Uw pensioenfonds in 2017
Verantwoord en duurzaam beleggen

Door global awareness, schommelingen op de financiële markt, klimaatverandering en de eisen van deelnemers en aandeelhouders, maken steeds meer multinationals en pensioenfondsen verantwoord beleggen tot een speerpunt en stemmen hun beleid daar op af. De lat gaat omhoog: zij letten niet alleen op een goed rendement tegen redelijke kosten en risico’s, er wordt ook vaker gekeken of bedrijven voldoende aandacht hebben voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Men verwacht dat dit leidt tot een minstens even goed rendement op de beleggingen.

Beleggers die verantwoord willen opereren en duurzaamheid serieus nemen, hebben meer aandacht voor diversificatie: beleggen in een instrument buiten de staats- en bedrijfsobligaties en aandelen om. Zij verkennen om die reden bijvoorbeeld steeds vaker de private markt om hun sociaal maatschappelijke doelstellingen veel beter tot uitdrukking te kunnen brengen. Hieronder vindt u twee must-read rapporten voor beleggers in 2017. Klik op de afbeelding voor de rapporten (let op, u wordt doorgelinkt naar een Engelstalige pagina).

De wereldeconomie komt weer op gang na de crises van de afgelopen jaren, maar het steeds liberaler wordende monetaire beleid biedt steeds minder support aan de economische activiteiten en de financiële markten. Het veranderende politieke landschap voegt een extra laag van onzekerheid.

Wij zijn van mening dat de volgende thema's investeerders zullen helpen hun portefeuilles voor te bereiden op de risico's en kansen in 2017

  1. Fragmentation
  2. Shift from Monetary to Fiscal Stimulus
  3. Capital Abundance
  4. Understanding Structural Change