Pensioenuitdagingen in beeld
Werkgevers, zet u schrap: pensioenpremieverhoging leidt tot extreme loonkostenstijging

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente verlaagd naar een historisch laag niveau. Dit zorgt voor behoorlijk wat commotie. Er zijn vooral grote zorgen over de betaalbaarheid van de pensioenen. Werkgevers, zet u schrap: het rente-effect en de nieuwe premietarieven leiden bij verlenging van het pensioencontract tot extreme lastenstijging. Heeft u al onderzocht wat de financiële impact voor uw organisatie zal zijn?

Waarom is de renteverlaging ook alweer ingevoerd?


De pensioenregeling vormt een aanzienlijk deel van de loonkosten, vaak meer dan 20%. Door de verlaging van de kapitaalmarktrente vrezen veel werkgevers dat de pensioenpremie zal stijgen naar 30% tot 40% van de loonkosten. Wij kunnen werkgevers helaas niet geruststellen. Sterker nog, we verwachten een nóg donkerder scenario nu in de praktijk blijkt dat de pensioenpremies van middelloon- en eindloonregelingen met maar liefst 50% tot 100% stijgen. In extreme gevallen bedraagt de premiestijging zelfs meer dan 150%!Deze ontwikkeling heeft dan ook een enorme impact op de bedrijfsvoering.

Waarom is de renteverlaging ook alweer ingevoerd?

De ECB heeft een inflatiedoelstelling van zo’n 2%. Door het verstrekken van goedkope leningen probeert de ECB stapsgewijs de economie weer op gang te krijgen. Als Europese banken goedkoper geld kunnen lenen, komt er meer geld in omloop. Daardoor stijgen de prijzen van producten en diensten, en dat beïnvloedt de inflatie.

Lage rente, hoge pensioenpremie


Voor andere sectoren zou renteverlaging een positieve uitwerking kunnen hebben, maar voor pensioenfondsen en verzekeraars is dat helaas niet het geval. Immers, de kapitaalmarktrente is een zware component in de prijssetting. Bij een hoge rente is de premie (contante waarde) laag en bij een lage rente is de premie hoog. Neem een bedrijf dat vijf jaar geleden een pensioencontract heeft afgesloten tegen een hoge kapitaalmarktrente. Dit bedrijf heeft nu in verhouding lage premietarieven. Maar binnenkort wordt de directie geconfronteerd met contractverlenging. Dan wordt opnieuw een prijs voor de volgende contractperiode vastgesteld, maar nu op basis van 0% rente. Voor verzekeraars die een garantietarief afgeven van 2,5%, geldt dat ze die rentegarantie moeten gaan inkopen. De werkgever draait op voor die kosten. Bij verlenging van de contracten zullen de premies de pan uitrijzen en dat brengt een enorme schok teweeg. Een bijkomend effect van de lage rentestand is dat er vrijwel geen rendement wordt gemaakt op de beleggingen (staatsleningen). Daardoor is er minder, of zelfs geen, funding voor de indexatie van pensioenafspraken. Dat heeft zijn weerslag op werkgevend Nederland.

Pensioencontract verlengen of juist niet?


Normaal gesproken heeft een pensioencontract een duur van vijf jaar. Werkgevers doen er nu verstandig aan om zich ruim voordat het contract afloopt grondig te oriënteren op de kostenontwikkeling en de vraag: kunnen wij het ons permitteren om de bestaande pensioenregeling te continueren of niet? In de meeste gevallen zal de conclusie zijn dat bedrijven deze lastenverhoging niet kunnen dragen. Zij moeten een alternatief verkennen en samen met hun stakeholders bepalen hoe de organisatie de toekomst ingaat. Uiteindelijk gaat elke werkgever uit van het gewenste budget dat deze wil uitgeven aan een pensioenregeling. Dat zal tussen de 20% en 25% van de loonsom zijn. Op grond van dat uitgangspunt moeten alle stakeholders samen een nieuwe pensioenregeling ontwerpen én wellicht een nieuwe pensioenuitvoerder zoeken. Dit analyseproces vraagt om tijd en een zorgvuldige benadering. Overleg, raadpleeg, en werk alternatieven en berekeningen uit. Denk dus niet: ‘deze lage rentestand is vast verdwenen tegen de tijd dat wij ons contract moeten verlengen’. Kijk in alle rust naar alternatieven om voorbereid te zijn op een overstap. En realiseer dat het soms ook mogelijk is om tijdens de looptijd van het contract de pensioenregeling te wijzigen. Bijvoorbeeld om van een middelloon- en eindloonregeling (DB-regeling) naar een beschikbare premieregeling (DC-regeling) te gaan.

Hoe kan Mercer u helpen?


Op welke manier de nieuwe marktontwikkelingen invloed hebben op uw pensioenregeling en loonkosten is afhankelijk van uw specifieke situatie. Mocht u vragen hebben over de impact op uw regeling, meer informatie nodig hebben omtrent de wetswijzigingen, of direct met één van onze adviseurs spreken, neem dan contact op via dit contactformulier.