2023 is een belangrijk jaar als het gaat om pensioen. In 2023 starten we met het pensioenakkoord. Nu de Tweede Kamer akkoord is met het pensioenakkoord kan de Eerste Kamer aan de slag. De deadline is 1 juli 2023. Met de aangepaste kerncijfers voor het jaar 2023 krijgen we vanaf 1 januari 2023 direct te maken. Zoals u van ons gewend bent sturen wij u deze gegevens ook dit jaar toe. We plaatsen hierbij een aantal kanttekeningen.

 

De AOW stijgt met 10%. Dat is goed nieuws voor alle gepensioneerden. De indexatie van pensioenrechten heeft lang op zich laten wachten en deze groep ontvangt in 2023 een hogere AOW-uitkering. En ook voor uw werknemers is dit een positieve ontwikkeling. Het pensioen bestaat tenslotte uit AOW én het opgebouwde pensioen via u als werkgever, eventueel aangevuld met een eigen potje. De AOW stijgt en daarmee ook het toekomstig pensioen.

 

 

Stijging van AOW beïnvloedt de franchise

Aan deze positieve en goede ontwikkeling kleeft echter ook een aantal nadelen voor werknemers. De stijging van de AOW heeft direct impact op de franchise. De minimale franchise stijgt van €14.802 in 2022 naar €16.320 in 2023. Deze stijging is voor uw werknemers nadelig, omdat zij – uitgaande van hetzelfde salaris – minder pensioen kunnen opbouwen dan in 2022. Voor u als werkgever kan dit juist een gunstig effect hebben, omdat de premie kan dalen.

 

Daarnaast heeft de stijging van de franchise een negatief effect op het partner- en wezenpensioen in verband met een overlijden voor de pensioendatum. De dekking van dit pensioen is namelijk direct gerelateerd aan de franchise en kan hierdoor dalen.

 

 

Stijging van het maximum pensioengevend salaris

Het maximum pensioengevend salaris stijgt van €114.866 in 2022 naar €128.810 in 2023. Dit heeft een positief effect op de deelnemer met een hoger salaris, omdat een groter deel van het salaris pensioengevend wordt.

 

Voor u als werkgever is het effect nadelig, want uw premie stijgt hierdoor. Daardoor moet u mogelijk getroffen compensatieregelingen aanpassen, waardoor sommige werknemers vanwege deze stijging niet langer een compensatie zullen krijgen. U doet er goed aan werknemers hierover te informeren. Dat voorkomt verwarring en vragen op de werkvloer.

 

 

We adviseren u graag!

We adviseren u graag over de wijze waarop u hierop het beste kunt anticiperen. Neem gerust contact op met uw Mercer-consultant.

 

 


Door Stefan Popelier en Rob de Groot


Neem contact op met een Mercer consultant.