Uw pensioenfonds in 2018

Stagnering levensverwachting leidt tot daling van pensioenverplichtingen

Ook Britse levensverwachting stagneert

Net als in Nederland stijgt de levensverwachting in Groot-Brittannië minder snel dan verwacht. Britse actuarissen zien dit niet als incident, maar verwachten dat de stijging van de levensverwachting structureel daalt naar een lager niveau dan de afgelopen decennia.

Dat blijkt uit Britse onderzoeken naar trends in de levensverwachting. Onlangs bleek in Nederland ook dat de stijging van de levensverwachting achterblijft bij de schattingen van het Actuarieel Genootschap (AG) uit 2016. Een van de genoemde verklaringen was de griepepidemie afgelopen winter.

Lees ook:

Hogere sterfte zet door in eerste kwartaal

De mate waarin de levensverwachting stijgt, is van groot belang voor pensioenfondsen en bepaalt in Nederland de snelheid waarmee de AOW-leeftijd stijgt. Veel pensioenfondsen gebruiken prognoses van het AG om hun verplichtingen te berekenen. De AOW-leeftijd is vanaf 2022 gekoppeld aan de levensverwachting.

De Britse actuarissen hebben onderzocht of de minder snelle stijging van de levensverwachting een incident is of een structureel karakter heeft. ‘Ze hebben gekeken naar de doodsoorzaken’, zegt Marc Heemskerk van Mercer. ‘De afgelopen jaren is bij de aanpak van hart- en vaatziekten veel winst geboekt. Bij kanker en ouderdomsziekten zoals dementie is veel minder vooruitgang bereikt.

Hart- en vaatziekten zijn daardoor niet meer de belangrijkste doodsoorzaak. Het is de afgelopen jaren moeilijker gebleken bij deze ziekten nog veel meer vooruitgang te boeken.’

De Britse actuarissen hebben de stijging van de levensverwachting ook over een langere periode vergeleken om de huidige daling in perspectief te plaatsen. Heemskerk: ‘De sterftekansen daalden tussen 2000 en 2011 met circa 3% per jaar. Sinds 2011 bleef de daling beperkt tot circa 1%. Een vergelijkbare trend is te zien in de VS en Canada. Het is goed denkbaar dat we teruggaan naar dit lagere gemiddelde over een langere termijn, zoals dat ook gold vóór 2000.’

Een andere conclusie luidt dat het verschil in levensverwachting tussen hoog- en laagbetaalden in het Verenigd Koninkrijk toeneemt. ‘Bij hoger betaalden is de daling van de mate van verbetering minder dan bij de lager betaalden’, aldus Heemskerk.

De Britse tak van Mercer heeft becijferd dat de minder snelle stijging van de levensverwachting leidt tot een daling van de Britse pensioenverplichtingen met 2,5 mrd pond oftewel 0,3%. Dit zijn de verplichtingen van 350 grootste opf’en. Ook in Nederland wordt verwacht dat de in september te publiceren overlevingstafel tot een lagere reservering voor pensioenfondsen leidt. Dit is gunstig voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen.

  Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Wij helpen u graag!
Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan met één van onze consultant door de onderstaande gegevens in te vullen. Wij nemen binnen drie dagen contact met u op.
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.