COVID-19

van reactie naar actie

 

Herstel fases

Respond

Welke stappen moet u nemen om voor bedrijf continuïteit te zorgen?

Return

Hoe zal ‘het nieuwe normaal’ eruit zien? 

Reinvent

Hoe past uw organisatie zich aan de nieuwe manier van werken? 

Respond - Return - Reinvent

We hebben de afgelopen maanden zoveel mogelijk op afstand gewerkt, maar veel mensen zijn zich momenteel aan het voorbereiden op de terugkeer naar de werkplek. In deze bijzondere tijden die COVID-19 veroorzaakt, zijn we gedwongen op een andere manier naar de invulling van werken te kijken. Hoe combineren we het werken op afstand met het veilig werken op kantoor? Hoe spelen we in op een nog sneller veranderende economie? Onzekere tijden die vragen om een doordachte aanpak met betrekking tot het welzijn, de gezondheid en de financiële zekerheid van medewerkers. 

 

Florerende medewerkers kiezen twee keer zo vaak voor organisaties die economie en empathie even zwaar laten meewegen in de besluitvorming. De kracht van empathie speelt een grote rol bij de aanpak waarmee bedrijven uit deze crisis kunnen komen. 

 

Aan de hand van drie fases, Respond – Return – Reinvent nemen wij u mee hoe u:

 • kunt zorgen voor de gezondheid en welzijn van uw medewerkers
 • op een andere manier het werk kunt inrichten 
 • kunt zorgen voor financiële zekerheid

 

Uiteraard zijn deze pijlers geen lineair pad. Elke organisatie zal anders door de fases heen lopen en wellicht zelfs heen en weer bewegen tussen de verschillende fases, afhankelijk van de uitdagingen die er zijn en de mogelijkheden om deze het hoofd te bieden. 

 

 

Respond

 • Heeft u actie ondernomen om de ongekende uitdagingen van deze pandemie het hoofd te bieden? 
 • Heeft u uw werkwijzen aangepast, benefits geherstructureerd en mogelijkheden geboden voor virtueel welzijn? 
 • Heeft u stappen genomen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, naast onmiddellijke acties op het gebied van kostenbeheersing en liquiditeit?

 

 

Return

 • Nu de verspreiding van het virus is afgenomen, keren bedrijven terug naar een nieuwe manier van werken. Hoe ziet het werk en de werkplek eruit? Kunt u zich snel aanpassen?
 • Het in evenwicht brengen van economie en empathie in de besluitvorming zal cruciaal zijn en brengt moeilijke beslissingen met zich mee. Hoe behoudt u de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers, ondersteunt u hun financiële welzijn en blijft u verbonden met wat het belangrijkst is voor uw mensen. 
 • Het opnieuw ontwerpen van de ervaring van werknemers en het verwelkomen van nieuwe manieren van werken, maken het verschil tussen simpelweg terugkeren en heropleven. 
1214298457

 

 

Reinvent

 • Disruptie biedt kansen — om te reflecteren, opnieuw uit te vinden en nieuw leven in te blazen. Om te voldoen aan de eisen van een radicaal veranderde wereld, zullen bedrijven zichzelf opnieuw moeten uitvinden terwijl ze trouw blijven aan hun doel. 
 • Innovatie — en differentiatie — vereist het opnieuw onderzoeken van bedrijfsmodellen, het implementeren van een duurzamere bedrijfsvoering, het aanpassen aan nieuwe manieren van werken en het omarmen van digitale oplossingen in de voorbereiding op de toekomst van werk. 
 • Dit is de kans om te herdefiniëren en opnieuw te bevestigen wie u als organisatie bent. Hoe gaat u uw stempel drukken?

Onze Expert Video’s

Onze experts delen in deze videoreeks hun inzichten. Ook geven zij tips hoe u uw mensen en business door deze onzekere tijden kunt leiden.

Hoe bereiden bedrijven zich voor op de terugkeer naar de werkplek? Doe mee aan ons onderzoek en deel je acties, plannen en zorgen met betrekking tot #COVID19.

Neem contact op met een Mercer consultant.