Mercer | Nieuwe WGA spelregels

Mercer | Nieuwe WGA spelregels

Gezonde medewerkers

Nieuwe WGA spelregels

Hoeveel vertelt het verleden ons over de toekomst?

Peter Abelskamp, Business Leader Health&Workforce Riskmanagement bij Mercer in De Actuaris. 

Op 31 mei heeft de Eerste Kamer de wijzigingen in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) aangenomen. Officieel gaat de wetswijziging de boeken in als de Wet verbetering hybride markt WGA. Het wetsvoorstel regelt dat werkgevers die na 1 juli 2015 uit de WGA-verzekering van UWV stappen, hun publieke staartlasten vanaf 1 januari 2017 niet meer zelf hoeven te financieren, maar dat deze vanuit het staartlastenvermogen in de Werkhervattingskas gefinancierd worden. Het totale bedrag aan potentiële staartlasten voor zowel de WGA-vast als -flex bedraagt € 3,8 miljard. 

Verzekeraars zullen offertes baseren op schadeverleden. Maar de werkgevers hebben geleerd en geïnvesteerd, dus hoeveel is dat schadeverleden waard als het gaat om het voorspellen van de toekomst?  Succes van re-integratie-inspanningen van een werkgever zijn de grote onbekende factor in het rekenmodel. De komende tijd zal moeten blijken hoe competitief en creatief private verzekeraars kunnen zijn. 

Keuzes moeten niet alleen worden gemaakt op basis van een vergelijking van premies. Dat is te simpel. Risicobeheersing (verzuimbeleid en re-integratie) is nu de bepalende factor.  

Mercer ondersteunt u bij het maken van een keuze

Werkgevers doen er goed aan zich te laten bijstaan door professionele adviseurs. Adviseurs die niet alleen die premievergelijking maken tussen diverse verzekeraars en het UWV, maar ook de ROI kunnen maken op het gebied van risicobeheersing. Last but not least kan die adviseur tevens adviseren welke beheersmaatregelen de werkgever kan nemen en welke partijen daarbij een rol kunnen spelen.  

Benieuwd hoe Mercer u kan helpen? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.