Mercer | Moet u straks uw premiestaffel aanpassen?

Mercer | Moet u straks uw premiestaffel aanpassen?

Wet- en regelgeving

Moet u straks uw premiestaffel aanpassen?


Voor beschikbare premieregelingen in Nederland heeft de Belastingdienst premiestaffels opgesteld (het “Staffelbesluit”). Die premiestaffels gaan uit van een stijgende premie naarmate de werknemer ouder wordt.  Veel werkgevers en aanbieders in Nederland zijn bij het ontwerpen van de beschikbare premieregeling daar van uitgegaan.

Aangezien er sprake lijkt van ongelijke behandeling naar leeftijd (jongeren krijgen immers minder premie dan ouderen), is in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (artikel 8 lid 3) een uitzondering op het verbod op leeftijdsonderscheid opgenomen voor actuariële berekeningen bij pensioenvoorzieningen waarbij met de leeftijd rekening wordt gehouden.

Uit de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 26 september 2013 (Danmark/Experian) kon al worden afgeleid dat deze uitzondering geen juiste implementatie is van de Europese richtlijn waarop deze wet is gebaseerd. Dat betekent dat dan een andere objectieve rechtvaardiging moet kunnen worden aangevoerd (bijv. werkgelegenheid, arbeidsmarktbeleid of de algemene objectieve rechtvaardiging op basis van een legitiem doel en middelen om dat doel te bereiken die passend en noodzakelijk zijn). Het Nederlandse pensioenstelsel kent overigens nog meer leeftijdsafhankelijke aspecten, waarbij steeds aangenomen werd dat de bovengenoemde rechtvaardiging daarvoor gold. 

Bovengenoemde uitspraak is mogelijk belangrijker geworden sinds de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 19 april 2016 (Dansk Industri/kartsen Eigil Rasmussen) op grond waarvan lijkt dat een nationale rechter gehouden kan zijn een bepaling van nationaal recht die strijdig is met de genoemde Europese richtlijn buiten beschouwing te laten bij toetsing van een zaak op het gebied van leeftijdsonderscheid, ook tussen particulieren. 

Het probleem is dus dat nu het risico bestaat dat voor een Nederlandse pensioenregeling geen beroep kan worden gedaan op een objectieve rechtvaardiging en dat de gebruikte staffels zullen moeten worden aangepast (eventueel zelfs met terugwerkende kracht).  Dat kan een flinke ingreep betekenen waar mogelijk hoge kosten aan verbonden zijn.

Wat gaat er nu gebeuren? 

Een belangrijke vraag is wat de mening van de Nederlandse regering is inzake de gevolgen van beide arresten voor het Nederlandse pensioenstelsel. De ontwikkelingen richting een nieuw pensioenstelsel lijken in ieder geval een indicatie te geven dat de regering geen objectieve rechtvaardiging voor de leeftijdsafhankelijkheid lijkt te zien in werkgelegenheid of arbeidsmarktbeleid, nu dat zich lijkt te bewegen naar een leeftijdsonafhankelijk(er) systeem. Daarnaast is belangrijk om te weten wat de Nederlandse regering overweegt ten aanzien van het eerdere arrest inzake Danmark/Experian, nu een Nederlandse werkgever/pensioenuitvoerder zich mogelijk niet meer kan beroepen op de actuariële uitzondering in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Inmiddels heeft Mercer dit probleem onder de aandacht gebracht van de politiek teneinde die duidelijkheid te verkrijgen. Wij houden u daarvan op de hoogte.

 Contact
Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld
Voornaam is verplicht
Achternaam is verplicht
Uw rol is verplicht
Organisatie is verplicht
Industrie is verplicht
E-mail is verplicht E-mail is ongeldig
Phone number is required
Bedrijfsnaam is verplicht
Land is verplicht
Maximaal 250 karakters

Ik wil graag meer informatie over de producten, diensten en aanbiedingen van Mercer ontvangen. Ik begrijp dat ik op elk moment kan uitschrijven.

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.

Foutmelding. Check alstublieft alle velden, en probeer nogmaals..

Bedankt voor uw aanvraag. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met uw opnemen.