Mercer | Concept Pensioenakkoord

Onderdeel B

Onderdeel C

Doorsneesystematiek

Onderdeel C betreft de doorsneesystematiek. Zoals al was aangekondigd in het regeerakkoord, komt deze te vervallen en wordt er overgegaan naar een leeftijdsonafhankelijke premie (en daarmee dus een leeftijdsafhankelijk opbouwpercentage). Wel stellen de sociale partners eisen aan de transitie. Zo moet  de achteruitgang in kaart worden gebracht en is een ruime fiscale facilitering voor compensatie gewenst. Opvallend is dat pensioengerechtigden niet op voorhand worden uitgesloten voor ‘betaling’ van een gedeelte van de compensatielast.

Wat vindt Mercer

Voor jonge werknemers is pensioen goedkoper dan voor oudere werknemers. Toch betalen zij vaak evenveel voor dat pensioen. En dat geldt vaak ook voor hun werkgever. Dat is al lange tijd een doorn in het oog van de politiek. Vooral omdat dit ook de arbeidsmarkt verstoort. Met name voor oudere werknemers. Dit belemmert duurzame inzetbaarheid. Het kabinet wil daarom de doorsneepremiesystematiek afschaffen. Sociale partners gaan nu hier in mee. Dit raakt niet alleen de vele middelloonregelingen (en het handjevol eindloonregelingen dat nog bestaat), maar óók de beschikbare premieregelingen. Die werken namelijk meestal met staffels, waarbij oudere werknemers meer premie krijgen dan jongere werknemers.

De transitie brengt echter wel aardig wat problemen met zich mee. Vooral de middengroepen gaan in de toekomst minder pensioen opbouwen. Oudere en jongere werknemers worden wat minder geraakt. De ouderen omdat ze al het grootste gedeelte van hun pensioen hebben opgebouwd en de jongeren omdat ze nog weinig pensioen hebben opgebouwd. Zie hier een uitruil met de afremmende pensioenleeftijd. Vooral voor die middengroepen is dan ook compensatie nodig. Compensatie die bovenop de bestaande pensioenpremie komt. Dit zorgt ervoor dat de pensioenregeling de komende jaren (10-20?) duurder wordt. De overheid zal dit fiscaal moeten gaan faciliteren, maar dit zorgt er automatisch voor dat de kosten gaan stijgen. Die kostenstijging kan niet eenzijdig bij één partij worden neergelegd. Niet bij de werkgevers, die daarmee hun bedrijfsresultaten onder druk zien komen te staan, en ook niet bij de middengroepen die hun pensioenperspectief zien dalen. Wij vinden het een goede zaak dat sociale partners zich dit realiseren en daarom een beroep doen op de overheid om bij te springen. De vraag is natuurlijk of de overheid dit gaat doen…

Verder lijkt afschaffing van de doorsneepremie een logische keuze gezien  de opkomst van ZZP-ers en de wens van het kabinet om de tweede pijler voor hen open te stellen. ZZP-ers zijn daardoor namelijk beter in het systeem in te passen. De (via een overgangsmaatregel) geleidelijke afschaffing van de doorsneesystematiek is naar onze mening dan ook een verbetering van het huidige pensioenstelsel. Het biedt daarnaast jongeren de mogelijkheid meer pensioen op te bouwen. Dit maakt met name  voor zwaardere beroepen (op termijn) eerdere uittreding mogelijk.

  Meer weten over deze of andere wetswijzigingen?
Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan met één van onze consultants door de onderstaande gegevens in te vullen. Wij nemen binnen drie dagen contact met u op.
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.