Mercer | Deelnemers willen in Nederlandse bedrijven beleggen

Mercer | Deelnemers willen in Nederlandse bedrijven beleggen

Vertrouwen in pensioenfondsen

Verbeterpunt #4, uw deelnemers willen meer in Nederlandse bedrijven beleggen

Volgens onderzoek uitgevoerd door Mercer zou het vertrouwen van pensioenfondsdeelnemers stijgen als hun pensioenfonds meer in Nederlandse bedrijven zou beleggen.

Mijn pensioenfonds zou meer in Nederlandse bedrijven moeten beleggen

Verandering in beleggingsmogelijkheden

Deelnemers van pensioenfondsen geven aan dat zij vinden dat hun pensioenfonds meer in Nederlandse bedrijven zou moeten beleggen. Een logische gedachte die is ontstaan tijdens de kredietcrisis. De banken hebben zich destijds terug getrokken en er ontstond een behoefte aan kredieten en investeringen. Aan de andere kant zitten de pensioenfondsen op grote vermogens. Waarom dan niet die vermogens inzetten voor het stimuleren van de eigen economie?! Als bijkomend voordeel is ook nog dat je meer gevoel hebt bij de tunnel of het windmolenpark in eigen land, dan bij een investering aan de andere kant van de wereld.

Eerlijk gezegd was Mercer 5 jaar geleden, toen deze discussie op gang kwam, terughoudend over dit onderwerp. Wij vonden dat beleggen in Nederland, en het oplossen van de problemen destijds, niet het primaire doel van een pensioenfonds moet zijn. Het doel van de beleggingen van een pensioenfonds moet zijn het behalen van een goed en stabiel rendement op lange termijn, tegen acceptabele niveaus van risico en kosten.

Nu is de situatie toch wat anders, vinden wij. Nog steeds is het lange termijn doel van de beleggingen het behalen van een goed rendement, tegen acceptabele risico’s en kosten. Wat veranderd is, is dat er nu een ruim aanbod is aan beleggingsmogelijkheden die het mogelijk maken te voldoen aan deze doelstelling. We zien nu meerdere partijen die Nederlandse hypotheekfondsen aanbieden, er is een partij als NLII opgericht en er zijn mogelijkheden op het vlak van klimaatfondsen en fondsen met MKB leningen.  De wens van de deelnemers – meer beleggen in Nederland – is voor veel fondsen te realiseren. We geven twee tips mee voor dit proces.

Verbetertip 7: Wees niet opportunistisch

In onze vorige drie columns gaven we reeds zes verbetertips. Vandaar dat wij hier verder gaan met tips 7 en 8:

Het kan zo aantrekkelijk lijken om in te gaan op een voorstel van een vermogensbeheerder of andere aanbiedende partij om in een bepaalde Nederlandse investering te stappen. Echter, om als bestuurder later goed uit te kunnen leggen waarom gekozen is voor deze investering (als het bijvoorbeeld even tegenzit), is een goede onderbouwing cruciaal. Bekijk of de belegging past bij de Investment Beliefs van het fonds en of de belegging past binnen de ALM en Strategische Asset Allocatie. Voldoet u aan uw eigen eisen aan de diversificatie van uw beleggingen? Bekijk ook of het fonds de risico’s die de belegging met zich meebrengt, kan dragen. Is de belegging bijvoorbeeld illiquide? Of zit er een mogelijk reputatierisico aan? Denk niet alleen aan het rendement nu, maar ook aan de mogelijke ontwikkeling op termijn.

Verbetertip 8: Leg aan uw deelnemers uit wat u doet op dit vlak

Als uw fonds bovenstaand onderzoek heeft gedaan, dan kan de uitkomst zijn dat u een passende Nederlandse belegging heeft gevonden. In andere gevallen zal het bestuur besluiten om toch geen invulling te geven aan deze wens van de deelnemers. In beide gevallen is het cruciaal dat u uitlegt aan uw deelnemers wat de overwegingen zijn geweest. Waarom heeft u voor een bepaalde belegging gekozen, of waarom niet? En wat is nu uw totale investering in Nederland? Want vaak belegt u al (indirect) in Nederlandse bedrijven. En als Nederlandse beleggingen meerdere doelen dienen (b.v. stabiele inkomsten en klimaat of matching en een rendementsopslag), maak dit dan ook duidelijk voor uw stakeholders. Op deze manier ontstaat er meer begrip en draagvlak voor uw keuzes.

In onze volgende column gaan we verder met verbeterpunt 5 meer aandacht voor het belang van de deelnemer. Wilt u in de tussentijd met een adviseur van Mercer vrijblijvend spreken over het opstellen van en/of communiceren over het beleggingsbeleid van uw pensioenfonds? Neem dan gerust contact met ons op.