Verlaging collectiviteitskorting niet nadelig maar kansrijk!

484937354

De collectiviteitskorting wordt vanaf 2020 verlaagd van tien naar vijf procent. Een kans voor werkgevers, want er valt weer iets te kiezen, namelijk extra dekkingen. Interessant voor organisaties van 25 tot maximaal 2.000 medewerkers. Valt uw bedrijf in deze categorie? Lees dan verder. Want wanneer u het slim aanpakt, kan de verlaging van de korting op termijn zelfs leiden tot minder verzuim. Reden genoeg om te kijken naar de kansen, in plaats van ons blind te staren op de nadelen.

Uit het ‘Financiële problemen 2018’ onderzoek van het Nibud blijkt dat 2,6 miljoen huishoudens in Nederland moeilijk rondkomen. De zorgverzekering staat met 29% bovenaan de lijst met rekeningen die bij deze groep mensen te laat wordt betaald. Ook wijst het onderzoek uit dat 1 op de 6 werknemers verzuimt door financiële problemen. Een hoge kostenpost: op jaarbasis loopt dit namelijk op tot € 11,7 miljard aan loondoorbetaling. Natuurlijk ziet u dit bedrag maar wat graag dalen. Met de verlaging van de collectiviteitskorting kunt u het heft (deels) in eigen hand nemen.

Verzuim vaak veroorzaakt door financiële zorgen

Financiële zorgen zijn direct te relateren aan gezondheidsklachten. En dus ook aan verzuim. Uit diverse onderzoeken (onder meer van TNO, CBS, Nibud en Mercer) blijkt dat een werknemer met financiële problemen zorgt voor 20% productieverlies, als gevolg van bijvoorbeeld een slaapstoornis.

Een collectieve zorgverzekering kan dit (deels) tegengaan. Medewerkers voelen dit namelijk direct in hun portemonnee. Zij betalen minder zorgpremie en krijgen er een betere dekking voor terug. In 90% van de gevallen kunnen medegezinsleden hier bovendien ook van profiteren. Omdat medewerkers dit effect direct merken aan de netto maanduitgaven, kan het een positief effect hebben op hun financiële zorgen. En daarmee dus ook op mogelijke gezondheidsklachten, met als gevolg een verbeterde duurzame inzetbaarheid.

Collectieve zorgverzekering is extra bron van financiering

Klinkt als een win-win: de medewerker heeft minder financiële zorgen, met minder verzuim tot gevolg. En daar heeft u weer voordeel bij, omdat de verzuimkosten dalen. Toch zijn werkgevers zich over het algemeen nog onvoldoende bewust van dit grotere plaatje. En dat is zonde. 66.6% van de Nederlandse markt is momenteel collectief verzekerd. Circa 33% dus individueel. Van de collectief verzekerden gaat dit in 53,9% van de gevallen via de werkgever, zo blijkt uit cijfers van de NZA Zorgmonitor 2018. Nederlanders zijn het liefst zo min mogelijk geld kwijt aan een zorgverzekering. De groep die nog niet collectief verzekerd is, of uitsluitend een korting ontvangt, zou dus wel eens bijzondere belangstelling kunnen hebben als er collectief de nodige extra’s voor hen geregeld worden.

Voor u als werkgever valt er op deze manier winst te behalen. Wanneer u de collectieve zorgverzekering beschouwt als financieringsbron, kan dit bijdragen aan het langer duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Of in ieder geval preventief optreden tegen mogelijk uitval. En het mooiste is misschien nog wel dat zo’n premie u onderaan de streep nauwelijks meer geld kost.

De keuze is reuze: van mindfullness tot e-health oplossingen

Met name het financiële aspect en de extra dekkingen maakt de verlaging van de collectieve zorgverzekering zo interessant. Zowel voor u, als voor uw personeel. Terwijl de mogelijkheid voor een collectieve zorgverzekering nog altijd een ondergewaardeerd voordeel is, zo blijkt uit diverse Employee Value Proposition onderzoeken van Mercer onder grote werkgevers. Deze onderzoeken tonen aan dat de waardering voor gezondheidsprogramma’s het laagst scoort van de voordelen die aangeboden worden. Ter referentie: salaris scoort over de gehele linie het hoogst.  

Een gemiste kans, want u kunt écht een streepje voor hebben met uw arbeidspropositie wanneer de collectieve zorgverzekering hier een rol in speelt. Het is daarom belangrijk dat u hier actief over communiceert. Mijn advies? Maak uw medewerkers duidelijk wat zij extra krijgen met een collectieve zorgverzekering, in vergelijking met het individuele zorgaanbod. Maak inzichtelijk welke extra dekkingen er zijn en wat dit voor hen betekent. Er is zo veel te kiezen, van mindfullness tot e-health oplossingen. Er zit vast iets tussen waar uw medewerkers wél de waarde van inzien. En daar plukt u uiteindelijk ook de vruchten van.

 

*Deze blog maakt onderdeel uit van de blogreeks ‘Grip op verzuim en AO’ waarin werkgevers handvatten worden geboden om grip te krijgen op verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Rick Wijsman
by Rick Wijsman

Senior Consultant Health & Workforce

MAAK GEBRUIK VAN HET GRATIS ONDERZOEK VAN MERCER

Door te investeren in een gedegen onderzoek en analyse kunt u een beter gefundeerde strategische beslissing nemen en zo bouwen aan een gezonde workforce voor de toekomst.

Onze experts helpen u hier graag bij. Mercer biedt u een onderzoek aan, waarbij alle financiële en operationele aspecten van de collectieve zorgverzekering op een rij worden gezet. In sommige gevallen kunnen wij het onderzoek gratis* aanbieden.

*Verplicht veld