Veilig aan het werk. Of dat nu het kantoor, de fabriek of thuis is – het houdt velen van ons bezig. Wat zijn de overwegingen? Welke maatregelen kan en mag een werkgever nemen? Bij Mercer Marsh Benefits vragen we gedurende de COVID-19 crisis aan onze klanten wat hen bezig houdt en welke maatregelen zij overwegen. In dit blog nemen wij u graag mee in de resultaten van dit wereldwijde onderzoek. Wat doen anderen en wat zien wij gebeuren?

 

In een vorig blog schreven we nog over de terugkeer van medewerkers naar de werkvloer. We zagen dat één  op de vijf organisaties medewerkers bleef aanmoedigen om op afstand te werken, om het risico op een eventuele terugkeer van het COVID-19 virus te beperken. Dat betekent dat bij 4 op de 5 organisaties geen ontmoedigingsbeleid was om naar kantoor te komen. Eind september 2020 zijn er echter toch weer nieuwe maatregelen afgekondigd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Eén van de maatregelen is dat we zoveel mogelijk moeten thuiswerken, tenzij het echt niet anders kan. Hoe kun je als organisatie, ongeacht thuiswerken of op kantoor werken- stil staan bij de (mentale) gezondheid van je medewerkers?

 

Medewerkers die naar de werkvloer komen, lopen wel het risico om gedurende het werk besmet te raken met het Covid-19 virus. De werkgever heeft een verantwoordelijkheid om dit te voorkomen. Dit wordt door de rijksoverheid nog eens benadrukt: indien een besmetting plaatsvindt op de werkplek kan het bedrijf gedurende 14 dagen worden gesloten. De impact hiervan kan enorm zijn. Belangrijk dus om hier zo veel mogelijk grip op te hebben.

 

Stel maatregelen op om besmettingen onder controle te krijgen

Contactonderzoek is een belangrijk onderdeel om besmettingen onder controle te brengen. Meer dan 60% van alle organisaties heeft echter geen maatregelen getroffen om dit contactonderzoek te ondersteunen. Van de organisaties die dit wel hebben gedaan, geeft 23% aan dat zij een beroep doen op hun medewerkers voor contactonderzoek en 13% heeft een digitale tool aangeschaft om hierin te ondersteunen. Een klein percentage heeft andere maatregelen getroffen, zoals training, het inhuren van gespecialiseerde kennis, of stimuleren dat medewerkers op vrijwillige basis gebruikmaken van bijvoorbeeld apps.

 

 

Weet wie wanneer op welke plek was

Goed voorbereide organisaties weten wie wanneer op de werkplek was en hebben een eigen protocol voor wanneer een besmetting wordt geconstateerd. Zo kan gekeken worden wie op de werkvloer contact heeft gehad met een besmet persoon en vervolgens besloten worden welke maatregelen getroffen moeten worden: medewerkers vragen in quarantaine te gaan, zich te laten testen of zelfs de werkplek weer sluiten voor medewerkers. Niets doen is in elk geval geen optie. Hoe sneller het besluit wordt genomen, hoe beter de impact van een besmetting natuurlijk kan worden beperkt.

 

Er liggen echter wel een paar uitdagingen in de plicht om voor een veilige werkplek te zorgen: hoe komt u er achter dat iemand besmet is? Werknemers hoeven de werkgever namelijk niet verplicht op de hoogte te stellen van een eventuele besmetting, al is de kans natuurlijk aannemelijk dat zij dat wel zullen doen. Toch mag een werkgever er ook niet naar vragen en als het bekend is, mag het niet worden vastgelegd. De arbodienst en/of bedrijfsarts bieden uitkomst. Zij zullen contact opnemen met de GGD en het juiste protocol in werking te stellen als een medewerker is besmet. De GGD zal dan een contactonderzoek uitvoeren. Hoe eerder die contactinformatie bekend is, hoe beter de impact kan worden beperkt. Daarom is het voor organisaties goed om hier bovenop te zitten.

 

Stel een quarantaine- en verlofbeleid op

Natuurlijk moeten besmette medewerkers in thuisquarantaine, maar ook de medewerkers met wie de besmette persoon in contact is geweest. Het kan dus voorkomen dat medewerkers meerdere keren in quarantaine moeten als regelmatig werken op kantoor weer de norm is geworden. Zeker bij organisaties waar thuis werken lastiger gaat vanwege de werkzaamheden, heeft dat impact op het te verrichten werk. Een kwart van de ondervraagde organisaties geeft aan dat medewerkers met betaald verlof mogen en zo vaak als nodig in quarantaine kunnen. 20% van de ondervraagde organisaties stelt hier juist een limiet aan, het budget is immers niet oneindig. 11% beperkt het betaalde verlof voor quarantaines zelfs tot maximaal 1 keer en bijna 14% geeft helemaal geen betaald verlof voor quarantaines. 30% van de organisaties heeft hiervoor geen beleid. Het is verstandig om wel een beleid op te stellen, want de kans is groot dat een organisatie hiermee te maken gaat krijgen.

 

 

Ondersteun medewerkers goed rondom hun gezondheid en welzijn

Door de Corona-crisis is het belang van goede gezondheids- en welzijnsondersteuning aan medewerkers nog duidelijker geworden. Uit ons laatste onderzoek blijkt dat voor 2021 meer dan 65% van de ondervraagde organisaties van plan is zich te richten op programma’s voor de mentale, sociale, fysieke en/of financiële gezondheid van medewerkers. 38% doet dit door middel van een digitale applicatie.

 

Kosten spelen daar wel een rol bij. De pandemie drukt flink op de budgetten en dwingt organisaties naar lange-termijn strategieën voor kostenbeheersing te kijken. Een derde van de ondervraagde organisaties geeft aan kosten te willen beheersen.

 

Een verbeterd employee benefit programma rondom gezondheid en welzijn betekent echter niet direct een kostenstijging. Een investering van tijd en geld in een aanbod wat goed aansluit bij de wensen en behoeften van medewerkers, kan zelfs een kostenbesparing opleveren. En blije en productieve medewerkers. Lees hier meer over het opzetten van een efficiënt en doelgericht programma, terwijl u rekening houdt met kostenbesparing. In elk geval kan door geld effectief in te zetten een verbeterslag worden gemaakt en kunnen medewerkers beter worden ondersteund. 

Marieke Jesse
Marieke Jesse
Senior Consultant, Mercer
Gregory van den Top
Gregory van den Top
Managing Consultant, Marsh