Vertrouwen in pensioenfondsen
Verbeterpunt #9, Pensioenfondsdeelnemers willen meer eigen keuze over de inleg

Volgens onderzoek uitgevoerd door Mercer zou het vertrouwen van pensioenfondsdeelnemers stijgen als hun pensioenfonds meer eigen keuze bieden over de pensioeninleg.

Keuzes maken


Bent u al eens bij Subways geweest? Afhankelijk van de voorkeur en smaak, hoeveelheid en voorliefde voor Amerikaanse counters vindt u het waarschijnlijk helemaal niets of geweldig! Maar alleen even binnenlopen voor een oerhollands broodje kaas is er niet bij. In plaats daarvan dient u maar liefst 9 keuzes te maken alvorens u bij de kassa kunt betalen. Lengte van het broodje, kleur van het broodje, warm of koud, met of zonder saus, extra kaas, enz enz.

Opvallend is dat het aantal keuzemogelijkheden dat mensen hebben en daadwerkelijk gebruiken in het dagelijks leven lijkt toe te nemen en ook binnen het speelveld van employee benefits neemt het aantal keuzemogelijkheden eerder toe dan af: denk aan flex portals, mobiliteitsbudgetten en wat al niets meer zij en ook voor pensioenregelingen zien we het aantal keuzemogelijkheden steeds meer toenemen. Onlangs is in het kader van de Wet verbeterde Premieregeling de mogelijkheid van een variabele pensioenuitkering toegevoegd aan het palet, naast het shoprecht, de hoog/laag uitkering en risicodekkingen (Anw hiaat bijvoorbeeld). Het lijkt er ook op dat met de komst van een nieuw pensioenstelsel de inbreng van de deelnemer eerder aan terrein gaat winnen dan verliezen. Denk bijvoorbeeld aan keuze van de voor die deelnemer te gebruiken beleggingsmix, keuze over de hoogte van de inleg en – als het aan sommige partijen ligt – zelfs de keuze van de uitvoerder van de pensioenregeling. Behoorlijk heftige keuzes waarvan de gevolgen vermoedelijk veel groter zijn dan het kiezen van de verkeerde saus op het broodje. De trend lijkt bijna onomkeerbaar. Het niet aanbieden van keuzemogelijkheden stuit nogal eens op verzet aangezien de risico’s overgedragen zijn op de deelnemers. “In het verleden kon je ook niets kiezen”, wordt dan gezegd, maar toen lagen de risico’s ook bij de uitvoerder en hadden deelnemers in veel gevallen garanties. Bij een garantie hoort ook dat iemand zelf geen (of weinig) keuzes maakt. Maar risico overdracht zonder keuzemogelijkheid voelt niet goed aan: iemand krijgt immers wel de risico’s op eigen rekening, maar kan niet sturen.

Zie je wel: ze doen het niet!


Niet zelden wordt een keuzemogelijkheid geboden en wordt er weinig tot geen gebruik van gemaakt. De vraag is dan wat de conclusie die je er uit kunt trekken. Wat in ieder geval onhandig lijkt is om direct de conclusie te trekken dat “ze het niet willen”. Immers, aan kunnen kiezen moet iemand ook wennen en bovendien hebben deelnemers soms hulp nodig bij het kiezen. Wordt die niet geboden, dan kiezen deelnemers vermoedelijk niet. In zijn algemeenheid is al bekend vanuit het leerstuk van behavioral finance dat het overgrote merendeel van de mensen de default volgt (en dat is soms erg handig!), wat vooral te maken heeft met processen in onze hersenen. Hier is al veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Het simpelweg bieden van een keuze zonder hulp, zal vaak dus niet leiden tot een actief keuzepatroon. Wat ook opvallend is, is dat het kunnen kiezen al gewaardeerd wordt, ook al doen mensen dat vervolgens niet. Niet kunnen kiezen is daarom een dissatisfier : “ik mag het niet (ook al wilde ik het misschien toch al niet), maar als het fout gaat ben ik wel zelf de sigaar.”

Verbetertip 17: Vraag het de klant


In onze vorige cell gaven we reeds 16 verbetertips. Vandaar dat wij hier verder gaan met tips 17 en 18:

Willekeurig de sector, als een bedrijf niet 100% zeker weet wat zijn klanten willen, is de beste optie om het de klant te vragen. En hoe weet je dat je het 100% zeker weet? Voor pensioenfondsen zijn de deelnemers de klanten als zij de keuzes mogen gaan maken en het beste lijkt dan om het gewoon te vragen aan de deelnemers: waarom kies je eigenlijk niet? Wat heb je nodig om toch je keuzes te kunnen maken? Hoe kan ik je helpen? Makkelijke vragen en vermoedelijk ook makkelijke antwoorden, maar het kan wel zijn dat de invulling ervan tot complexiteit leidt. “Ik wil een helder advies van iemand”,  is een makkelijk en logisch antwoord, maar daar schuilt een hele wereld achter, inclusief vergunningen van onze toezichthouder.

Verbetertip 18: Zorg voor goede standaard opties


Uit ervaring weten we dat deelnemers in veel gevallen in grote massa (70-80%) defaults volgen. Het hebben van een goede default is daarmee heel erg belangrijk en dient twee doelen. Enerzijds stelt dit de beleidsmakers in staat om te zorgen dat degenen die niet kiezen een goede richting op bewegen. Anderzijds betekent dat natuurlijk ook dat die beleidsmakers zich er van bewust moeten zijn dat die defaults dat gewicht hebben. Er wordt nogal wat van verwacht. Continue monitoring en benchmarking van de default is daarmee erg belangrijk geworden.

Eindigen doen we het liefst met goed nieuws en nu ook. Want met het hebben van goede defaults wordt weer een stuk vertrouwen teruggewonnen van de deelnemers.  Maak alleen niet de denkfout dat het feit dat zoveel mensen de default van het pensioenfonds volgen, te danken is aan het hoge vertrouwen dat zij in het fonds hebben. Zoals menig neuropsycholoog u kan vertellen is dit in hoge mate aangeboren…

In de volgende en tevens laatste column richten we ons op communicatie over meer eigen keuze over de uitkering uit het pensioen en daarmee sluiten we deze column-reeks af. Wilt u in de tussentijd met iemand van Mercer spreken over de communicatie richting uw deelnemers en het doen van onderzoek naar het belang van uw deelnemers? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier.

Speak With a Mercer Consultant

We'r eager to speak with you. Please provide your details below.

*Verplicht veld