Mercer | Hoeveel netto inkomen krijgen deelnemers

Mercer | Hoeveel netto inkomen krijgen deelnemers

Vertrouwen in pensioenfondsen

Verbeterpunt #6, duidelijkheid over hoeveel inkomen de deelnemer gaat krijgen

Volgens onderzoek uitgevoerd door Mercer zou het vertrouwen van pensioenfondsdeelnemers stijgen als hun pensioenfonds duidelijkheid geeft over hoeveel inkomen zij wanneer gaan krijgen.

Pensioenfondsdeelnemers willen meer duidelijkheid over hoeveel inkomen zij gaan krijgen

Communicatie over pensioen vaak te complex

Communicatie over een onderwerp als pensioen blijft lastig. De ontvanger staat vaak niet aan (pensioen is nu eenmaal geen sexy onderwerp) en sommige zenders zijn oud of in enige mate defect. Toch zien we ook voorbeelden hoe het beter kan. Een leuke van vorig jaar is een campagne waar deelnemers online konden inchecken voor hun reis naar een nieuwe pensioenregeling, inclusief boardingpass. Eenmaal ingecheckt waren de deelnemers akkoord met de regelingswijzigingen en over hun “vakantiebestemming” werd verfrissend gecommuniceerd. Zo wordt pensioen bijna leuk. Maar dan nog wordt over slechts één bouwsteentje gecommuniceerd, namelijk het tweede pijler pensioen.

Maar hoepast dit dan op het plaatje van spaargeld, eigen huis, overige verzekeringen? Hoeveel  netto inkomen heeft de deelnemer bij pensioen  per maand? Dat valt nagenoeg altijd buiten de scope van de pensioencommunicatie.

Een oplossing is het inschakelen van een financieel planner, maar dat kost in de ogen van veel mensen vaak teveel geld, of daar zien zij de toegevoegde waarde niet van in. Dan blijft het voor de deelnemer in veel gevallen neerkomen op het bij elkaar sprokkelen van informatie, het bouwen van eigen Excel bestanden en daarmee een onbehaaglijk gevoel over de juistheid van de uitkomsten.

Simpel en doeltreffend

Toen Mercer anderhalf jaar geleden een strategische samenwerking aanging met PensioenPod, zagen we een oplossing voor dit probleem. Een tool die met gebruikmaking van DigID de gegevens uit de belastingaangifte en uit het pensioenregister haalt. Heel gemakkelijk alle data bij elkaar zonder dat iets ingevuld hoeft te worden. De uitgavenkant (ook nodig voor een goed netto plaatje) gaat op basis van NIBUD gegevens op grond van (onder meer) de postcode. Simpel en doeltreffend.Het resultaat was opmerkelijk. De intrede van een eenvoudig concept in een complexe wereld was niet soepeltjes. “Zo eenvoudig kan het nooit zijn”, “dit is te simpel”, “maar als ik andere keuzes maak, dan komt er iets anders uit”! Allemaal terechte opmerkingen! Maar waar het om ging, wast dat al die nuances niet uitmaakten. Daar gaat het niet om. Deelnemers willen een duidelijke richting van wat zij kunnen verwachten als zij met pensioen gaan. Duidelijkheid betekent eenvoudig en in termen van netto per maand en dat mag best wat wijzigen in de loop van de tijd.

Is het eng om duidelijk en simpel te communiceren?

Met deze propositie komt direct de problematiek op tafel. Natuurlijk is het zo dat de werkelijkheid straks anders zal zijn. Ook uw navigatiesysteem vermeldt als u instapt een andere tijd dan de werkelijke als u straks aankomt en past onderweg de gegevens aan. Slimme systemen houden zelfs al rekening met hoe u afwijkt van hetgeen het systeem u voorstelt, dus gaan zich al afstemmen op uw gedrag.

Het gevaar wat schuilt in de pensioenindustrie (uiteraard uitzonderingen daargelaten) is dat de complexiteit zo groot is geworden dat er niet meer in eenvoudige termen gecommuniceerd wordt. Of het nu gaat om een boardingpass en een vakantiebestemming (in plaats van een akkoordverklaring en een pensioenreglement) of PensioenPod (in plaats van een financieel planningsprogramma), in alle gevallen  lijkt het “eng” om duidelijk te zijn. Stel dat iemand het verkeerd begrijpt, wat dan? Maar juist door de complexiteit begrijpt niemand het meer. En erger nog, misschien willen mensen het juist wel helemaal niet meer begrijpen, door die complexiteit. En juist daardoor ontstaan het wantrouwen in pensioen.

Verbetertip 11: Hou pensioencommunicatie simpel en duidelijk

In onze vorige vijf columns gaven we reeds 10 verbetertips. Vandaar dat wij hier verder gaan met tips 11 en 12:

Het beste leerpunt wat wij uit anderhalf jaar samenwerking met PensioenPod hebben geleerd is dat duidelijkheid niet ontstaat door de hoeveelheid informatie te vergroten, maar juist door die te verkleinen. Door juist terug te gaan naar de need-to-know informatie in plaats van de all-you-can-read informatie

Verbetertip 12: Ga pas zenden zodra de ontvanger aan staat

Dan heeft u de grootste kans dat de ontvangers ook echt luisteren. Doe dat dan ook stapsgewijs en met relevante informatie voor de specifieke deelnemer (dus niet aan iedereen) in de taal die hij of zij begrijpt. “Jij bent net gescheiden, heel erg vervelend.  Denk eraan dat het belangrijk is om naar je pensioen te laten kijken, want het gaat om heel veel geld”, is voldoende informatie. En denk aan de vorm. Een brief of lange email aan een deelnemer doet vaak minder dan een andere vorm (een vorm die bij de ontvangers past). Dat kan een mobiel push berichtje zijn, een kaartje in de bus of op het bureau, of wellicht een belletje.

In onze volgende column gaan we een onderwerp behandelen dat dicht tegen het onderwerp van deze column aan ligt, namelijk 'eerlijk zijn dat de uitkering van het pensioeninkomen niet vast staat'. Wilt u in de tussentijd met iemand van Mercer spreken over de communicatie richting uw deelnemers en het doen van onderzoek naar het belang van uw deelnemers? Neem dan contact met ons op.