Mercer | Deelnemers willen meer verantwoord beleggen

Mercer | Deelnemers willen meer verantwoord beleggen

Vertrouwen in pensioenfondsen

Verbeterpunt #2, uw deelnemers willen meer maatschappelijk verantwoord beleggen

Volgens onderzoek uitgevoerd door Mercer zou het vertrouwen van pensioenfondsdeelnemers stijgen als hun pensioenfonds meer maatschappelijk verantwoord zou beleggen.

Mijn pensioenfonds zou meer maatschappelijk verantwoord moeten beleggen

Aandacht voor de deelnemers

Deelnemers eisen in toenemende mate eigen inbreng als het gaat om hun pensioengeld. Logisch, want in veel pensioenregelingen dragen de deelnemers (al dan niet collectief) uiteindelijk de risico’s.  Daarbij vindt een significante groep het belangrijk dat hun pensioenfonds meer aandacht geeft aan de maatschappelijke kant van beleggen. Het geven van aandacht aan de deelnemer wordt beloond met meer vertrouwen (aldus de deelnemer zelf), dus lijkt het voor de hand te liggen om de deelnemers hierin serieus te nemen. Ook de Pensioenfederatie heeft het belang hiervan al benadrukt.

Met de dag worden de mogelijkheden om verantwoord en duurzaam te beleggen vergroot waarmee het risico/rendementsprofiel van de portefeuille zelfs verbetert. Een greep uit de diverse mogelijkheden:

  • Uitsluiting van verwerpelijke industrieën/ondernemingen;
  • Uitoefenen van stemrecht;
  • Engagement (invloed uitoefenen op ondernemingen zoals olie boren op de Noordpool);
  • Beleggingsportefeuille met lagere gevoeligheid voor klimaatverandering;
  • Innovatieve beleggingen;
  • Vermogensbeheerder selecteren die milieu, sociale en governance criteria meeneemt in het beleggingsproces;
  • Portefeuille met lage CO2 uitstoot, daar gaan we hieronder – als voorbeeld -  nader op in.

Kwetsbaarheid van onze planeet

Onze astronaut André Kuipers zag de aarde zoals maar weinigen haar zagen: vanuit de ruimte. Een blauw paradijs omgeven door het zwarte heelal. Maar hij zag ook hoe kwetsbaar onze planeet is. Hoe flinterdun de dampkring is die al het leven op aarde mogelijk maakt. De kranten staan nu ook vol met de aanstaande klimaattop in Parijs. Hier gaan hopelijk goede afspraken gemaakt worden om de klimaatverandering tegen te gaan en de toekomstige CO2 uitstoot te beperken. Voor de productie van goederen is arbeidsloon, grondstoffen en energie benodigd. Arbeid wordt betaald evenals de grondstoffen. De energie die vrijkomt, de zogenaamde ecologische voetafdruk wordt niet betaald. Als mensheid plukken we hier de vruchten van, maar ruimteschip aarde vangt de nadelen op. Dit kan grote klimatologische gevolgen hebben.

Deelnemers kijken naar hun pensioenfonds waar het gaat om invloed op dat proces. Dit komt voor pensioenfondsen neer op het stellen van moeilijke vragen, maar wel belangrijke vragen waarmee die fondsen meer vertrouwen van hun deelnemers kunnen winnen. Moeten we nog wel beleggen in fossiele brandstoffen?  Hoe kunnen we beleggen in ondernemingen met een lagere uitstoot? Hoe zorgen we ervoor dat we niet beleggen in verwerpelijke industrieën? Hoe kunnen we ons stemrecht uitoefenen?

Verantwoord beleggingsbeleid

Het opzetten van een duurzaamheidsstrategie begint met het opstellen van de beleggingsovertuigingen over verantwoord beleggen.  En daar hoort ook bij om te kijken naar wat dit doet met het rendementspotentieel. Er komt steeds meer bewijsmateriaal dat verantwoord beleggen geen geld kost, maar juist risico’s beperkt en rendement kan toevoegen. Dit kan door vermogensbeheerders te selecteren die consequent niet-financiële criteria meenemen in de beleggingsbeslissing.

Tijdens het Mercer pensioenfondsenseminar  is verantwoord beleggen ook door pensioenfondsbestuurders bediscussieerd. De bestuurders waren het eens: een verantwoord pensioen nu en in de toekomst. Ook onze kinderen en kleinkinderen moeten nog kunnen genieten van leven op aarde en een goed pensioen. Daarom zijn veel pensioenfondsen nu bezig met het verder ontwikkelen en verbeteren van hun verantwoord beleggingsbeleid. Ook  DNB heeft duurzaam beleggingsbeleid benoemd tot thema van 2016 en verwacht van elk fonds dat ze een verantwoord beleggingsbeleid heeft opgesteld.

Verbetertip 3, stel een helder verantwoord beleggingsbeleid vast

In onze vorige column 'verbeterpunt 1: pensioenfondsdeelnemers willen minder risicovol beleggen' hebben we al twee tips gegeven, vandaar dat wij hier verder gaan met tip 3 en 4.  

Stel een helder verantwoord beleggingsbeleid vast

Zorg ervoor dat u een helder verantwoord beleggingsbeleid heeft opgesteld. Niet omdat DNB dat vraagt in 2016 maar omdat de deelnemers dat willen, omdat u dat wilt en omdat uw/hun toekomstige kleinkinderen dat willen.

Verbetertip 4, geef het beleid de aandacht die het verdient

Neem niet alleen de verantwoordelijkheid om het verantwoord beleggingsbeleid op te stellen, maar communiceer dit beleid vooral met de deelnemers, op een wijze die de deelnemers begrijpen. Maak het vooral heel concreet en laat het niet alleen window dressing zijn op een website.

In onze volgende column gaan we nog even verder in op maatschappelijke verantwoordelijkheid en richten we ons op de aanvoerder van de lijst: bonussen in de pensioensector. Wilt u in de tussentijd met een adviseur van Mercer vrijblijvend spreken over het opstellen van en/of communiceren over het verantwoord beleggingsbeleid voor uw pensioenfonds? Neem dan gerust contact met ons op.