Pensioenuitdagingen in beeld
Het APF, een nieuwe uitvoerder op de markt

Vanaf 1 januari 2016 kennen we een nieuwe pensioenuitvoerder; het algemeen pensioenfonds of afgekort Apf.

Een Apf is een pensioenfonds. Er zijn echter belangrijk verschillen. Een ondernemingspensioenfonds mag slechts voor één onderneming of groep van ondernemingen werken. Een Apf kent die beperking niet. Daarnaast houdt een ondernemingspensioenfonds één pensioenvermogen aan voor alle pensioenregelingen die zij beheert, terwijl een Apf afgescheiden pensioenvermogens kan creëren, zogenoemde collectiviteitskringen. Het Apf kan daarbij pensioenregelingen van ondernemingen bundelen binnen collectiviteitskringen, maar ook voor een onderneming een aparte collectiviteitskring creëren. Lees verder over Mercers visie op het Apf.

Omdat een Apf een pensioenfonds is, kan zij pensioenen verlagen als het pensioenvermogen beneden een bepaald wettelijk minimum komt. In tegenstelling tot een ondernemingspensioenfonds wordt dat bij een Apf per collectiviteitskring bekeken. Het kan dus voorkomen dat de pensioenen in regeling A bij een Apf wel worden verlaagd, terwijl die in regeling B niet worden verlaagd, omdat deze regelingen ieder in een ander afgescheiden pensioenvermogen van het Apf vallen.

Daarmee is ook gelijk een belangrijk verschil met een verzekeraar gegeven. Een pensioenfonds – en dus ook een Apf – kan pensioenen verlagen; een verzekeraar kan dat niet. Naar verwachting zal dat dus ook tot een andere premiestelling leiden. Daar staat dan natuurlijk wel een hoger risico voor uw werknemers tegenover.

De medezeggenschap bij een pensioenfonds is veel groter dan bij een verzekeraar. Naast direct medezeggenschap in organen van een Apf kunt u daarbij ook denken aan het feit dat een pensioenfonds rekening moet houden met de risicohouding van deelnemers.

Een Apf heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank nodig. Inmiddels zijn er 6 APF-en die óf actief zijn, of in afwachting zijn van hun vergunning. Dit zijn De Nationale, Het Nederlandse Pensioenfonds, STAP algemeen pensioenfonds, VOLOPensioen, Delta Lloyd APF en Centraal Beheer APF. 

Nu er APF-en actief zijn op de markt, kan een Apf wellicht een aantrekkelijk alternatief zijn voor uw onderneming. Wij kunnen de voor- en nadelen van deze nieuwe uitvoering met u doorspreken. U kan daarvoor een afspraak maken met uw relatiebeheerder of met één van onze account executives.