Gezonde medewerkers
MKB’er opgelet: u móet kiezen. Maar de beste keus voor uw WGA ERD verzekering is waarschijnlijk… het UWV

Veel ondernemingen in Nederland ontvangen momenteel een verlengingsvoorstel van hun WGA-eigenrisicodrager (ERD) verzekeraar. Kleine MKB’ers (tot zo’n 50 werknemers) met een verzuimverzekering ontvangen vaak een “12-jaarspropositie”. Dat is een voorstel van een verzekeraar om zowel verzuim als Ziektewet- en WGA-ERD in één totaalpakket te verzekeren en te ondersteunen met dienstverlening. 

De aanleiding hiervoor is de samenvoeging van de WGA vast en flex per 1 januari 2017. Dat betekent dat er straks nog maar één verzekering is voor de WGA-uitkering van werknemers die ziek zijn geworden terwijl ze bij u in dienst waren – of ze nu een vast contract hadden of een flexcontract.

Wat houdt de 12-jaarspropositie van een verzekeraar in?


Om het risico te beperken dat werknemers langdurig verzuimen en mogelijk zelfs in de WGA instromen, zijn preventie en verzuimmanagement van groot belang. Verzekeraars bieden een totaalpakket om u daarbij te helpen. Daarbij verlangen ze dat u ook verzuim binnen de Ziektewet bij hen verzekert (dus dat u eigenrisicodrager wordt voor de Ziektewet). Zo krijgen ze namelijk gedurende de hele verzuimperiode de regie over uw zieke flexwerkers.  Om Ziektewet eigenrisicodrager te worden, moet u, net als bij de WGA, vóór 1 oktober 2016 een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Daarnaast moet u uw arbodienstverlening uitbreiden met de module ziektewetmanagement.

Het UWV als alternatief voor een verzekeraar


De samenvoeging van de WGA flex en vast en de daarmee gepaard gaande eisen van de verzekeraars om bijvoorbeeld ook eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet, heeft zowel organisatorische als financiële impact op uw organisatie. Kleine MKB’ers adviseren wij daarom om serieus de optie van een terugkeer naar het UWV te overwegen. Dat scheelt namelijk veel rompslomp en is financieel veiliger.

De overheid heeft voor kleine organisaties tot ongeveer 10 man personeel (loonsom EUR 319.000,00) financiële bescherming geregeld met de invoering van zogenaamde sectorpremies. Kleine organisaties betalen daardoor voor de WGA en de Ziektewet een premie die gebaseerd is op het gemiddelde van hun hele sector, ongeacht de daadwerkelijke schadelast die is veroorzaakt door zieke werknemers die in het verleden een WW of WGA-uitkering hebben ontvangen. Voor MKB-bedrijven met een loonsom tot EUR 3.190.000,00 zal er een pro-rata bescherming tussen de sectorpremies en de individueel vastgestelde premies plaats vinden.

Ons advies voor kleine MKB’ers


Als u als kleine MKB’er terugkeert naar het UWV, hoeft u niet meer te voldoen aan de aanvullende eisen die de verzekeraar aan u stelt. Deze eisen hebben namelijk als doel om samen met u de Ziektewet en WGA uitkeringen zo veel mogelijk te voorkomen / beperken, met als gevolg een lagere premie. 

Maar op basis van de relevante loonsom (kleiner dan EUR 1.750.00,00) zal uw organisatie redelijk beschermd worden via de sectorpremie. De extra inspanningen en financiële risico’s waar u als eigenrisicodrager mee geconfronteerd zal worden in een 12 jaar propositie (bijvoorbeeld als het Ziektewetrisico niet verzekerd is of wettelijke wijzigingen niet door verzekeraar worden overgenomen), zullen in veel gevallen niet opwegen tegen de beperkte financiële voordelen.

Kijk wel goed naar het verzuimrisico dat u loopt!


De tijd en middelen die u bespaart door geen eigenrisicodrager te zijn voor de WGA en Ziektewet, kunt u dan inzetten om het verzuimrisico van de medewerkers die bij u in dienst zijn zo optimaal mogelijk te (laten) managen en evt. te verzekeren. Van alle onderdelen van de 12-jaarspropositie heeft verzuim de grootste impact. Het kan zelfs de continuiteit van uw onderneming bedreigen. De beslissingen die u daar als ondernemer over maakt, hebben daarmee dan ook de grootste invloed.

Neem voor meer informatie of advies over de samenvoeging WGA contact met ons op.  

Contact
Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.