Mensen zijn de belangrijkste kracht van een organisatie, maar kunnen een groot risico voor een bedrijf zijn als ze niet goed worden begeleid. Nooit eerder was het belangrijker voor HR en het risicomanagement van een organisatie om samen te werken en zo medewerkers, die zo cruciaal zijn voor de organisatie, te beschermen, goed uit te rusten en te motiveren.

 

Tijdens de COVID-19-pandemie kwamen de risico's van mensen vaak ter sprake in C-suite- en directiebesprekingen. Toen het virus zich begon te verspreiden, hebben veel organisaties de ondersteuning van werknemers snel geëvalueerd. Omdat nog duidelijker werd hoe belangrijk medewerkers zijn voor de algehele gezondheid van een organisatie.

 

De pandemie veranderde de werkgeversplannen voor gezondheid, risicobescherming en welzijn van werknemers, van een 'nice-to-have' naar een ‘key component’ van de organisatie. CEO's erkennen de impact die welzijn kan hebben op de bedrijfscontinuïteit, veiligheid en zelfs de klantervaring. Volgens ons onderzoek naar talenttrends is dit zelfs het belangrijkste probleem dat de C-suite aan de orde stelt. Het managen van people risk staat in diverse vormen boven aan de agenda.

 

Bij Mercer Marsh Benefits (MMB) draait alles om de menselijke kant van risico’s. Dat is ons vak. Wij helpen organisaties de meest relevante bedreigingen te identificeren, prioriteren en beheersen, en denken mee over passende maatregelen. Om het praktisch en tastbaar te maken, hebben we ze onderverdeeld in 5 categorieën. 

  Gezondheid en veiligheid 

De druk die we allemaal ervaren door de wereldwijde pandemie doet iets met de gezondheid van mensen. We voorspellen lichamelijke effecten. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen op de langere termijn als mensen thuis werken en de werkplek onvoldoende ergonomisch verantwoord is? Hoe zit het met de werkgeversaansprakelijkheid als daardoor fysieke klachten ontstaan? Wat doet u al om die klachten te voorkomen of zo vroeg mogelijk op te sporen en gericht hulp aan te bieden?

 

Daarnaast zien we al het psychische welzijn afnemen. Mentale gezondheidsproblemen bij het personeel (bijvoorbeeld angst, stress, depressie en verslaving) kunnen zorgen voor minder welzijn en productiviteit.  Dat is natuurlijk reuze vervelend voor de mensen zelf, maar plaatst ook de werkgever voor uitdagingen. Uitvallende medewerkers leiden tot:

 

  •  verzuim (met bijbehorende kosten),
  • langdurige arbeidsongeschiktheid (met stijgende WIA-lasten tot gevolg)
  • potentiële aansprakelijkheidsclaims
  • druk op de overige werknemers

Zoals bij goed risk management altijd het geval is, is voorkomen beter dan genezen. Als de risico’s zich wel voordoen, gaat u aan de slag om de gevolgen te beperken. Er kan reden zijn om een nieuwe afweging te maken over de risico’s die u zelf wilt dragen en wat u extern wilt verzekeren.

 

U bent niet de enige. Wij van Marsh en Mercer hebben hiervan ons vak gemaakt. Maak gebruik van onze ervaring. We staan u graag bij.

  Boeien en binden van talent

De meest gehoorde zorg aan de HR-kant is waarschijnlijk: hoe vinden en behouden we voldoende goede talenten? De werkloosheid liep weliswaar iets op tijdens de pandemie, maar heeft de ‘war for talent’ niet doen verdwijnen. Sterker nog, wij zien een stijgende vraag naar herijking van salarisgebouwen en consultancy omdat werkgevers zich nog meer willen verbeteren. Talenten kiezen niet zomaar voor een werkgever. Ze oriënteren zich breed en maken eerst een afweging of ze als zelfstandige aan de slag willen voordat ze nadenken over een dienstbetrekking. Hoe moet de waardepropositie eruitzien om de juiste medewerkers aan te trekken? Waar sommige bedrijven gelijk in oplossingen schieten, pleiten wij er doorgaans voor om eerst goed te snappen hoe werknemers daar tegenaan kijken. Een onderzoek naar tevredenheid van medewerkers kan helpen, maar er zijn ook nieuwe tools waarmee werknemers interactief hun visie kunnen geven en uitgedaagd worden tot echte keuzes. Salaris blijkt dan nog steeds wel een basisvoorwaarde, maar is niet de echt bindende factor.

 

Dit lijkt een puur HR-onderwerp, maar ook hier even de stap naar risk. Want wat nou als u niet in staat bent de juiste mensen te binden en boeien en dat leidt tot duurzaam verlies van productiecapaciteit, klanten en marktpositie? En hoe zit het met opvolging als cruciale werknemers vertrekken of overlijden? Kan een directie daarvoor aansprakelijk worden gesteld? Is het regulier onderdeel van ondernemerschap of kan het leiden tot een D&O Liability?

 

Niks is gesneden koek, maar bij Marsh en Mercer hebben we hier wel al over nagedacht. En we hebben alle tools en ervaring in huis om u te helpen bij een assessment van uw talent risks. 

  Digitale stroomversnelling

Het is ongelofelijk hoe snel de laatste jaren digitalisering zich ontwikkelt. We lijken in een digitale stroomversnelling te zitten. Die ontwikkeling is mooi en maakt ons leven in vele opzichten makkelijker. Het zorgt echter ook voor nieuwe risico’s. Wat gebeurt er als u niet op tijd mee innoveert of de verkeerde digitale route kiest? Er zit vast ook weer een latente D&O exposure aan vast. In ieder geval krijgt u te maken met cyberrisico’s. Uw systemen kunnen gehackt worden of de data van uw klanten kunnen op straat komen te liggen. Natuurlijk is er veel aandacht voor beveiliging, goede technische oplossingen en steeds meer klanten hebben ook besloten dat ze het risico extern willen verzekeren.

 

Maar er is ook hier een relatie met people risks. Een groot deel van de cyberschade ontstaat door menselijke fouten. Engagement van medewerkers heeft een aantoonbare relatie met de kans op dat soort fouten; dus een hoger engagement kan helpen om die kans te verminderen. Verder is het goed om nog eens te kijken naar het beleid rondom toegang tot data en systemen van medewerkers die uw bedrijf - al dan niet in goede harmonie - verlaten.

 

People risks en digitalisering. Marsh en Mercer brengen kennis van beide onderwerpen bij elkaar om klanten te helpen. Praat eens met onze specialisten.

  Milieu en sociaal

Milieu en sociaal zijn bedrijfsoverstijgende maatschappelijke thema’s. Toch zitten hier voor werkgevers people risks aan. Een ogenschijnlijk onschuldig onderwerp kan door de huidige social media en verkeerde media-aandacht al snel leiden tot reputatierisico’s. Draagt uw bedrijf naar maatschappelijke normen wel voldoende bij aan de community? Of hoe gaat het met de diversiteit en inclusie? Hoe zit het met uw gender paygap? Waarin worden uw pensioengelden belegd? Het is zomaar een greep uit de onderwerpen die primair over HR-beleid lijken te gaan, maar zich ook uitstekend lenen voor een aanpak van risk management. Want ook hier kunt u risico’s voorkomen en beperken, dat is de basis. En in ieder geval zorgen dat u onverhoopte claims goed heeft afgedekt. U wilt D&O-claims voorkomen en ook niet met een slechte reputatie op websites als Glassdoor verschijnen. Dat heeft weer effect op het kunnen aantrekken van talenten.

 

Marsh Advisory kan u daarbij helpen. Zij adviseren en zorgen dat u ESG-ready bent. Mercer heeft alle benchmarkinformatie over salarisgebouwen en kan zeker adviseren over pay equality. Mercer adviseert aan de pensioenkant over beleggingen en hoe u die het meest verantwoord kunt doen met uw pensioenvermogen. 

  Governance en financieel

Als de pandemie ons ergens bewust van heeft gemaakt, is het wel het feit dat zich gebeurtenissen kunnen voordoen waarop we onvoldoende waren voorbereid. Veel van onze klanten vroegen zich in het begin af hoe ze werknemers konden beschermen en hoe verzekeringsdekkingen tegen corona waren geregeld. Dat is voor Nederland al lastig, maar hoe zit het met de vestigingen in het buitenland? Is overlijden, verzuim en arbeidsongeschiktheid als gevolg van corona genoeg verzekerd? En hoe zit het dan met het stilvallen van het bedrijf als gevolg van de pandemie? In Nederland was er een steunpakket voor bedrijven, maar is dat in andere landen ook goed geregeld?

 

We hebben verzekeraars gezien die plots een beroep op overmacht deden. Ze zagen een hoeveelheid claims op zich afkomen die mogelijk te groot was voor hun reserves. In bijna alle gevallen is dat wel opgelost, hoewel bijvoorbeeld reisverzekeraars nog steeds moeite hebben om te gaan met mensen die nu naar oranje gebieden reizen. Voor een bedrijf kan zo’n reis echter wel degelijk noodzakelijk zijn.

 

Op al deze vlakken staan wij onze klanten bij. Via Global Benefits Management hebben wij in no-time inzicht in de dekkingen over de hele wereld en waar zich eventueel problemen met verzekeraars voordoen. Marsh en Mercer werken aan een bedrijfsschadeverzekering die (net als dat bij brand zou gebeuren) de bedrijfseconomische gevolgen opvangt als een onderneming door people risks (gedeeltelijk) dicht moet. Marsh Advisory kan helpen bij het vaststellen van een kritisch omslagpunt: bij welk aantal afwezige werknemers ontstaat schade en hoe hoog is die dan?

 

Hoewel bedrijven rekening moeten houden met al deze risico's heeft elke onderneming verschillende prioriteiten. Zo zijn milieu en sociaal op dit moment erg belangrijk in consumptiegoederen, terwijl versnelde digitalisering cruciaal is in financiële dienstverlening. We zien dat de productie en de automobielsector zich richten op bestuur en financiën, terwijl talenten populair zijn als prioriteit in de sectoren technologie, biowetenschappen en detailhandel/groothandel. Ongeacht de branche, door de pandemie staan ​​gezondheid en veiligheid bij iedereen hoog in het vaandel!

Conclusie
 

De pandemie heeft de fysieke, mentale, sociale en financiële gezondheid van werknemers in de schijnwerpers gezet. Daarom is het vermogen van een organisatie om ​​deze bedrijfsrisico’s te beheersen, en een ​​veilige en fijne werkplek te bieden, cruciaal voor het beschermen van bedrijfsactiviteiten, inkomsten, reputatie en talentenwerving.

 

In ieder geval is blootgelegd dat binnen bedrijven HR en risk- en insurancemanagement elkaar meer moeten opzoeken, om indringender samen naar de people risks te kijken. Wij hebben onze kennis en ervaring van Marsh en Mercer samengebracht om klanten daar zo goed mogelijk bij te helpen. Dat is wat ons bindt; wij willen klanten helpen. Laat ons meedenken.

Peter Abelskamp
By: Peter Abelskamp
Health - Leader Nederland

Vul onderstaand formulier in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.