De ontwikkelingen zorgverzekering 2019
Uw collectieve zorgverzekering 2019
Inmiddels hebben alle zorgverzekeraars hun premies en voorwaarden 2019 gepubliceerd en de verzekerden voorzien van een prolongatiepolis 2019. Hierbij zien wij de volgende ontwikkelingen:

De basisverzekering wordt in 2019 op de volgende punten aangepast


 • Vergoeding voor gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
 • Verruiming van de vergoeding van zittend ziekenvervoer
 • Vergoeding voor oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling
 • Eigen bijdrage voor bepaalde medicijnen wordt maximaal € 250 
 • Paracetamol, vitaminen en mineralen worden niet meer vergoed
 • Het verplichte eigen risico is met € 385 ongewijzigd, dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.
 • Zorgverzekeraars hebben wederom reserves ingezet om de door het ministerie van VWS berekende premieverhoging (€ 10 per maand) te beperken.
 • De aanvullende en tandartskosten verzekeringen laten in het algemeen premiestijgingen zien, enkele verzekeraars hebben daarnaast ook de polisvoorwaarden beperkt.
 • Zorgverzekeraars zijn aangevangen met het ‘laden’ van werkgeverscollectiviteiten met de zogeheten Zorg Inhoudelijk Afspraken (ZIA). Deze ZIA bestaan uit preventieve interventies op de vitaliteit van verzekerden die bijdragen aan een verlaging van de zorgkosten op de basisverzekering. Dit op basis van de specifieke risico’s per werkgever.
 • Het aantal “open collectiviteiten” waarbij kortingen op basis van omvang en niet op basis van inspanningen op gezondheid worden verstrekt, loopt sterk terug. 
 • De gemiddelde (bruto) basisverzekeringspremie bedraagt € 116,06 in 2018 en stijgt met € 6,98 naar € 123,03.
 • De door de werkgever te betalen “Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw” is marginaal gestegen van 6,90% naar 6,95%.
 • Het verschil tussen de gemiddelde premie van een natura basisverzekering en de premie van een restitutie basisverzekering is van € 7,15 in 2018 toegenomen naar € 10,00 in 2019. Hier uit blijkt dat de restitutie basisverzekeringen ten opzichte van de natura basisverzekeringen met € 3,15 meer stijgen.

Wij hebben de premies van belangrijkste zorgverzekeraars voor wat betreft de natura en restitutie basisverzekeringen, waarop collectiviteitskortingen worden verstrekt en geen beperking in contractering van toepassing is, naast elkaar gezet. 

De collectieve zorgverzekering als tool voor duurzame inzetbaarheid


De meeste verzekerden baseren hun keuze vooral  op de premie van de basisverzekering terwijl deze, niet veel van elkaar afwijken. Het zijn juist de aanvullende verzekeringen die het verschil maken. De premie hiervoor is weliswaar lager dan de basisverzekeringspremie maar er zijn grote verschillen tussen de verschillende aanvullende pakketten en premies. Het zijn de ‘gratis’ aanvullingen en de veelal hogere korting die werkgeverscollectiviteiten onderscheiden van de “open collectiviteiten” als; Independer, PMA en Promovendum. Het is dus belangrijk dat werkgevers medewerkers bewust maken van de voordelen van de collectie zorgverzekering en de aanvullende pakketten. 

Dit doe je door medewerkers regelmatig en actief te informeren over de collectieve zorgverzekering en het overstappen makkelijk te maken. Zorg dat medewerkers op de hoogte zijn van de verschillende opties die voor hen van belang kunnen zijn , wijs hen op alle voordelen en herinner ze aan de deadline van overstapperiode. Verzamel al deze informatie op één plek, bijvoorbeeld op het intranet of op een speciale bedrijfspagina bij uw collectieve zorgverzekering. Zo kunnen uw medewerkers de informatie over de collectieve zorgverzekering makkelijk terug vinden.

Om u op weg te helpen hebben wij een voorbeeld tekst gemaakt die u eenvoudig kunt gebruiken richting uw medewerkers.

Promoot dus uw collectieve zorgverzekering en zet de verzekering actief in bij het gezond, gelukkig en betrokken houden van uw medewerkers. 

Mercer helpt werkgevers bij het onderzoeken naar de wensen van de werknemers, het selecteren van de beste zorgverzekeraar en vervult de rol als intermediair tussen werkgever en verzekeraar. Ook helpen wij bij de promotie en communicatie richting uw medewerkers. 

Heeft u vragen of kunt hulp gebruiken bij het selecteren, promoten of inzetten van uw collectieve verzekering? Wij helpen u graag!

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.

*Verplicht veld