Is een veranderende internationale mobiliteit de nieuwe realiteit?

building a better employee experience

Dit zijn de reisoplossingen voor mobiele opdrachtgevers en zakenreizigers

De coronacrisis heeft een enorme impact op de manier waarop bedrijven hun internationale activiteiten uitvoeren. Bij Mercer Marsh Benefits zien we dat organisaties hun Global Mobility beleid opnieuw evalueren. Van zakenreizen tot opdrachten voor de lange termijn. In het algemeen lijkt People Mobility blijvend te veranderen. Het aantal zakenreizen is beperkt en in veel gevallen zelfs helemaal niet toegestaan. Uit ons onderzoek blijkt dat 86% van de respondenten al hun (internationale) zakenreizen heeft geannuleerd.

De lessen van COVID-19
Na de crisismodus zijn organisaties nu, op het moment dat de markten weer opengaan, op zoek naar manieren om zaken (veilig) te hervatten. De lessen die ze tijdens de COVID-19 pandemie hebben geleerd, nemen ze daarbij ter harte. Belangrijke onderwerpen voor organisaties om bij stil te staan, zijn: Employee Value Proposition (EVP), welzijn en bescherming van werknemers, kostenreductie en technologie ter ondersteuning van de dienstverlening aan internationale opdrachtgevers en zakenreizigers.

Toegang tot digitale gezondheidszorg
Post-corona vormt het landschap voor zakenreizigers een verhoogd gezondheids-, veiligheids- en beveiligingsrisico voor werknemers. De crisis heeft, ongeacht de bestemming, geleerd dat de toegang tot adequate (poliklinische en intramurale) medische zorg niet meer kan worden gegarandeerd zoals voorheen. Het staat buiten kijf dat digitale gezondheidszorg en (online) Employee Assistance Services daardoor cruciale aanvullende voordelen zijn geworden, die bepalend zijn voor de ervaring van werknemers.

Zorgplicht werkgevers en ervaring medewerkers
Internationale werknemers zijn vaak onbekend met de locatie waar ze tijdelijk werken en/ of verblijven. Zij kunnen daardoor moeilijk reageren op (medische) bedreigingen voor hun veiligheid en welzijn. Het is echter de zorgplicht van de werkgever om medewerkers voor te bereiden en bij te staan bij een eventueel verblijf in het buitenland. Organisaties kunnen aan deze verplichting voldoen door preventie serieus te nemen, begeleiding te bieden (zowel voor als tijdens de opdracht) en door 24/7 crisisbestrijdingsdiensten te formaliseren.

Afhandelen van schadeclaims tijdens coronacrisis
Er zijn veel lessen geleerd door de uitbraak van het coronavirus met betrekking tot de Business Travel Insurance. Zo blijven alle claims die geen verband houden met deze situatie gedekt. Schadeclaims met betrekking tot de COVID-19 pandemie kunnen worden afgewezen. Het is daarom moeilijk om de dekking in verband met deze pandemie te garanderen. Bij de beoordeling van claims in relatie tot het coronavirus worden aspecten in acht genomen. Zoals: weegt de noodzaak van de reis op tegen de medische risico's van het virus? Kan de verzekeringnemer dit de verzekeraar aantonen? Zijn er voldoende maatregelen genomen om medische risico's te voorkomen of minimaliseren? Volgen werkgever en werknemer alle regels (bijvoorbeeld lockdown of reisverbod) en voorschriften van (lokale) overheden en instanties?  

Beoordelen incidenten en geldende polisvoorwaarden
Overigens wordt elk incident tijdens een zakenreis (met als gevolg een schadegeval) beoordeeld op basis van de daadwerkelijke feiten én omstandigheden in het kader van de geldende polisvoorwaarden. Daarbij spelen antwoorden op meerdere vragen een belangrijke rol. Is er sprake van roekeloos gedrag en/of slechte besluitvorming? Zijn er passende preventieve maatregelen genomen? Is het incident te wijten aan voorzienbare omstandigheden?

Het loont om aandacht te besteden aan deze vragen en goed op de hoogte te zijn van alle dekkingen. Zo zijn er uitsluitingen in de polisvoorwaarden die verband houden met:

  • Reizen tegen medisch advies in
  • Ziekte of aandoeningen aanwezig voor de inschrijving voor de verzekering (startdatum)
  • Annulering wegens onwil van de werknemer
  • Annulering als gevolg van lokale overheidsvoorschriften of beperkingen
  • Annulering als gevolg van het verdwijnen van het vervoer als de waarschijnlijkheid bestond voordat de reis werd geboekt

 

Besluitvorming en risicomanagement
Er zijn uitzonderingen voor ‘noodzakelijke reizen’. Houd er rekening mee dat het moeilijk is om te beoordelen of de noodzaak van een zakenreis zwaarder weegt dan de medische risico's die er onvermijdelijk aan verbonden zijn. Alle feiten en omstandigheden die leiden tot een claim moeten bekend worden gemaakt én getoetst aan de geldende polisvoorwaarden. Zo moet elke werkgever kunnen aantonen over een goede besluitvorming en een adequaat risicobeheer te beschikken.

Klik hier voor meer informatie over Mercer's internationale zakenreisverzekering.

 

Dit blog is gebaseerd op de resultaten van het onderzoek van 22 juni.
Marcel Blom
Marcel Blom
Senior Consultant
Global Mobility,
Mercer
Sabine Rock-Speelman
Arjan van Duijn
Senior Consultant
Health,
Mercer
Sabine Rock-Speelman
Jack Lokker
Senior consultant
Health & Workforce
Risk management, Mercer