Gezonde medewerkers
Overzicht wijzigingen zorgverzekering 2017

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen per 1 januari voor de zorgverzekering op een rij gezet. 

Verhoging premie basisverzekering


De nominale rekenpremie voor de basisverzekering (betaalbaar aan de zorgverzekeraar) in de zorg gaat volgend jaar omhoog met ruim € 3,- per maand, naar € 1.326,- per jaar. De nominale rekenpremie wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld en geldt als richtlijn voor zorgverzekeraars. De verzekeraars bepalen uiteindelijk zelf de nieuwe tarieven. Binnen deze voorgestelde verhoging op basis van de rekenpremie is echter géén rekening gehouden de overwinst die veel zorgverzekeraars voorgaande jaren hebben ingezet om premieverlaging te realiseren. De verwachting is dat niet alle zorgverzekeraars over een overwinst beschikken en evident hieraan niet alle zorgverzekeraars een beperkte stijging kunnen realiseren. De premiestijging voor de basisverzekeringen liggen dan ook tussen de € 40,- en € 150,- per jaar.

Wet Aanpak Schijnconstructies


Op dit moment is het als werkgever mogelijk om namens een medewerker rechtstreeks betalingen te verrichten uit zijn loon, bijvoorbeeld voor de zorgverzekeringspremie. Per 1 januari 2017 verandert dit. Vanaf dan gelden er strengere eisen voor het inhouden van de zorgverzekeringspremie op het loon. Dit volgt uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Deze strengere eisen gelden alleen wanneer een medewerker minder verdient dan het wettelijk minimumloon.

Op het deel van het loon dat minder is dan het minimumloon, mag per 1 januari 2017 alleen nog worden ingehouden:
(1) De premie van de Basisverzekering en;
(2) De premie ter verzekering van het verplicht eigen risico. Bovendien geldt dat voor deze premies jaarlijks niet méér mag worden ingehouden dan de gemiddelde nominale premie. Hoe hoog deze nominale premie in 2017 zal zijn, is nog niet bekend. In 2016 bedroeg deze € 1.228,-. De premie voor de aanvullende verzekering mag zelfs helemaal niet meer worden ingehouden op het deel van het loon dat minder is dan het minimumloon. Het blijft wel mogelijk om de zorgverzekeringspremie – ook die voor de aanvullende zorgverzekering – in te houden op het deel van het loon dat meer bedraagt dan het minimumloon.

De WAS zal mogelijk impact hebben op operationeel niveau, met name bij medewerkers die niet of weinig meer verdienen dan het wettelijk minimumloon. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat deze medewerkers zelf hun zorgverzekeringspremie moeten gaan betalen. 

Wijziging kortingen termijnbetalingen


Mogelijk heeft u gekozen om de premiebetaling voor uw werknemers te voldoen. Daardoor maakt u aanspraak op een termijnbetalingskorting. Deze korting wordt waarschijnlijk door u volledig doorgegeven aan de verzekerde medewerkers en meeverzekerde gezinsleden. Deze korting staat in relatie met de rentestand. De rentestand is de laatste jaren structureel laag. Hierdoor brengt een aantal zorgverzekeraars de korting met ingang van 01-01-2017 terug. 

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet


De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet daalt van 6,75% in 2016 naar 6,65% in 2017. Voor gepensioneerden en zelfstandigen neemt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet af van 5,5% in 2016 naar 5,4% in 2017.

Zorgtoeslag


De zorgtoeslag stijgt in 2017 en dient als compensatie voor de aangekondigde verhoging van de zorgpremie. Hier hebben alleen Nederlanders met een minimum inkomen recht op. In 2017 ligt de zorgtoeslag voor de laagste inkomensgroep op maandelijks  € 88,- per maand. De maximale zorgtoeslag voor een eenpersoonshuishouden bedraagt  € 1.056,- in 2017 en voor meerpersoonshuishoudens € 2.040,-.

Uitbreidingen


Per 2017 worden de volgende uitbreidingen doorgevoerd in de basisverzekering.

  • Correctie van het bovenooglid op medische indicatie
  • Plaatsen van borstprothese bij vrouwen en transvrouwen waarbij de borsten niet aangelegd of onvoldoende ontwikkeld zijn
  • Besnijdenis op medische indicatie
  • Fysiotherapie of oefentherapie bij etalagebenen
  • Uitgestelde fronttandvervanging voor verzekerden tot en met 22 jaar
  • Eerstelijnsverblijf als thuis wonen om medische redenen even niet kan
Contact
Mercer helpt werkgevers bij het onderzoeken naar de wensen van de werknemers, het selecteren van de beste zorgverzekeraar en vervult de rol als intermediair tussen werkgever en verzekeraar. Wij helpen u graag. Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld