen, Beleid, Proces en Portefeuille-implementatie.

INVESTING IN A TIME OF CLIMATE CHANGE

 

 

 

MMC CLIMATE RESILIENCE

 

Investing in a Time of Climate Change

Tony English, Senior Investment Consultant and Jillian Reid, Senior Responsible Investment Specialist, discuss the findings of Mercer’s recently published report – Investing in a time of Climate Change.

Investing in a Time of Climate Change - The Modelling

 

Rob Bailey, Director of Climate Resilience, MMC Insights, and Steven Sowden, Senior Investment Consultant, Mercer, discuss the modelling that has underpinned Mercer's "Investing in a Time of Climate Change - The Sequel" report.

 

Karen Lockridge, Responsible Investment Consultant, explains the key milestones for Mercer’s 2°C, 3°C, and 4°C scenarios to New York senior investment consultant, Neeraj Baxi. Karen gives examples that illustrate the pace of change for the low-carbon transition and the severity of physical damages for each of the three Mercer scenarios.

 

Get The Full Report

Related Articles

The ABC of ESG
Pathway to Responsible Investing
Building a Bridge to Sustainable Infrastructure.