Uw pensioenfonds in 2017
Pensioenhervorming hoog op de agenda aan de formatietafel

Zoals al eerder aangegeven is een pensioenherziening dichterbij dan ooit. Dit alles ondanks het feit dat ons pensioenstelsel het op één na beste ter wereld is, volgens Mercer’s Global Pension Index 2016. Dat willen we ook zo houden, maar om mee te kunnen met de tijd moeten we wel met een nieuwe variant  komen. Het huidige stelsel is zeer gevoelig voor schommelingen in de economie en is niet langer houdbaar gezien de komende vergrijzing. Dit betekent concreet dat we naar een stelsel zullen gaan waar de pensioenuitkering minder zekerheid kan bieden.

Als we de media moeten geloven lopen de plannen voor een nieuw pensioenstelsel  behoorlijk uiteen. Als kennisleider binnen dit vakgebied heeft Mercer ruimschoots een voorsprong genomen op deze discussie en heeft al twee jaar geleden een Mercer pensioenvariant uitgewerkt en gepresenteerd tijdens ons jaarlijkse Pensioen Seminar 2015. In 2016 hebben we de resultaten getoond van een aantal eerste doorberekeningen.  De Mercer-variant heeft als basis dat de deelnemers weer vertrouwen kunnen hebben in het pensioenstelsel, door een vereenvoudiging en een basis van logische uitgangspunten. Er is sprake van een opbouwfase, met pensioenkapitalen, zodat deelnemers erop kunnen vertrouwen dat er echt iets voor hen persoonlijk wordt gespaard. Met het oplopen van de leeftijd wordt geleidelijk overgegaan naar een uitkeringsfase, vergelijkbaar met ons huidige stelsel. Maar dan zonder grote rentegevoeligheid, zonder verplichtgestelde buffers en nog steeds met een grote mate van uitkeringszekerheid. Deze Mercer-variant is uitgebreid  beschreven in het septembernummer van PensioenMagazine (2016).

Inmiddels is de Mercer- variant de blauwdruk geworden voor de zogenoemde ‘synthese- variant’ die op dit moment verder wordt uitgewerkt  voor wetgeving en implementatie door de SER en de Pensioenfederatie. De nu door de Pensioenfederatie gepresenteerde synthese-variant vertoont veel overeenkomsten met de Mercer-variant: er wordt onderscheid gemaakt naar een opbouw- en een aanspraken-/uitkeringsfase, met vergelijkbare overgangen als de Mercer-variant. Sommige zaken zijn in de synthese-variant nog niet uitgewerkt, zoals de keuze tussen uniform beleggen of life-cycle beleggen of de keuze tussen een risicoloze rente in de aanspraken-/uitkeringsfase of niet. In de Mercer -variant zijn - als default - deze keuzes al wel gemaakt, met steeds eerstgenoemde invulling. Het enige maar wel essentiële verschil tussen beide stelsels is de vraag of er nog buffers gevormd moeten worden in de opbouwfase. In de Mercer-variant ontbreken deze, waar de synthese-variant deze wel kent.

Wij zullen de SER en Pensioenfederatie dan ook graag blijven ondersteunen met onze ideeën, uitwerkingen, ervaringen en uiteraard berekeningen. Natuurlijk geldt dit ook voor onze relaties en andere belangstellenden voor het nieuwe pensioencontract.  Uiteraard heeft een nieuw stelsel gevolgen voor niet alleen het pensioenbeleid bij werkgevers maar bijvoorbeeld ook voor de  IT systemen en huidige processen die door een eventuele hervorming geraakt worden en dus ook herzien moeten worden. De impact en gevolgen van een nieuw stelsel zijn enorm groot. Mercer kan u voor uw pensioenfonds of werkgever alle kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuning bieden om klaar te zijn voor de toekomst, wanneer het nieuwe stelsel van kracht zal zijn.


Toekomst Pensioenstelsel - SER advies

SER brengt verkenning uit over persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling

Mercer is specialist in dienstverlening in en voorloper in de discussie omtrent de toekomst van ons pensioenstelsel. Meer weten?
Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan met één van onze consultant door de onderstaande gegevens in te vullen. Wij nemen binnen drie dagen contact met u op.
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.