De zorg in 2018

Tijdens Prinsjesdag zijn de wijzigingen rondom de Zorgverzekeringswet in 2018 bekend gemaakt. Wij hebben de opvallendste punten voor u op een rij gezet:

De wijzigingen in cijfers

Volgens de verwachtingen van VWS stijgt de gemiddelde nominale premie van de ziektekostenverzekering met € 72 per jaar. Maar is dit wel een reeële inschatting? Vorig jaar was de inschatting van VWS dat er een jaarlijkse stijging zou plaatsvinden in 2017 van slechts € 42. In werkelijkheid is de gemiddelde betaalde premie met € 85 gestegen in 2017. De stijging voor 2018 zou dus zo maar eens meer dan € 100 per jaar kunnen worden.

Voor 2018 verwacht VWS dat zorgverzekeraars nog € 0,5 miljard overreserves zullen inzetten om de premies te dempen. Voor 2017 was die verwachting nog € 1,5 miljard. Doordat de inzet van overreserves van zorgverzekeraars fors zijn afgenomen, is de mogelijke inzet daarvan beperkt en komen de zorgpremies eigenlijk op het juiste niveau terecht.

De inkomensafhankelijke bijdrage (regulier tarief) stijgt met 0,25%. Deze stijging was vorig jaar al te voorzien, omdat het ministerie van VWS de gemiddelde nominale premie voor 2017 veel te laag had ingeschat. Hierdoor is de verhouding tussen de nominale premie en de inkomensafhankelijke bijdrage scheef gegroeid. Dit wordt in 2018 gecorrigeerd, ten nadele van de reguliere inkomensafhankelijke bijdrage. Vervelend nieuws voor werkgevers die grotendeels de inkomensafhankelijke bijdrage betalen.

De verlaagde inkomensafhankelijke bijdrage voor zelfstandigen en gepensioneerden stijgt met 0,25%.

Het verplichte eigenrisico blijft gelijk € 385 per jaar.

De Standaardpremie wordt gebruikt voor de berekening van de Zorgtoeslag. De Standaardpremie stijgt in 2018 met € 74, terwijl de percentages voor de berekening van de Zorgtoeslag ook wijzigen. Dit leidt er toe dat de maximale te ontvangen Zorgtoeslag flink stijgt, maar het aantal huishoudens dat recht heeft op Zorgtoeslag neemt echter af.

De procentuele premie voor de Wet langdurige zorg blijft gelijk en is vanaf 2015 niet gestegen. Dit komt omdat bij de bepaling van de procentuele Wlz-premie per 2015 een buffer is ingebouwd om te voorkomen dat het Fonds Langdurige Zorg direct met een exploitatietekort zou komen te zitten. In 2016 is er overigens wel een fors exploitatietekort bij de Wlz ontstaan. Ook in 2017 is een kleiner exploitatietekort, maar voor 2018 wordt een exploitatieoverschot verwacht. 

Wijzigingen in zorgpakket

Al eerder is bekend geworden welke wijzigingen VWS in het verzekeringspakket van de Zorgverzekeringswet wil doorvoeren.

Fysiotherapie bij artrose aan heup- en kniegewrichten: per 2017 is het basispakket uitgebreid met 37 behandelingen oefentherapie bij etalagebenen (vanaf fase 2) . Per 2018 wordt het pakket uitgebreid met maximaal 12 behandelingen oefentherapie per 12 maanden bij artrose aan de heup- en kniegewrichten.

Verzorging bij verzekerden, jonger dan achttien jaar: hierbij gaat het om verpleging en verzorging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. De afbakening tussen de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet wordt als volgt gesteld per 2018:

1. Als de verpleging en verzorging verband houdt met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zvw;

2. Als de verpleging en verzorging gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen valt de zorg onder de Jeugdwet.

Er zal een overgangsregeling gelden voor bestaande gevallen die momenteel onder de eerste categorie vallen maar waarvoor de verpleging en verzorging momenteel vanuit de Jeugdwet wordt betaald.

Zittend ziekenvervoer bij oncologische behandeling met imuumtherapie: momenteel wordt zittend ziekenvervoer bij chemo- of radiotherapie vanuit het basispakket vergoed. Deze dekking geldt vanaf 2018 ook expliciet als het gaat om zittend ziekenvervoer bij immuuntherapie. 

Aanpassing eigen bijdrage

Voor verschillende hulpmiddelen en bepaalde verstrekkingen gelden eigen bijdragen. Bijvoorbeeld voor brillen en lenzen, haarwerken, orthopedische schoenen, kraamzorg en ziekenvervoer. Deze eigen bijdrage worden jaarlijks aangepast.

Het nieuw te formeren kabinet kan nog besluiten de cijfers en percentage uit de begroting wel of niet te hanteren! 

Wij helpen u graag verder!
Heeft u vragen over deze wijzigingen of vragen rondom het gezond en inzetbaar houden van uw medewerkers? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld