De zorg in 2016

De zorg in 2016

De zorg in 2016

We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Verhoging premie basisverzekering

De nominale rekenpremie voor de basisverzekering (betaalbaar aan de zorgverzekeraar) in de zorg gaat volgend jaar omhoog met bijna € 7,- per maand, naar € 1.288,- per jaar. De nominale rekenpremie wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld en geldt als richtlijn voor zorgverzekeraars. De verzekeraars bepalen uiteindelijk zelf de nieuwe tarieven. Binnen deze voorgestelde verhoging op basis van de rekenpremie is echter géén rekening gehouden de overwinst die veel zorgverzekeraars voorgaande jaren hebben ingezet om premieverlaging te realiseren. De verwachting is dat niet alle zorgverzekeraars over een overwinst beschikken en evident hieraan niet alle zorgverzekeraars een beperkte stijging kunnen realiseren. De verwachting is dan ook dat de premiestijging voor de basisverzekeringen tussen de € 80,- en € 160,- per jaar zullen bedragen.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet daalt van 6,95% in 2015 naar 6,75% in 2016. Voor gepensioneerden en zelfstandigen stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet van 4,86% in 2015 naar 5,50% in 2016.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt in 2016 met € 71,- per jaar (raming) en dient als compensatie voor de aangekondigde verhoging van de zorgpremie. Hier hebben alleen Nederlanders met een minimum inkomen recht op. In 2015 lag de zorgtoeslag voor de laagste inkomensgroep op maandelijks  € 78,- per maand. Volgend jaar zou dit bedrag om en nabij de € 84,- per maand moeten liggen. De maximale zorgtoeslag voor een eenpersoonshuishouden bedraagt  € 1.013,- in 2016 en voor meerpersoonshuishoudens € 1.935,-.

De exacte toeslagen per inkomensgroep worden de komende maanden bepaald door het kabinet, wanneer er meer bekend is over de premies die de zorgverzekeraars gaan hanteren.

Wet Langdurige zorg

De totale uitgaven van de langdurige zorg stijgen met € 50 miljoen naar een bedrag van bijna € 19,9 miljard in 2016. De Wlz-premie (voorheen AWBZ-premie) blijft volgend jaar wel gelijk, namelijk 9,65%.

Dit wordt voor de volgende zaken ingezet: 

  • Verpleeghuizen ontvangen jaarlijks € 280 miljoen extra, waarvan € 180 miljoen om de zorg beter te maken en € 100 miljoen voor extra scholing en opleiding van bestaande en nieuwe werknemers.
  • Voor nieuwe dagactiviteiten voor ouderen in verpleeghuizen wordt € 80 miljoen uitgetrokken. Dat is omgerekend € 1.000 per oudere per jaar.
  • Voor gedupeerden van alle pgb-problemen wordt in 2016 € 20 miljoen extra vrijgemaakt.

Aanpassingen basisverzekering

Per 2016 worden een minimaal aantal aanpassingen doorgevoerd in de basisverzekering. 

Geen eigen bijdrage gehoorhulpmiddel onder 18 jaar
Is uw kind jonger dan 18 jaar en heeft hij of zij een gehoorhulpmiddel nodig? Dan vervalt de eigen bijdrage van 25%.

Uitbreiding ambulancevervoer
Is uw kind jonger dan 18 jaar, dan heeft hij of zij in 2016 recht op vervoer naar een therapeut of instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Voorwaarde is dat de kosten van de geestelijke gezondheidszorg geheel of gedeeltelijk betaald worden door het verantwoordelijke college van burgemeester en wethouders.

Uitbreiding zittend ziekenvervoer
Heeft uw kind intensieve kindzorg nodig? Of anders gezegd: heeft het ernstige medische problematiek en valt het onder de verantwoordelijkheid van een medisch specialist of kinderarts? Dan werden de kosten van verpleging en verzorging al vergoed. In 2016 geldt dit ook voor het vervoer van en naar het verpleegkundig kinderdagverblijf.

Uitbreiding prenatale chirurgie open ruggetje
Blijkt uw ongeboren kind een open ruggetje (spina bifida) te hebben, dan kunt u nog niet in Nederland terecht voor een prenatale operatie. Dat kan wel vlak over de grens, in Leuven. Zorgverzekeraars hebben op verzoek van de minister toegezegd zo'n operatie in België te vergoeden. Voorwaarde is wel dat een Nederlands Universitair Medisch Centrum dit zorgvuldig begeleidt.

Uitbreiding prenatale screening
Als u in het buitenland een NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) laat uitvoeren, waaruit blijkt dat uw ongeboren kind een aanmerkelijke kans maakt op een bepaalde chromosoomafwijking, dan worden de kosten van vervolgonderzoek in Nederland vergoed. Voorheen werden deze kosten alleen vergoed na de combinatietest en eventueel NIPT in Nederland.

 Contact
Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld
Voornaam is verplicht
Achternaam is verplicht
Uw rol is verplicht
Organisatie is verplicht
Industrie is verplicht
E-mail is verplicht E-mail is ongeldig
Phone number is required
Bedrijfsnaam is verplicht
Land is verplicht
Maximaal 250 karakters

Ik wil graag meer informatie over de producten, diensten en aanbiedingen van Mercer ontvangen. Ik begrijp dat ik op elk moment kan uitschrijven.

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.

Foutmelding. Check alstublieft alle velden, en probeer nogmaals..

Dank u wel, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op