Uw pensioenfonds in 2017
Pensioensector zoekt steun nu korting dreigt

Pensioenfondsen vragen hulp aan politiek Den Haag nu een nieuwe golf van kortingen dreigt. De pensioenfondsen vinden dat gedupeerde pensioenspaarders gecompenseerd moeten worden voor het feit dat ze de rekening betalen van het agressieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

De pensioensector vindt dat dit probleem niet langer bij de pensioenspaarders alleen neergelegd kan worden. ‘Er moet iets gebeuren. De lage rente is problematisch voor de Nederlandse pensioenen. De politiek moet gaan kijken hoe ze mensen op één of andere manier kunnen compenseren’, zegt Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, de koepel van pensioenfondsen.

Verhoging AOW

Riemen noemt als voorbeeld het verhogen van de AOW of het verlagen van de belasting. ‘De overheid kan nu door de lage rente goedkoop aan geld komen. Laat ze daarmee op één of andere manier iets teruggeven aan de pensioenspaarder die juist de rekening van de lage rente betaalt.’

Het kabinet wil daar misschien over nadenken, liet staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) maandag in de Tweede Kamer weten. 'We kunnen kijken naar de koopkrachtplaatjes', zei de staatssecretaris, die geen harde toezeggingen wilde doen.

Kritieke grens

De grootste fondsen maakten maandag bekend dat er voor miljoenen pensioenspaarders een korting op de loer ligt. Ambtenarenfonds ABP en de metaalfondsen PME en PMT zijn in februari met hun dekkingsgraad onder de kritieke grens van 90% gekomen. Zorgfonds PFZW stond op het randje. Als ze er eind van het jaar niet beter voorstaan, moeten de pensioenen in 2017 verlaagd worden.

Geen speelruimte meer

PMT vindt dat de politiek moet ingrijpen. ‘Er is geen speelruimte meer bij ons fonds. Onze deelnemers hebben al 20% van hun pensioen ingeleverd de afgelopen jaren. Het gaat om kleine pensioenen, we kunnen niet blijven korten’, aldus een woordvoerder.

De pensioenfondsen zijn fors verzwakt door de lage rente en de onrust op de markten. Pensioenfonds ABP zag de dekkingsgraad sinds eind december liefst met 9%-punt dalen tot 88,2% eind februari. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre fondsen de pensioenen in de toekomst kunnen betalen. Begin deze week stonden de dekkingsgraden overigens iets hoger.

Bodem is weg

De kans op stevig herstel is kleiner geworden sinds de ECB vorige week de rente nog verder heeft verlaagd. Volgens Dennis van Ek van pensioenadviseur Mercer is met het laatste ECB-besluit de bodem uit de rente gehaald. Die kan daardoor potentieel verder dalen dan die tot nu toe.

Deze week sturen de fractiespecialisten van de Eerste Kamer een brief aan Klijnsma met de vraag of de rekenrente voor pensioenfondsen niet onnodig laag is. Ze wijzen erop dat verzekeraars een hogere rente mogen gebruiken.

Rente is achilleshiel

ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool vindt dat de huidige situatie vooral laat zien dat de rentegevoeligheid de achilleshiel van het huidige pensioenstelsel is. 'Het is daarom belangrijk dat we naar een nieuw stelsel gaan, maar dit moet wel zorgvuldig gebeuren. Laten we ons hoofd koel houden.'

Bron: http://fd.nl/economie-politiek/1143506/pensioensector-zoektsteun-nu-korting-dreigt - Nelleke Trappenburg 15 maart 2016

Speak With a Mercer Consultant

We'r eager to speak with you. Please provide your details below.

*Verplicht veld