Mercer | Concept Pensioenakkoord

Onderdeel A

Onderdeel A

De AOW-leeftijd en VUT-regeling

Onderdeel A betreft met name de AOW-leeftijd en de wens om VUT-regelingen opnieuw te faciliteren. De wens van sociale partners is om het tempo van de eerder bepaalde gestaffelde verhoging van de AOW-leeftijd te verlagen. In plaats van 67 jaar in 2021 zou deze leeftijd volgens het voorstel nu in 2025 worden bereikt. Vier jaar later dus. Daarnaast wordt gepleit voor het bezien van eerdere uittreding via bijvoorbeeld flexibilisering AOW en mogelijk VUT-regelingen. Verder wil men de een-op-een koppeling tussen levensverwachting en oplopende AOW- en pensioenleeftijd loslaten.

 

Wat vindt Mercer

Naar onze mening is het begrijpelijk dat de eerste pijler (AOW) ter sprake wordt gebracht in de pensioendiscussie. Vanuit de verzorgingsgedachte (waaronder voor zware beroepen) is het belang van het basisinkomen uit deze pijler tenslotte veel groter dan de tweede pijler (arbeidspensioen). Het nadeel van deze bepaling is dat de overheid als financier van de AOW, hiermee wel een erg belangrijke speler wordt in het akkoord. Een akkoord, dat in eerste instantie was bedoeld voor werkgevers- en werknemersorganisaties. De AOW-leeftijd opnieuw ter discussie stellen, zal politiek veel stof op doen waaien. Wij verwachten niet dat dat spoedig tot een akkoord zal leiden.

Wel zijn we van mening dat de hoogte van de AOW-leeftijd, pensioenrichtleeftijd en de koppeling aan de levensverwachting geen automatisme moet zijn. Dit zal steeds een afweging moeten zijn tussen drie factoren:

1)       Het gewenste welvaartsniveau dat we onze ouderen willen geven,

2)      Het moment wanneer ze de status van oudere krijgen

3)      De prijs die de werkenden bereid zijn hiervoor te betalen.

Daarbij wordt de levensverwachting steeds hoger. Dit betekent dat we langer kunnen doorwerken, maar ook langer kunnen genieten van ons pensioen. Het leek eerder dan ook logisch om de pensioenleeftijd te koppelen aan de stijgende levensverwachting. Sociale partners willen dit nu afremmen door de een-op-een koppeling tussen levensverwachting en AOW- en pensioenleeftijd los te laten. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de lang gekoesterde wens van de vakbonden. Zij zagen vooral het bezwaar van de zwaardere beroepen. Dat grote groepen werknemers best wel in staat zijn om langer door te werken, lijkt met dit akkoord te worden genegeerd. Tel dit op bij de wens om VUT-regelingen weer te faciliteren, dan is de vraag wat sociale partners nu eigenlijk onder duurzame inzetbaarheid verstaan.

  Meer weten over deze of andere wetswijzigingen, of heeft u andere vragen?
Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan met één van onze consultant door de onderstaande gegevens in te vullen. Wij nemen binnen drie dagen contact met u op.
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.