Uw pensioenuitdagingen in 2017
Oplossingen voor uw pensioenuitdagingen

De pensioenen zullen ook in 2017 de gemoederen flink bezighouden. Om het stelsel betaalbaar te houden, moet er langer worden doorgewerkt. En bestaande regelingen zullen meer en meer worden vervangen door beschikbare premieregelingen. Het wordt allemaal veroorzaakt door de vergrijzing en de lage marktrente. Hoe moet je hiermee omgaan als werkgever? Wat is een goede aanpak? Door de juiste stappen te zetten, kunnen de zaken goed en effectief geregeld worden, zeggen Bart Brenninkmeijer en Remco Leur. Ze begeleiden vanuit Mercer werkgevers regelmatig bij de transitie naar nieuwe regelingen. Hieronder geven zij hun visie op de ontwikkelingen in pensioenlandschap in 2017 en leggen uit wat werkgevers kunnen doen.

Lees het gehele artikel op consultancy.nl.

Zie deze pensioenuitdagingen als een kans


Bart Brenninkmeijer: “Het komende jaar wordt lastig. Er moet op het terrein van pensioenen echt veel gebeuren. Maar wij zeggen ook tegen werkgevers: zie deze tijd vooral als een kans. Er is nu de mogelijkheid om samen met werknemers heel veel te regelen en de pensioenen toekomstbestendig te maken. Dit is een moment om de balans in de onderneming te verbeteren, zowel qua werknemersbestand als financieel. Gebruik het deeltijdpensioen om kosten te verlagen en ruimte te scheppen voor jong talent met behoud van de ervaring van je oudere werknemers die duurzaam inzetbaar blijven. Mercer kan zulke transities begeleiden en erover adviseren. We zorgen dat alles in goede banen wordt geleid.”

Een integrale aanpak van de problematiek rond pensioenen betekent dat de HR-afdeling een meer strategische rol krijgt. Er moet worden nagedacht over inzetbaarheid van medewerkers, over arbeidsvoorwaarden, over sparen voor later en daarover moet worden geadviseerd aan de executive board.

Wat kunt u verder doen?


Doe onderzoek
Bart Brenninkmeijer: “Veel organisaties moeten in 2017 eigenlijk met hun pensioen opnieuw naar de ‘tekentafel’. Wij zeggen: onderzoek nu eens goed hoe het pensioengebouw in elkaar zit. Hoe gaan de kosten zich ontwikkelen bij een ongewijzigde populatie en een ongewijzigd pensioengebouw? Wat betekent dat voor de ontwikkeling van de kostenstructuur van de onderneming?”

Mogelijkheden om te sturen
Remco Leur: “We denken dat werkgevers nog eens goed kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn om te sturen. Vraag je als werkgever af: hoe kan ik tot een situatie komen die voor mijn organisatie én voor mijn medewerkers en deelnemers tot betere financiële uitkomsten leidt? Een situatie die beter past bij de omstandigheden, zowel financieel als arbeidsvoorwaardelijk.”

Ontwikkel een visie
Bart Brenninkmeijer: “Bij sturingsmechanismen moet je denken aan zaken als ‘doorbeleggen’, deeltijdpensioen, hogere deelnemersbijdrage, andere staffels en communicatie. Ontwikkel ook een visie. Vraag je als werkgever een keertje af waar je met je pensioenen naar toe wilt.