Twintigers en dertigers: waarom zij nu al aan de slag moeten met hun pensioen

De opmars van de Defined Contribution-regelingen, de introductie van doorbeleggen en de verhoging van de pensioenrichtleeftijd: het pensioenlandschap verandert in een razend tempo. Voor dertigers en twintigers is het pensioen nog ver weg, maar een defensieve keuze kan zorgen voor veel gemiste kansen in de toekomst. Daarom moeten ook zij nu al actie ondernemen. Tegen welke vraagstukken loopt deze generatie werknemers aan? En hoe kunt u ze als werkgever hierbij helpen?

Voor de jongst werkende generatie lijkt het pensioen nog ver weg. Toch is het verstandig om nu al over een aantal belangrijke keuzes na te denken. Veel van deze jonge werknemers vallen namelijk in de DC-regeling, wat inhoudt dat de risico’s bij henzelf liggen. De keuze voor een beleggingsprofiel kan van grote invloed zijn op hun vermogen in de toekomst. Toch weten de jongere werknemers vaak niet wat de mogelijkheden zijn. Aan u als werkgever de taak om hen hierbij een handje te helpen.

Beleggingsprofiel jonge werknemers: ga voor risico 

Aangezien de jonge werknemers nog lang de tijd hebben om het vermogen op te bouwen en dit nog lang kan renderen, leidt een offensieve strategie tot betere resultaten. Dit betekent dat er meer risico wordt genomen en eerder gekozen wordt voor het kopen van aandelen dan voor obligaties. Een defensief profiel kan zorgen voor gemiste kansen. Licht de dertigers en twintigers in over de verschillende beleggingsprofielen die er bestaan, wat voor acties in dit profiel passen en wat de gevolgen hiervan zijn. Zo stimuleert u ze om nu al aan de slag te gaan met hun pensioen.  

Twintigers en dertigers bouwen dubbel vermogen op 

Een ander verschijnsel dat van invloed is op de vermogensopbouw van de dertigers en twintigers is het verplicht aflossen op een eigen huis. Zij die in bezit zijn van een eigen huis bouwen hierdoor een dubbel vermogen op, ten opzichte van de veertigers, vijftigers en huurders. De eigen woning kan dus als het ware gezien worden als een pensioenvoorziening, maar ook als uitkering van een pensioenuitvoerder. Waar veel medewerkers interesse in hebben is het gebruiken van hun pensioen voor de eigen woning, bijvoorbeeld door een periode geen pensioenpremie te betalen en dit bedrag te gebruiken voor de hypotheek. Helaas is deze mogelijkheid nog niet aanwezig, maar houd als werkgever dus de veranderingen en mogelijke opties in de gaten en informeer uw werknemers over de opties. Houd hierbij ook rekening met de verschillen tussen de werknemers met een eigen huis en zonder eigen huis.

Contact met Mercer

Wilt u meer informatie over hoe u uw jonge medewerkers kunt helpen om de juiste beslissingen, met betrekking tot het pensioen, te kunnen nemen? Neem dan contact met ons op.


*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.