Onze Deskundigheid /

Sturing op re-integratie in 3e WIA jaar moeilijker door uitkering PAWW
Calendar

Wat is PAWW?

Sinds 1 januari 2016 is het, indien vastgelegd in de geldende cao, mogelijk voor werknemers om zich privaat te verzekeren voor een aanvulling van maximaal 14 maanden op de WW of loongerelateerde  WGA na 2 jaar. De zogenaamde Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA (PAWW).Willen werknemers hier gebruik van maken, dan betalen zij de premie voor deze verzekering zelf. De werkgever houdt het bedrag in van het bruto loon en draagt dit af aan de Stichting PAWW die verantwoordelijk is voor de uitkering. De PAWW wordt uitgekeerd (mits een tijdige aanvraag is gedaan door werknemer) aan de deelnemer NA het 2e jaar WW of na het 2e WIA jaar.

Hoe kan het dat tijdens het uitkeren van de PAWW de inkomsten tijdelijk (fors) hoger kunnen liggen dan het laatst verdiende salaris?

In sommige gevallen kan het voorkomen dat (oud) werknemers tijdens de periode dat zij de PAWW-uitkering ontvangen, meer inkomsten hebben dan hun laatst verdiende salaris. Hoe kan dit? Ook in het 3e WIA jaar ontvangen de (oud) medewerkers een WIA-uitkering van het UWV, maar in het derde jaar is dit niet maximaal 70% van het laatste verdiende loon zoals dat wel het geval was in de twee jaren daarvoor. In het geval dat de werkgever een  uitgebreide collectieve WGA-hiaatverzekering heeft afgesloten voor haar werknemers, worden vanuit deze verzekering de inkomsten van de (oud)werknemer aangevuld tot 70% van het laatst verdiende salaris (gemaximeerd). Mochten daarnaast werknemers zichzelf ook nog voor de PAWW privaat verzekerd hebben, dan ontvangen zij naast de aanvulling vanuit de collectieve WGA-hiaatverzekering, ook nog een aanvulling tot 70% van het laatst verdiende salaris (gemaximeerd) vanuit de PAWW-verzekering. Dat betekent dus dat deze medewerkers tijdens de looptijd (maximaal 14 maanden) van de PAWW-uitkering meer inkomen kunnen hebben dat meer is dan toen ze nog volledig arbeidsgeschikt waren.

Inkomensverzekeraars geven aan geen “na-u” clausule te gaan hanteren om dit te ontdubbelen omdat de werkgever de collectieve verzekering heeft afgesloten en hiervoor premie heeft betaald. De inkomensverzekeraars blijven “UWV-volgend”. Omgekeerd wordt er bij de hoogte van de PAWW-uitkering geen rekening gehouden met een uitkering vanuit de collectieve WIA-verzekering, niet verrekend, omdat werknemers zelf afzonderlijk een premie voor de PAWW hebben afgedragen. 

Vooral bij oudere werknemers (i.v.m. arbeidsverleden) met een relatief hoger inkomen in combinatie met een collectieve WGA-hiaatverzekering Uitgebreid kan dit leiden tot een tijdelijke (maximaal 14 maanden) inkomenssituatie die ruim 125% bedraagt van het oude inkomen

Sturing op re-integratie in 3e WIA jaar wordt moeilijker, desondanks geen ontdubbeling

Deze situatie is niet in het belang van de inkomensverzekeraars en werkgevers die een gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemer willen re-integreren. De kans is uiteraard klein dat werknemers positief tegenover een re-integratie staan als het betekent dat hierdoor de inkomsten dalen. 

Verzekeraars verwachten bovendien nogal wat uitvoeringsproblemen bij deze ontdubbeling. Daarnaast zijn er actuariële uitdagingen (wat is bijvoorbeeld iemands arbeidsverleden) om een premiekorting te berekenen. Ook betekent een verkorting van de Loongerelateerde WGA-uitkering een verlenging van de Loonsaanvullingsuitkering en de vervolguitkeringsperiode. Verzekeraars hebben hiervoor  geen premieverhoging toegepast en een premiekorting in geval van ontdubbeling is daarom ook niet aan de orde. 

Verzekeraars schatten in dat het om een kleine groep werknemers gaat met een klein risico. Deze situatie zal vooral, gelet op de opbouw van het arbeidsverleden, van toepassing zijn op oudere werknemers. En zij hebben al een beperktere re-integratiekans. Daarnaast betalen werknemers de premie voor het private deel van de PAWW zelf. Vanuit die context zou het curieus zijn dat zij dan tegelijkertijd gekort worden op een collectieve verzekeringsuitkering waar zij recht op hebben. 

  Heeft u vragen over de PAWW of wellicht andere zaken?
Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan met één van onze consultant door de onderstaande gegevens in te vullen. Wij nemen binnen drie dagen contact met u op.
*Verplicht veld